Over een maand word ik geopereerd aan mijn schouder. Ik heb al een jaar met deze situatie te maken en nu pas zie ik de feiten onder ogen. Ik bleef maar hopen op een andere uitkomst en heb zelfs het zoeken naar de werkelijke aard van het probleem uitgesteld. Ik probeerde de hand van Jezus vast te houden, maar eigenlijk bleef ik steeds maar geloven in de plannen van het ego. Omdat ik pijn heb weet ik niet hoe ik hieruit moet komen. Ik herinner mij dat ik op een bandje of bij een lezing ooit gehoord heb, dat je de magie die nodig is gewoon moet gebruiken om je lichamelijke toestand te verbeteren, zodat je verder kunt gaan met het bestuderen van Een cursus in wonderen. Ik lees in het Handboek voor leraren: “Wie zou er voor lijden kiezen als hij niet dacht dat het hem iets opleverde, en wel iets van waarde voor hem… Want ziekte is een keuze, een beslissing. Het is de keuze voor zwakheid in de valse veronderstelling dat het kracht is” (H5.I.1:2,4,5). Ik heb hier serieus over nagedacht en geloof dat ik dit gebruikt heb als excuus om vele dingen ‘niet meer te doen’ die ik jaren achtereen wel gedaan heb, zoals bijvoorbeeld aerobic lessen – ik ben begonnen om in plaats daarvan iedere dag te wandelen. Ik denk dat het een soort martelaarschap is. Ik vertel mensen nu al een jaar lang over mijn lichamelijke conditie, zodat ze nu zelf vragen: “Hoe gaat het met je schouders?” Ik zie dus wel wat ik heb gedaan, maar dat neemt de pijn niet weg. Wil je hier alsjeblieft op reageren?

Antwoord: Het lijkt erop dat je hebt ingezien wat je ziektewinst is, de voordelen die je gezondheidsproblemen je opleveren. Het is altijd zeer behulpzaam dat te zien, want het ontmaskert de ware bedoelingen van het ego iets meer, zodat je kunt gaan ontdekken waar het ego op uit is. En er is inderdaad winst – “iets van waarde” – op een dieper niveau, waar de paragraaf waaruit je citeert ook op zinspeelt (H5.I,II). Als je in contact kunt komen met die verborgen waarde, zul je begrijpen waarom er zo’n grote weerstand bestaat tegen het loslaten van de pijn.

Maar het feit dat je hulp buiten jezelf zoekt op het niveau van het lichaam, in de vorm van een operatie, kun je zien als een weerspiegeling van je bereidheid te erkennen dat je dit niet alleen kunt oplossen, zoals het ego je wil doen geloven. Het geloof dat we op onszelf zijn en op onszelf kunnen handelen, is in werkelijkheid juist de oorzaak van de pijn. Zoals je hebt opgemerkt, denken we soms dat we Jezus gevraagd hebben ons te helpen bij onze pijn. Maar in feite hebben we deze hulpvraag gebruikt om onze eigen angst af te dekken: de angst om te kijken naar wat we geloven dat begraven ligt in onze denkgeest – de verschrikkelijke schuld en pijn over de afscheiding.

De belangrijkste - maar onbewuste - ‘waarde’ van ziekte is dat het de verantwoordelijkheid voor onze pijn buiten de denkgeest plaatst: in het lichaam. Het lichaam lijkt slachtoffer van krachten in de wereld die buiten zijn controle zijn. Deze schijnbare relatie ontkent dat onze pijn te maken heeft met de keuze die we in onze denkgeest maken om onszelf te zien als afgescheiden van God en Zijn Liefde. Met andere woorden: lichamelijke ziekte beschermt ons zelfconcept als een individu dat probeert te overleven in een wereld die onafhankelijk van ons bestaat. De weerstand om te erkennen dat al onze pijn voortkomt uit onze eigen keuze, dat we dit allemaal zelf bedacht hebben, is “enorm” (H5.II.1:7). Want dat bedreigt zowel het bestaan van de wereld als van het zelf dat we denken te zijn.

Verantwoordelijkheid aanvaarden op het niveau van de denkgeest (T21.II.2) voor al onze ervaringen, is meestal niet iets wat we zomaar ineens kunnen, ook al begrijpen we intellectueel wat we aan het doen zijn. Omdat de weerstand zo groot is, is dat meestal een proces. Dit proces - het beoefenen van vergeving, het loslaten van oordelen jegens onszelf en anderen - lijkt tijd te kosten.

Feliciteer jezelf intussen omdat je nu de volgende stap zet: je erkent je pijn en beseft dat je je lichamelijke problemen niet alleen kunt oplossen. Je staat jezelf nu toe om je te verbinden met artsen en specialisten die ervoor zijn om jou te helpen bij de pijn in je schouder. Dat kan een symbool zijn van je bereidwilligheid om je te verbinden met de alomvattende liefde in de denkgeest die alle pijn en schuld en ervaring van afscheiding wegneemt.

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina