“Vergeving kijkt alleen, en wacht, en oordeelt niet”. Wat is de betekenis van ‘wachten’?

Antwoord: Vergeving vereist niet dat iemand (wijzelf inbegrepen) op enige manier en enig moment anders zou moeten zijn. Wanneer iemand waargenomen wordt die in een staat van angst is, dan herkent vergeving de kracht van de denkgeest om een andere keuze te maken en ‘wacht’ op de bereidheid van de ander om anders te kiezen. Vergeving is dus geduldig, op de manier die het Handboek beschrijft als een van de eigenschappen van Gods leraar: “Zij die zeker zijn van de afloop kunnen zich veroorloven te wachten, en wel zonder verontrust te zijn. Geduld is voor de leraar van God vanzelfsprekend. Al wat hij ziet is de afloop die vaststaat, misschien op een tijdstip dat hem vooralsnog onbekend is, maar waarover geen twijfel bestaat. Het tijdstip zal even juist zijn als het antwoord” (H4.VIII.1:14).

Dit is ook op onszelf van toepassing. Ieder gevoel van ongeduld om het doel van Een cursus in wonderen te bereiken, of om de vrede van vergeving te ervaren, geeft aan dat het Verzoeningsplan aan de hoede van het ego is toevertrouwd. Dat betekent dat het niet langer het ware Verzoeningsplan is. Het maakt de dwaling om macht aan het ego toe te schrijven werkelijk, wat precies het tegengestelde van de betekenis van de Verzoening is. Het vergevingsproces dat Jezus onderwijst in de Cursus is vriendelijk. Het nodigt ons uit te wachten, in plaats van te proberen te vechten tegen weerstand. “Stap zachtjes terzijde en laat genezing voor jou tot stand worden gebracht... Concentreer je aandacht alleen op het volgende: …Ik hoef niets te doen behalve me er niet in te mengen” (T16.I.3:7,9,12).

Ons aandeel in het proces is heel eenvoudig: ons wordt gevraagd te kijken naar het ego in werking, zijn kwaadaardige gedachten en oordelen te herkennen als de uitdrukking van angst, te wachten, wat betekent niet te proberen om het te verbeteren, te veranderen of onze oplossingen eraan op te leggen, en het niet als zondig te beoordelen. Dan laten we de Heilige Geest Zijn deel doen, wat betekent dat we Zijn waarneming delen. Aangezien we er zeer bedreven in zijn om onze onzinnige levens te laten werken volgens de op z’n kop staande strategieën van het ego, vinden we het heel moeilijk ons ‘er niet in te mengen’. De meesten van ons zijn ‘doeners’, en moeten daarom van Jezus leren om geduldig te wachten.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina