Het terrein van de kwantummechanica heeft uiteindelijk een punt (de snaartheorie) bereikt waar erkend wordt dat er niets anders bestaat dan energie; en dat deze wereld in feite een illusie is. Is het niet werkelijk zijn van de wereld op deze manier bekeken nog steeds een voorbeeld van hoe het ego haar werkelijk maakt (al was het maar als een vorm van energie)? En is haar beschouwen als een ‘intentieveld, verbonden met de Bron’ zoals Dr. Wayne Dyer verkondigt, echt alleen nóg weer een verkeerde manier om de illusie van de wereld te verklaren? Of komen deze twee – zuivere natuurkunde en metafysica – feitelijk dicht bij de waarheid zoals Een cursus in wonderen die ziet? En zal de aanpak ervan hen ooit tot het standpunt van de Cursus brengen?

Antwoord: Op elk moment in de tijd gaat iedere denkgeest zover als hij bereid is te gaan met betrekking tot het aanvaarden van de waarheid over zichzelf. De diverse symboolsystemen van de wereld, of het nu natuurkunde, metafysica of een ander denksysteem betreft, bevatten uiteindelijk alleen maar neutrale symbolen. De denkgeest kan ervoor kiezen ze te gebruiken om het geloof in de schuld óf de onschuld van Gods Zoon te versterken. Waarheid bestaat nooit in een van de symboolsystemen zelf. Waarheid bestaat alleen in de denkgeest, in afwachting van onze keuze ervoor. De symboolsystemen kunnen naar de waarheid wijzen, maar de denkgeest moet bereid zijn ernaar te kijken.

En toch kunnen er verschillen bestaan in de mate van nauwkeurigheid waarop de diverse symboolsystemen verwijzen naar de waarheid buiten die systemen zelf. Dus is het niet waarschijnlijk dat de kwantumfysica, hoewel deze concludeert dat de wereld een illusie is, ooit tot de erkenning komt dat de ‘energie’ waarop de illusie van de wereld berust onze – eveneens illusoire – schuld is. (T18.IX.4,5; T19.II.6:1-5). Toch kun je Een cursus in wonderen lezen zonder de boodschap erin van genezing en heelheid te aanvaarden. En je kunt een tekst over kwantumfysica, een Hindoe tekst, de Bijbel, of een telefoonboek lezen, en tot het besef komen dat alles één is en dat zonde en afscheiding niet werkelijk zijn. Dus of de verschillende paden uiteindelijk samenvallen op het niveau van de vorm wordt irrelevant (H1.3:1-6). Als we geloven dat we een pad hebben gevonden dat ons naar huis brengt – en als we naar huis willen gaan – dan zullen we de aanwijzingen ervan volgen. En als dat pad de Cursus is, dan hoeven we alleen maar onszelf en al onze projecties te vergeven met de hulp van Jezus of de Heilige Geest.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina