Veel zaken in deze wereld verschaffen plezier, maar zijn duidelijk in conflict met wat Een cursus in wonderen onderwijst. Ik hou van wis - en natuurkunde en los graag problemen op alleen al omdat het prettig is ermee bezig te zijn. Het is een van de genoegens van de illusie en inderdaad, daardoor blijf ik heel goed geworteld in deze wereld. En toch is daar die belofte van eenheid, maar dat motiveert me niet voldoende om regelmatig de stilte te beoefenen.

Antwoord: Het klinkt alsof je de Cursus verwart met andere spirituele paden. Er is niets in de wis - en natuurkunde dat op zichzelf in conflict is met de leringen van de Cursus. Als we ons eenmaal in de illusie bevinden, zijn alle vormen in de wereld neutraal. De Cursus moedigt ons aan alleen maar de vraag te stellen welk doel we eraan willen geven (T4.V.6:4-11). En er zijn maar twee alternatieven: het doel van afscheiding van het ego (T.11.V.7) en het doel van vergeving van de Heilige Geest (T25.III.5:1-3).

Als jij dus bijvoorbeeld het werken aan problemen in de wis - en natuurkunde gebruikt om iemand uit de weg te gaan met wie je een probleem hebt, en in een mentale activiteit vlucht om ongemakkelijke en onaangename gevoelens van je af te duwen, dan is je doel de afscheiding in stand te houden. In tegenstelling daarmee heb je vergeving of genezing als doel, wanneer je de eenvoudige finesses van de oplossing van een probleem in de wis - en natuurkunde kon zien als een herinnering aan de eenvoud die we als Gods ene Zoon allen delen.

Het belangrijkste bij het beoefenen van de Cursus is niet meditatie of contemplatie, maar vergeving (T18.VII.4-6). Duidelijker dan de meeste andere spirituele paden erkent de Cursus niet alleen onze weerstand tegen de eenheid, maar legt die ook uit en veroordeelt ons er niet voor. Het is niet zo dat God ervoor heeft gekozen zich voor ons te verbergen, maar wij zijn het die ervoor hebben gekozen ons voor Hem te verbergen, uit angst voor Zijn vergelding voor onze vermeende zondigheid. En dus biedt de Cursus in plaats van een directe benadering van de waarheid en de eenheid die veel andere paden aanhangen en die voorgesteld wordt door meditatieve en contemplatieve oefeningen, een indirecte benadering die gericht is op het ongedaan maken – vergeving – in plaats van doen (T14.I.4, 5). Dus als je gewoon je weerstand tegen de eenheid erkent en jezelf er niet voor veroordeelt, breng je de principes van de Cursus al in praktijk. En als je je meer bewust wordt van het doel dat je voor alles in je leven hebt gekozen, met inbegrip van maar niet beperkt tot je favoriete bezigheden, zul je in staat zijn een andere keuze te maken wanneer je inziet dat je er het doel van het ego aan hebt gegeven.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina