Wil je het idee “Al het denken produceert vorm op een of ander niveau” (T2.VI.9:14) uiteenzetten? Misschien een paar voorbeelden geven en hoe het zich verhoudt in het werken met Een cursus in wonderen?

Antwoord: De betekenis van deze belangrijke uitspraak is dat denken en zijn gevolgen gelijktijdig zijn, zoals Jezus herhaalt in Les 19: “Denken en de resultaten daarvan zijn in feite gelijktijdig, want oorzaak en gevolg zijn nooit gescheiden” (Wdl.19.1:4). Zoals de voorafgaande zinnen in de alinea aanduiden, probeerde Jezus Helen - en ons allen - duidelijk te maken dat wij geloven dat we “loze gedachten” of gedachten “zonder uitwerking” hebben omdat we bang zijn voor de macht van onze denkgeest. Jezus corrigeert dat door te zeggen dat al onze gedachten gevolgen hebben. Hij benadrukt hetzelfde onderwerp in Les 16 en 17 van het Werkboek. Meestal denken wij dat onze gedachten geen gevolgen hebben als we ze niet delen of er niet naar handelen. Dat komt doordat we niet geloven dat we denkgeest zijn. Of we geloven wel dat we denkgeest zijn, maar dat de denkgeest in een lichaam is. En zolang dit lichaam niet handelt, geloven we dat de gedachte dus geen gevolgen heeft. Maar Jezus zegt dat onze gedachten altijd gevolgen hebben. Een gedachte van haat bijvoorbeeld, zelfs als die volkomen ‘privé’ gehouden wordt, heeft een gevolg in de denkgeest van de persoon die de gedachte heeft. Want het is een gedachte van afscheiding en die gedachte haalt ons uit onze vrede. Dit betekent echter niet, wanneer je gedachten van woede hebt over iemand en die persoon krijgt een hartaanval, dat jouw gedachten die hartaanval veroorzaakt hebben. Niemand kan kiezen voor iemand anders, zoals Jezus uitlegt: “De macht om te beslissen is aan mij” (Wdl.152).

Op het metafysische niveau, betekent bovengenoemde uitspraak (“Al het denken produceert vorm op een of ander niveau”) dat iedere gedachte tot uitdrukking wordt gebracht in de droom, in termen van een ‘draaiboek’. Dat is te vergelijken met een videotheek, waarbij iedere gedachte vertegenwoordigd word door een film.

Gedeelten van Les 158 en 169 verwijzen naar het begrip ‘draaiboek’ (Wdl.158,169). Ons boek A vast Illusion: Time According to A Course in Miracles bespreekt in detail deze en andere aspecten van tijd, zoals we die vinden in de Cursus.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina