Ik heb onlangs enkele van de websites over Een cursus in wonderen bekeken, en vraag me af wie de Cursus verkeerd begrijpt: zij of ik. Ik begrijp dat God het universum heeft geschapen, de hemelen en de aarde, met daarin de Hof. Zonde kan gezien worden als een gevolg van het gebrek aan liefde bij Adam en Eva, en van hun schaamtegevoel voor wat ze gedaan hadden. Deze schaamte was de eerste illusie, die vele generaties lang gevolgd werd door vele misvattingen en illusies, de schepping van de wereld zoals wij die kennen, maar niet zoals God die kent en wil dat wij haar kennen. Uit mededogen trad God de ‘wereld van onze illusies’ binnen door middel van de mens Jezus, die geboren werd met het vermogen te zien zoals God ziet, en hij leerde ons de Weg uit onze illusie, ‘terug’ naar het Koninkrijk der Hemelen. Als deze uitspraken waar zijn, dan wilde hij zeggen dat we de wereld niet kunnen zien zoals God die ziet en we dus de WEG moeten volgen die hij ons geleerd heeft, en van idee veranderen. Is dat wat de Cursus onderwijst, of heb ik het mis? Als het dat is, dan zie ik niet echt wat het conflict tussen de Cursus en de Bijbelse leringen van Jezus in de Evangeliën is.

Antwoord: Hoewel de Cursus de taal van de Bijbel gebruikt, met inbegrip van verwijzingen naar Adam en de Hof van Eden (T2.I.3:1,2,5,6; 4:5; T3.I.3:9), verschilt de symboliek achter het gebruik van deze woorden heel erg met die van de Bijbel. De Cursus richt zich op het corrigeren van de fundamentele leringen van het christendom en het jodendom zoals die in hun geschriften te vinden zijn, gefundeerd als ze zijn op de werkelijkheid van zonde en de noodzaak om er iets aan te doen: d.w.z. dat God Zijn enige Zoon de wereld instuurt om het volmaakte offer te brengen. Het compromisloze standpunt van de Cursus is dat het alleen maar kon lijken alsof we dromen dat we tegen God gehandeld hebben, en daarom zijn er geen daden die op enigerlei wijze verkeerd begrepen kunnen worden als zonde of aanval. In een aantal paragrafen van het Tekstboek zijn rechtstreekse correcties van Bijbelse uitspraken en principes te vinden, waaronder ‘Verzoening zonder offer’(T3.I) en ‘Tijd en eeuwigheid” (T5.VI).

Maar het fundamentele verschil – dat ook jouw begrip kenmerkt, zoals je dat hierboven weergeeft – is dat de Bijbel leert dat God de wereld heeft geschapen als iets dat losstaat van Hemzelf, en leven heeft geblazen in afgescheiden wezens met individuele vormen, die van Hemzelf verschillen. In tegenstelling hiermee onderwijst de Cursus een zuiver non-dualisme, dat zegt dat God alleen gelijk Hemzelf kan scheppen of Zich uit kan breiden (bijv. T24.VII.7), en dat alles wat niet zoals God is – wat de wereld van vorm en alles daarin omvat – niet Zijn schepping en dus niet werkelijk kan zijn. Niets in het universum, zo uitgestrekt als het mag lijken, is eeuwig of oneindig (T29.VI.2). En daarom kan God het niet hebben gemaakt. Met de woorden van de Cursus zelf: “De wereld die jij ziet is een illusie van een wereld. God heeft die niet geschapen, want wat Hij schept kan alleen maar eeuwig zijn als Hijzelf” (VvT4.1:1-2).

Binnen het non-dualisme kan er geen waarneming zijn, want er is geen waarnemer noch iets wat waargenomen wordt. Dus kan er geen ‘zien zoals God ziet’ zijn, want er is niets buiten God dat Hij zou moeten zien. Misschien gebruikt de Cursus soms een taal die iets anders lijkt te suggereren, maar niets daarvan dient letterlijk genomen te worden, want de Cursus probeert ons alleen maar te bereiken in een taal die we begrijpen (H23.7:1), gevangen als we lijken te zijn in een eindige wereld van dualiteit en beperkingen.

Meer over God en de wereld vind je in V#121 en V#157. Voor meer over de metaforische taal van de Cursus en God, zie V#042 . En in het boek A Course in Miracles and Christianity: A Dialogue, (Een cursus in wonderen en het Christendom: een dialoog) door Kenneth Wapnick, Ph.D. en W. Norris Clark, S.J., Ph.D., en de audioreeks The Bible from the Perspective of A Course in Miracles, (De Bijbel vanuit het perspectief van Een cursus in wonderen) door Gloria en Kenneth Wapnick worden de verschillen tussen de Cursus en de Bijbel verder diepgaand besproken, wat behulpzaam kan zijn.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina