Ik begrijp hoe het draaiboek van het ego zich afspeelt en dat het correctiedraaiboek van de Heilige Geest zich gelijktijdig afspeelt. We kunnen ieder moment het draaiboek van de Heilige Geest kiezen. Is de essentie van het correctiedraaiboek van de Heilige Geest dat het ons laat zien dat de keuze die wij voor het ego hebben gemaakt verkeerd is? Maakt het op die manier het ego ongedaan?

Antwoord: Ja, het correctiedraaiboek van de Heilige Geest toont ons dat onze keuze voor het ego eenvoudigweg een gekke, dwaze vergissing is en geen gevolgen heeft gehad op wat werkelijk is: geest. Het Verzoeningsprincipe, wat een ander woord is voor de correctie van de Heilige Geest, zegt kortweg dat de afscheiding nooit heeft plaatsgevonden. (T6.II.10:7,8; H2.2:2-8) De Verzoening doet niets anders dan onze misvatting van zonde, schuld en angst in het egodenksysteem ongedaan maken. Onze denkgeesten kunnen dit zachtaardige principe in een vorm vertalen die we kunnen aanvaarden en begrijpen, zoals Een cursus in wonderen. Dat is behulpzaam zolang de gedachte dat de afscheiding en onze individualiteit – en dus het zelf dat we denken te zijn – volledig illusoir zijn, te beangstigend is om te omarmen en accepteren. Maar wanneer we in de loop van de tijd de correctie in praktijk gaan brengen, zullen we meer en meer een zekere lichthartigheid gaan ervaren, en in toenemende mate dankbaar zijn om te leren dat we ons hebben vergist over zonde, schuld en angst.

Een mooie passage in het Werkboek die het proces van verlossing beschrijft – wat nog een ander woord is voor de correctie – drukt dit duidelijk uit:

“Dit is de manier waarop verlossing werkt. Als jij een stap terugdoet, treedt het licht in jou naar voren en omgeeft de wereld. Het kondigt niet het eind van zonde aan in straf en dood. Zonde verdwijnt in lichtheid en gelach, omdat haar grillige absurditeit wordt gezien. Het is een dwaze gedachte, een gekke droom, niet beangstigend, lachwekkend misschien, maar wie wil ook maar een moment verspillen aan zo’n zinloze gril terwijl hij God Zelf benadert?” (WdI.156.6).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina