Ik heb onlangs een boek gelezen waarin de auteur, een vereerde yogi, zegt dat God hem heeft gezegd dat Hij (God) de wereld projecteert voor Zijn eigen doelen. Maar in Een cursus in wonderen zegt Jezus dat wij de wereld projecteren. Als er al zoveel mensen in het verleden en in het heden hebben beweerd dat ze ‘God horen’ of ‘Jezus doorkrijgen’, hoe kun je dan weten wie je moet geloven, in het bijzonder wanneer ze, in weerwil van hun schijnbare oprechtheid en goede wil, dingen beweren die lijnrecht tegenover elkaar staan, zoals wat hierboven is vermeld?

Antwoord: Het is altijd een vergissing om op het niveau van de vorm of symbolen in de verschillende spirituele richtingen naar consistentie te zoeken. Alleen inhoud kan consistent zijn en dat heeft niets te maken met theologie of metafysica. Zelfs Jezus is inconsistent in zijn Cursus als hij over vergeving, genezing en het wonder spreekt, en over het lichaam en de denkgeest. Maar zijn inhoud is onveranderlijk zuiver. En hij bevestigt dat degenen die de controverse zoeken die ook zullen vinden (VvT.In.2-3).

Een spirituele leraar die een traditie en een serie symbolen aanhangt die veel van de Cursus verschillen, zal dus onvermijdelijk dingen bevestigen die inconsistent zijn of zelfs in tegenspraak met wat de Cursus onderwijst. En wat moeten we met die schijnbare paradoxale beweringen doen? Het antwoord ligt niet in een analyse van de verschillende vormen van wat onderwezen wordt, maar wel in een eerlijke inschatting van je eigen reactie op die leringen, waarbij je inziet dat niet iedereen dezelfde reactie zal hebben. Het denksysteem van het ego is er een van versplintering en onderscheid. Wat het ego voor afscheiding heeft gemaakt, gebruikt de Heilige Geest om te genezen, en daarom werken we allemaal binnen de reeks onderscheiden symbolen die voor ons persoonlijk het meeste betekenis hebben. Jezus onderkent dat aan het begin van het Handboek wanneer hij opmerkt: “Dit is een handboek voor een bijzonder leerplan, bestemd voor leraren die een bijzondere vorm van de universele cursus onderwijzen. Er zijn vele duizenden andere vormen, alle met dezelfde uitkomst” (H1.4:1-2).

Het is niet de bedoeling van onze spirituele zoektocht om buiten ons de waarheid te vinden, want die is daar niet. Maar wel om open te staan het pad te vinden en te volgen waarmee je persoonlijk in harmonie bent; het pad dat tot je spreekt in symbolen en metaforen die voor jou zinnig zijn. Geen enkele ervan is werkelijk, dus al wat er toe doet is dat je het pad herkent dat jou behulpzaam zal zijn om uiteindelijk alle vormen en symbolen te overstijgen, zelfs al herken je dat doel niet als je in eerste instantie met deze lering kennismaakt. Daarom is het zinloos om te proberen iemand anders te overtuigen van de waarheid of de onwaarheid van welke spirituele lering ook. Het enige dat uiteindelijk waar kan zijn, is dat wat alle symbolen, alle theologie en alle metafysische systemen overstijgt. Vele paden leiden naar dezelfde ervaring van eenheid, maar dat betekent niet dat ze voor een bepaalde persoon onderling verwisseld kunnen worden. Het is dus beter om respect te hebben voor andere paden en er geen oordeel over te vellen. Vergeet niet dat het je doel is het pad te vinden wat voor jou het beste werkt en dat dan te volgen. Al het andere, met inbegrip van het bespreken van de verschillende theologieën is: “een verweer […] tegen de waarheid in de vorm van een vertragingsmanoeuvre.” (VvT.In.2:3)

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina