Toen ik je bespreking over het Christendom las, vroeg ik me af waarom je alles wat de Bijbel te zeggen heeft, afdoet als niet van belang zijnde voor de Cursus. (Misschien is dit te sterk uitgedrukt). Sinds ik de Cursus bestudeer, begrijp ik veel beter wat Jezus met zijn leringen bedoelde, waardoor het Christendom niet minder maar juist meer betekenis heeft gekregen. Moet ik alle Christelijke leringen afdoen als verkeerd en daarmee ‘het kind met het badwater weggooien’?

Antwoord: Je moet doen waar je je goed bij voelt en wat helpt om je geliefd en vergeven te voelen. Als de Bijbel en het Christendom je helpen om dat te bereiken, zou het dwaas zijn dat pad niet te volgen. Maar de theologieën en praktijken van het traditioneel Christendom en andere religies die op de Bijbel gebaseerd zijn, draaien niet om het leven van Jezus, zoals jij dat ziet. Het Christendom onderwijst uitdrukkelijk dat God de wereld heeft geschapen; dat zonde en dood werkelijk zijn; dat Jezus de eniggeboren Zoon van God was; dat zijn offerdood de Wil van zijn Vader was; en dat wij allemaal gered zijn dankzij zijn offer. Als jouw interpretatie is dat de Bijbel iets anders zegt, dan is dat prima, maar dan is het niet de traditionele Christelijke interpretatie. Vanuit het gezichtspunt van Een cursus in wonderen zijn dit allemaal verkeerde overtuigingen, die de Cursus recht wil zetten, wat een van zijn belangrijkste doelstellingen is. Daarom zeggen we dat de twee denksystemen onverenigbaar zijn. Je doet geen van beide recht als je ze probeert te combineren. Maar nogmaals, als je ertoe geleid wordt de Bijbelse leringen te volgen, moet je dat ook doen. De Cursus zegt zelf dat er duizenden vormen zijn van de universele cursus (H1.4:1-2).

Als je dat nog niet hebt gedaan, kun je het boek A Course in Miracles and Christianity: A dialogue (Een cursus in wonderen en het Christendom: een dialoog) eens lezen. Het is geschreven door Ken Wapnick, samen met een katholieke priester, W. Norris Clarke, S.J. De doorslaggevende verschillen tussen het Christendom en Een cursus in wonderen worden duidelijk bepaald en besproken in de liefdevolle atmosfeer van vrienden die respecteren dat ze verschillend zijn en het ermee eens zijn dat ze het niet met elkaar eens zijn.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina