Bekijkt mijn denkgeest maar één scenario tegelijk? En is er ook maar één scenario waarin ik de Verzoening voor mijzelf aanvaard en toegang krijg tot de werkelijke wereld, of is er in elk van mijn scenario’s een plaats waar dit kan gebeuren?

Antwoord: Bij het overdenken van dit soort vragen is het belangrijk om in gedachten te houden dat we over een proces spreken dat in werkelijkheid denkbeeldig is. Wij denken dat tijd werkelijk en betekenisvol is en dat ons leven als individu werkelijk en betekenisvol is. Dus moet Jezus woorden en concepten gebruiken die overeenkomen met die overtuiging, omdat wij geen andere taal begrijpen. Maar hij gebruikt die terminologie om ons te helpen onze onjuiste overtuiging te corrigeren en in plaats daarvan zijn denksysteem te aanvaarden. Jezus spreekt over ons leven in termen van scenario’s die wij uitvoeren, omdat we dat concept begrijpen, maar niet omdat er in werkelijkheid scenario’s zijn.

Binnen dit kader kunnen we dan zeggen dat wij op een bepaald moment slechts één scenario bekijken, om overbelasting van ons systeem te voorkomen. Als wij alle scenario’s tegelijk zouden zien dan zouden, om zo te zeggen, bij ons de stoppen doorslaan. Vergeet ook niet dat één enkel leven meerdere scenario’s kan bevatten. Dit is beter te begrijpen als je tijd als holografisch ziet in plaats van lineair; dat wil zeggen, alles wat we ooit doen versterkt of onze keuze het ego te geloven, of de keuze daartegen en te aanvaarden wat Jezus ons in plaats daarvan leert. De specifieke manieren waarop we deze overtuigingen tot uitdrukking brengen zijn onze scenario’s. En, zoals we allemaal weten, wij kunnen verschillende keren per minuut van gedachten veranderen! Zo zijn er vele, vele scenario’s. Maar er is er één waarin wij onze ontkenning van de waarheid voorgoed ontkennen; dan is onze vergeving totaal en onze denkgeest geheel zonder schuld. Omdat, nogmaals, tijd niet lineair is, staat die keuze ieder moment voor ons open. Wij kunnen altijd, op elk moment, dat scenario kiezen en dan verdwijnen alle andere scenario’s. We beseffen dan de denkbeeldige aard van alle scenario’s, en vereenzelvigen ons geheel en al met de liefde en vrede van Jezus.

Kenneth Wapnick heeft uitvoerig over dit intrigerende onderwerp geschreven, en er ook workshops over gegeven, de laatste is nu beschikbaar op audiocassette “The Time Machine”. Zijn boek heet: A Vast Illusion: Time According to A Course in Miracles. En er staat ook een bruikbare paragraaf, genaamd “The Purpose of the World of Time and Space”, in Hoofdstuk 3 van The Message of A Course in Miracles, Deel Een. Maar Jezus herinnert ons eraan dat wij, in deze wereld, niet kunnen begrijpen wat hij ons over tijd vertelt: “Het is onnodig verder te verhelderen wat niemand ter wereld begrijpen kan. […] Nu hebben we werk te doen, want zij die in de tijd leven, kunnen spreken over dingen die daarbuiten liggen, en luisteren naar woorden die uitleggen dat wat nog komen moet al is voorbijgegaan. Maar welke betekenis kunnen de woorden overbrengen aan hen die nog steeds de uren tellen aan de hand waarvan ze opstaan, werken en gaan slapen? (Wdl.169.10:1,3-4). Hij komt altijd weer terug op de praktijk: vergeving.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina