Wat zegt Een cursus in wonderen over iemand die liefdevol, vriendelijk en gul tegenover iemand anders probeert te zijn, en de principes van de Cursus probeert toe te passen door de Christus in hen te zien, en die persoon boos, grof, onvriendelijk en gewoon gemeen tegen je is? Ik weet dat hij zo niet werkelijk is, maar deze donkere kant van hem heeft onze relatie aangetast en zijn kwaadaardig gedrag heeft het van me gewonnen. Ik heb zelf ook onvriendelijk gereageerd. Ik heb het gevoel dat ik de lessen die de Heilige Geest me voorgelegd heeft, niet heb kunnen toepassen. Hoe vaak moet ik mezelf vergeven? Hoe kan ik iemands slecht gedrag rechtvaardigen? Ik wil deze persoon als een liefdevolle broeder zien, en ik wil op mijn beurt ook als een liefdevolle broeder worden beschouwd. Hoe kan er een wonder plaats vinden als er zoveel afscheiding is?

Antwoord: Misschien doe je wel te veel je best! Je moet alleen maar toezien op de reacties van je ego en ze naar de niet-oordelende liefde van Jezus in je denkgeest brengen, niets anders. Je moet geen moeite doen om de Christus in die andere persoon te zien. Wanneer jij je oordelen en behoeften die voortkomen uit speciaalheid losgelaten hebt, zul je de Christus vanzelf in hem en ook in jezelf zien. Dat is de betekenis van deze krachtige uitspraak in het Tekstboek: “Als hij jou niet van Christus spreekt, heb jij hem niet van Christus gesproken. Je hoort slechts je eigen stem, en als Christus door jou spreekt zul je Hem horen” (T11.V.18:6-7). De meesten van ons doen er een tijd over om geleidelijk tot dit niveau te komen, omdat we ons ertegen verzetten definitief vrij te blijven van oordelen en behoeften die voortkomen uit speciaalheid. Daarom moet je aandacht gericht worden op het niet veroordelen van jezelf, omdat je boos wordt en een oordeel velt, in plaats van op de pogingen jezelf ervan te weerhouden boos te worden en een oordeel te vellen. Er is een groot verschil tussen de twee manieren om vergeving te benaderen. Als je het beu wordt jezelf te vergeven, kun je er zeker van zijn dat het ego het proces is binnengeslopen en zelfveroordeling en schuld eveneens zijn binnengekropen. Want je kunt het nooit beu worden je tot de zachtmoedige liefde van Jezus te wenden die ziet hoe volledig betekenisloos je ego is, en die je uitnodigt voor altijd in dat stille centrum in je denkgeest te blijven, in plaats van in de woelige ego-gevangenis van het eeuwige conflict.

Je bent je er al bewust van dat je innerlijke vrede er niet van afhangt of je vriend al of niet vriendelijk tegen je is, en of je de vriendschap (in de vorm) al of niet in stand houdt. Je met elkaar verbinden is misschien niet het hoogste belang voor jullie beiden – je kunt niet overzien wat het hele Verzoeningsplan voor jou of je vriend is. Uit een relatie stappen kan een beslissing zijn vanuit een juiste of een onjuiste gerichtheid-van-denken, net als de beslissing om in een relatie te blijven. De inhoud in je denkgeest is de enige belangrijke factor. Het is normaal dat je verwacht dat een vriend respect toont en vriendelijk tegen je is, maar dat zou geen voorwaarde moeten zijn voor jouw liefde voor hem, die een afspiegeling is van de onvoorwaardelijke liefde van God voor Zijn Zoon. Als je de relatie niet verder zet, kan het gedrag als gevolg daarvan nog altijd verbonden zijn met de inhoud van liefde in je denkgeest; in dat geval voel je alleen maar vrede.

Hoewel vergeving liefdeloos gedrag niet vergoelijkt of rechtvaardigt, ziet ze dat dit in een overweldigende angst en schuld geworteld is, en daarom is veroordeling altijd een misplaatste reactie. Vergeving vereist nooit dat iemand in een relatie blijft waarin misbruik in het spel is, alleen maar om lessen te leren. Het ego zal dat natuurlijk aanmoedigen, want dan heb je altijd een reden om je afgescheiden en in onvrede te voelen: “Ik heb het geprobeerd, maar ben besmet door de kwaadaardigheid van mijn vriend. Ik kon er niets aan doen.” Dat soort ego-dynamiek is een typische verdediging tegen onze onbewuste en overweldigende angst voor liefde. Daarom zullen de pogingen om je reactie te stoppen nooit lang succes hebben. Maar op lange termijn zal het je echter wel lukken jezelf niet te veroordelen voor de reacties van je ego, naarmate je jezelf toelaat te zien welke prijs je betaalt om aan je oordelen vast te houden.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina