Ik zou graag willen weten waarom het zo moeilijk wordt met de wereld van vormen om te gaan wanneer je de concepten van Een cursus in wonderen begint te begrijpen, vergeving beoefent, en in contact komt met het Innerlijke Licht, de Heilige Geest. Ik ben door moeilijke tijden in de uiterlijke materiële (niet bestaande) wereld heengegaan, terwijl de innerlijke, vredige wereld zich manifesteert. Wat kan ik doen om de vrede van God te vinden, en toch in deze wereld te handelen? Hoe kunnen we deze wereld met de ogen van de Heilige Geest zien, en vermijden ons in te laten met zo’n venijnig ego en z’n aanvallen? Bij mij komen deze aanvallen in de vorm van economische problemen die ik nog nooit eerder heb gehad.

Antwoord: Wanneer we voor het eerst met de Cursus in contact komen begrijpen de meesten van ons niet waar naartoe we de deur openen – de gesloten krochten van zonde en schuld in onze eigen denkgeest (T31.V.6:6)! We denken dat we eenvoudig vragen om een ervaring in de wereld die vrediger en liefdevoller is, door in contact te komen met de Leraar van Liefde en vrede in ons. Op een zeker niveau is dat waar, maar om tot die ervaring van vrede te komen gaan we een proces van vergeving in, en in het begin begrijpt niemand wat dat werkelijk is (L2.I.1). Want we denken dat we gaan leren hoe alle misbaksels in ons leven te vergeven, zonder te beseffen dat er maar één misbaksel vergeven moet worden – wijzelf!

De reden dat we nooit in vrede zijn heeft niets te maken met onze uiterlijke levensomstandigheden, maar alleen met de keuze die we van binnen hebben gemaakt om ons met het ego en zijn denksysteem van zonde, schuld, angst en schaarste te identificeren. Maar voor de meesten van ons is het te beangstigend om rechtstreeks naar binnen te kijken; daarom is het proces van de Cursus indirect (T14.I.4,5) en kijken we naar de egoprojecties uit onze denkgeest op het scherm dat we de wereld noemen, die buiten ons lijkt te zijn. Hoe werkelijk de problemen buiten ons ook lijken te zijn: de Cursus leidt ons naar de erkenning dat het probleem alleen onze interpretatie van de situatie is (H17.4:2). Die komt van ons geloof in onze eigen zonde en schuld, en we geloven dat we daar straf voor verdienen.

En dus beginnen de lessen – niet georganiseerd door de Heilige Geest, maar door onze eigen denkgeest in ons bewustzijn gebracht, zodat de schuld in ons geneest in plaats van verborgen en ongekend te blijven voortwoekeren in de donkere spelonken van onze eigen denkgeest. Het doel is niet het ego en zijn aanvallen te vermijden, maar om de mogelijkheid tot genezing te verwelkomen die iedere uitdagende situatie ons biedt. En zo kan het lijken dat een relatie plotseling moeilijker wordt, of kan een plotselinge verandering in onze levensomstandigheden – in gezondheid, financiën, carrière – zich lijken voor te doen. Nu is een eerste interpretatie van zo’n uitdaging dat het ego ons probeert te saboteren in onze poging een andere keus te maken, en zeker kan het probleem aanvankelijk het effect hebben dat we onze aandacht nog meer op de wereld vestigen. Maar met de Heilige Geest als onze Leraar kunnen we gaan herkennen dat deze uitdaging juist een kans is die we op een bepaald niveau hebben uitgenodigd om onszelf te leren vergeven.

In jouw persoonlijke geval kunnen de economische problemen gezien worden als kansen je overtuigingen over jezelf, uitgedrukt in schaarste, gebrek en onwaardigheid, bloot te leggen. En als je de waarneming van de Heilige Geest van jezelf kunt gaan delen, dan zul je open gaan staan voor een andere interpretatie van die financiële uitdagingen. Als je eigen schuld is kwijtgescholden zullen de uiterlijke omstandigheden louter situaties zijn die aangepakt moeten worden, maar geen aanklachten meer tegen jezelf. Dus doet het voor je gemoedsrust niet ter zake of de uiterlijke situatie al of niet verandert. Dit is het proces, heel in het kort weergegeven. Misschien merk je dat je weerstand tegen het accepteren van de interpretatie van de Heilige Geest groot is, vooral in het begin. Maar daarom presenteert Jezus vergeving in de Cursus als een proces dat langdurige beoefening vereist.

Verdere bespreking van hoe te kijken naar kwesties in verband met geld en financiële uitdagingen vanuit het perspectief van de Cursus kan worden gevonden in V#113 , V#139 , V#349 en V#487 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina