Ik ben pas student geworden en ik ben met les 181 begonnen, de les van de dag dat ik mijn boek ontvangen heb. Ik ben katholiek en mijn moedertaal is chinees. Is er een specifieke methode om Een cursus in wonderen te leren? Het helpt me alles beter te begrijpen als ik naar de les luister terwijl ik het Tekstboek doorneem. Is er een manier om naar andere lessen te luisteren buiten de les van de dag?

Antwoord: Het kan ook nuttig zijn dat je eerst de Inleiding van het Werkboek leest en dan met de eerste les begint in plaats van verder te gaan met de latere. Het is niet verkeerd als je begint zoals jij hebt gedaan, maar aangezien de latere lessen voortbouwen op de eerste, is het effectiever bij het leren en oefenen, als je teruggaat en met de eerste les begint. De lessen zijn genummerd maar hoeven niet overeen te komen met de dagen van een kalenderjaar, dus het doet er niet toe welke dag van het jaar je de lessen begint.

We weten niet goed wat je bedoelt als je zegt dat je het Tekstboek doorneemt terwijl je naar een les van het Werkboek luistert. Het is prima om op een bepaald moment van de dag het Tekstboek te lezen en te bestuderen en op een ander moment van de dag naar een les te luisteren, als je dat bedoelt. In de eerste alinea van de Inleiding van het Werkboek wijst Jezus erop dat zijn onderricht in het Tekstboek de oefeningen van het Werkboek zinvol maakt, en zegt hij tevens dat het doel van het Werkboek is “je denkgeest te trainen om te denken volgens de richting die het tekstboek aangeeft” (WdI.In.1). Je hoeft de lessen niet allemaal gedaan te hebben vóór je met de studie van het Tekstboek begint, en je hoeft het Tekstboek ook niet helemaal uit te hebben vóór je met de werkboeklessen begint. Zet vooral jezelf niet onder druk bij wat je doet. Het enige waar Jezus de nadruk op legt is dat je niet meer dan één les per dag doet. Zijn hoofddoel is dat je zijn liefde en vertrouwen steeds meer ervaart: dat is de boodschap of de inhoud van zijn cursus. De lessen zijn oefeningen voor onze zeer ongedisciplineerde denkgeest, maar alleen met het doel dat we de boodschap beter kunnen herkennen en die dan kunnen integreren in de manier waarop we ons dagelijkse leven leiden. Het zou dus een vergissing zijn te veel bezig te zijn met rituelen of vormen.

We hebben veel boeken en audiocassettes die je bij je studie en oefeningen kunnen helpen, evenals materiaal op onze website, onder ACIM teaching materials (‘lesmateriaal voor ECIW’). In een aantal andere vragen van deze vraag- en antwoordservice wordt het taalgebruik van de Cursus besproken, en de relatie tussen het christendom en de Cursus zie: V#709 en V#710 .

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina