Ik heb de nieuwe film: ‘What the Bleep Do You Know?’ gezien. Ik vond het heel indrukwekkend, en het trof me hoezeer het leek op de leringen van Een cursus in wonderen. Graag hoor ik hoe jij erover denkt.

Antwoord: Er is een sterke overeenkomst tussen de theorieën in de film en het onderricht van de Cursus. Beide zeggen dat de materiële wereld een product is van een gedachte. Maar het verschil is – en het is een doorslaggevend verschil – dat Een cursus in wonderen zegt dat ook de gedachte zelf illusoir is! Voor zover we weten, heeft geen enkele natuurkundige deze stap ooit gezet. Waarschijnlijk kan hij dat ook niet vanuit zijn instelling als wetenschapper. De Cursus integreert de theorie dat materie het product van een gedachte is met het praktische leven in de wereld. Dit is een van de grootste bijdragen van de Cursus.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina