Een cursus in wonderen onderwijst dat de wereld die ik zie de wereld is die ik met mijn denkgeest projecteer. En ook dat wanneer alle illusies eenmaal naar de Heilige Geest zijn gebracht om vergeven te worden, ik een prachtige wereld zal zien, niet zo verschillend van de Hemel. Jezus heeft deze toestand bereikt, maar de wereld die hij zag, was er nog steeds een waarin hij aan het kruis genageld en vermoord werd, een wereld die nauwelijks de ‘werkelijke’ wereld kon voorstellen waarnaar in de Cursus verwezen wordt.

Antwoord: Wanneer de Cursus van de werkelijke wereld spreekt, verwijst hij naar de inhoud van de denkgeest, en niet naar de fysieke wereld die je met de ogen van het lichaam ziet. Zoals je opmerkt, zag Jezus de handelingen van degenen die hem kruisigden en zag hij zichzelf aan het kruis, maar hij wist dat dit niets te betekenen had, omdat hij zich niet vereenzelvigde met het lichaam. Terwijl het ego ons zegt dat de kruisiging het slachtoffer-zijn ten top is, noemt Jezus het een “zinloze reis” (T6.I.2:6). Dat is het beeld van de werkelijke wereld; het betekent niet dat we door een roze bril moeten kijken en iets veranderen aan wat het lichaam doet of voelt, of ons moeten omringen door fysieke schoonheid. Omdat Jezus weet wie hij als Gods onschuldige Zoon is, ziet hij alleen heelheid en ziet hij zichzelf niet als slachtoffer. Hij is verdedigingsloos, omdat hij weet dat hij niet gekwetst kan worden, en is daarom vrij om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn. De werkelijke wereld wordt dus gevormd door de illusie niet met de waarheid te verwarren. Aangezien een illusie geen gevolgen heeft, worden de gebeurtenissen van de illusoire wereld als zonder betekenis gezien. Voor studenten van de Cursus wordt dit bereikt door het Verzoeningsproces, waarbij iedere relatie door middel van vergeving wordt omgevormd. De werkelijke wereld gaat aan ons voorbij zolang we ons vastklampen aan onze vereenzelviging met het lichaam, en ervoor kiezen te geloven dat de wereld iets (alles) bevat wat we verlangen. “De werkelijke wereld kan daadwerkelijk worden waargenomen. Al wat nodig is, is de bereidwilligheid niets anders te zien” (T11.VII.2:6-7).

Wanneer de keuze eenmaal is gemaakt om alleen de ware waarneming van de Heilige Geest te aanvaarden, wat een keuze is om de leugens van het ego niet te geloven over wie we zijn, zal de schijnbare pijn en verschrikkingen van de wereld zoals het lichaam die ziet, uit het bewustzijn verdwijnen. Dan is het leerdoel voltooid: angst wordt volledig door liefde vervangen en de werkelijke wereld is bereikt. Het is dit bewustzijn van de aanwezigheid van liefde dat niet van de Hemel verschilt, en dat in onze ervaring eraan voorafgaat: “Alleen de waarneming van de werkelijke wereld zal jou naar de werkelijke Hemel leiden, want het zal je in staat stellen die te begrijpen” (T11.VII.3:9).

De volgende vragen houden hier ook verband mee: V#017 , V#028 , V#034 , V#080 , V#097 en V#296 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina