Als mensen zeggen dat ze met de leiding van de Heilige Geest voorspellingen doen, hebben ze het dan altijd bij het rechte eind of kan wat zij voorspellen nog veranderen? Hoe kan iemand iets voorspellen jaren voordat het gebeurt? Bijvoorbeeld: een helderziende voorspelt dat je kind ziek wordt, of dat je huwelijk zal stranden of dat je eindelijk de persoon van je dromen zult ontmoeten en trouwen. Ik heb vrienden die werkelijk geloven wat deze mensen zeggen, omdat wat ze zeggen uitkomt. Hoe kan ik mijn eigen betrouwbare bron worden voor vragen waarbij ik een beroep doe op de Heilige Geest?

Antwoord: Een goede vuistregel wanneer je een specifiek antwoord krijgt, zoals in jouw voorbeelden, is dat je op je hoede moet zijn. In het algemeen geeft de Heilige Geest geen specifieke antwoorden, vooral omdat Hij ons probeert te helpen om voorbij de specifieke vormen van de wereld van het ego, naar de inhoud in onze denkgeest te gaan. Onze keuze om te geloven dat de inhoud van onze onjuist gerichte denkgeest (afscheiding, zonde, schuld, angst) waarheid is, is het werkelijke probleem. Onze persoonlijke problemen in de wereld zijn allemaal rookgordijnen, bedoeld om ons weg te houden uit onze denkgeest. Zo blijven we voor altijd gebonden aan het egodenksysteem, zonder ooit te weten dat onze aanhoudende keuze voor het ego de werkelijke bron is van ons ongeluk en onze onvrede. Dus je hulpvraag aan de Heilige Geest zou in de context moeten zijn van je verlangen om naar de inhoud van je denkgeest te kijken die de oorzaak is van al je schijnbare problemen in de wereld: “De Heilige Geest neemt jou zachtjes bij de hand, en keert met jou op je schreden terug van je waanzinnige tocht buiten jezelf, waarbij Hij jou met zachtheid terugleidt naar de waarheid en geborgenheid vanbinnen. Hij brengt al jouw waanzinnige projecties… die jij buiten jezelf hebt geplaatst naar de waarheid. En zo keert Hij de koers van de waanzin om, en brengt jou weer tot rede” (T18.I.8:3-5). Een heel behulpzame uitleg van de rol van Jezus en de Heilige Geest kun je vinden in de hoofdstukken 4 en 5 in Few Choose to Listen, deel twee van Kenneth’s boek The message of A Course in Miracles.

Wij kunnen slechts een kort antwoord geven op je vraag over ‘bovennatuurlijke’ verschijnselen. Het onderwerp tijd brengt ingewikkelde thema’s naar boven, die uitgebreid aan de orde komen in een paar van onze publicaties – in het bijzonder Kenneth’s boek: A Vast Illusion: Time According to A Course in Miracles. In het kort: binnen onze droom van afscheiding vertelt Jezus ons dat tijd niet lineair is. We ervaren het wel zo als gevolg van de strategie van het ego om ons te overtuigen van de werkelijkheid van zonde (verleden), schuld (heden) en angst (toekomst). Iedere denkbare vorm van afscheiding bestaat reeds. Zie het als een videotheek. Wij (de keuzemaker in de denkgeest buiten tijd en ruimte) hebben altijd toegang tot alle video´s. Dus een ‘voorspelling’ komt eenvoudigweg neer op de keuze van de denkgeest om een bepaalde videoband af te spelen. Nogmaals, dit is alleen te begrijpen als tijd beschouwd wordt als holografisch en niet lineair.

De inhoud van de video’s verandert niet. Maar er bestaat ook een andere videotheek, die van de Heilige Geest, met de gecorrigeerde versies van de scenario’s van het ego, waar we eveneens onbeperkt toegang toe hebben. Het kiezen van een van deze banden is de keuze voor Zijn interpretatie van de gebeurtenissen in ons leven. Dát is wat kan veranderen, niet het script van het ego. Met andere woorden: schuld vereist straf en daarom gebeuren er allerlei dingen in ons leven die (door onze eigen keuze) uitdrukking geven aan onze overtuiging dat we het verdienen om gestraft te worden voor onze zondigheid, en dat we geen vredig en gelukkig leven waard zijn. Als we echter vraagtekens zetten bij die overtuiging en Jezus of de Heilige Geest als onze leraar kiezen, dan zullen we kiezen voor een video met het ‘gecorrigeerde script’ van de Heilige Geest. De behoefte om slachtofferschap te ervaren is dan veranderd en daardoor hebben we óf helemaal geen ervaringen als slachtoffer meer, óf we gaan er vredig doorheen, wetende dat ons ware zelf niet bepaald of beïnvloedt wordt door wat er gebeurt in het lichaam of de wereld. Jezus is voor deze omslag ons rolmodel: hij zag en ervoer zichzelf niet als een slachtoffer dat vervolgd werd, zelfs niet toen zijn lichaam aan het kruis genageld werd.

Het is vooral behulpzaam in gedachten te houden dat ‘bovennatuurlijke’ vermogens op zichzelf niet belangrijk zijn, maar dat het gaat om het doel dat ze dienen. Jezus herinnert ons er steeds weer aan dat we maar één doel hebben en dat is vergeving, ofwel het ongedaan maken van de blokkades voor het bewustzijn van de liefde in onze denkgeest. Als je dat ziet als je voornaamste doel is, zul je niet op een dwaalspoor gebracht worden als het ego gebruik maakt van ‘bovennatuurlijke’ vermogens en je zult dit in de gaten hebben. Want het ego gebruikt ze altijd om ons gevoel van speciaalheid te versterken en om de wereld van tijd en ruimte werkelijk te maken.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina