Ik begrijp de opmerkingen die Jezus maakt in de paragraaf uit Een cursus in wonderen, “Wat is de rol van woorden bij genezing?” (H21); hij zegt dat we mettertijd zullen leren toe te laten dat de woorden voor ons worden gekozen, en dat een belangrijk obstakel voor dit leeraspect onze ‘angst voor de geldigheid’ van wat we horen is. Ik volg een opleiding tot leraar en laat Jezus via mij spreken en ik leer hoe ik steeds beter het onderscheid kan maken, en soms is wat ik hoor inderdaad verbijsterend en ‘heeft niets met de situatie te maken’ zoals ik die zie. Soms ben ik in verlegenheid gebracht, maar gewoonlijk kalmeer ik wel. Ik denk dat het in deze vraag besloten zit dat ik God ‘de loef probeer af te steken’ en ik het beter denk te weten dan Hij, maar soms ben ik alleen maar verbijsterd over wat ik gezegd heb, en de andere persoon ook. Kun je hier wat inzicht bieden?

Antwoord: Voor de Heilige Geest (en Jezus als Zijn manifestatie) is alles ofwel een uitdrukking van liefde of een roep om liefde. Hij ziet het grotere beeld van ieders Verzoeningspad en wordt niet beperkt door wat wij normaal als de beperkingen van ons leven in de wereld zien. Vorm is voor de Heilige Geest totaal niet van belang. En daarom reageert hij op een roep om liefde aan de hand van waar de mensen zich bevinden op hun Verzoeningspad, iets waarmee wij gewoonlijk niet in contact staan. Daarom kan het wat we horen zo verbijsterend verschillend zijn van wat we denken te moeten zeggen. In de paragraaf waar jij naar verwijst, legt Jezus uit dat onze twijfels en ongemak wanneer dit gebeurt, voortkomen uit een “armoedig zelfbeeld” dat men beter “achter zich zou kunnen laten” (H21.5:5). Dat raadt Jezus ons dus aan om te doen wat dit aspect van onze training betreft. Het betekent dat we ons vermogen moeten ontwikkelen om onze onderliggende zelfbeelden te herkennen – in het bijzonder degene die het gevoel hebben van onbekwaamheid, behoeftigheid, speciaalheid en van onheus behandeld te zijn. Hoe meer we aan zulke zelfbeelden vasthouden, hoe minder waarschijnlijk is het dat we de Stem van de Heilige Geest nauwkeurig kunnen onderscheiden van die van het ego, want eraan vasthouden houdt in dat we beter dan Jezus weten wie we werkelijk zijn, zelfs al hebben we hem steeds opnieuw horen zeggen: “jij bent zoals God jou heeft geschapen”. Als we het moeilijk vinden om in alle nederigheid Jezus op zijn woord te geloven, leidt dit tot problemen in ons vermogen om nauwkeurig te horen.

Zie ook het antwoord op V#011 , V#043 en V#077.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina