Een cursus in wonderen vraagt ons de waarheid niet naar de illusie te brengen, de Heilige Geest niet te vragen in de wereld iets voor ons te doen. In een van Kens audiocassettes over oordelen zegt hij dat het onze ervaring kan zijn dat de Heilige Geest in de wereld iets voor ons lijkt te doen, maar dat is niet de werkelijkheid. Hij vergelijkt dit met onze ervaring dat de zon op- en ondergaat, terwijl het in werkelijkheid de aarde is die om zijn as draait en in een baan rond de zon draait. Ook al lijkt het alsof de Heilige Geest in de wereld iets voor ons doet, wat is de werkelijkheid van die ervaring? Hoe bekijk ik een situatie dan op de juiste manier wanneer er in de wereld bijvoorbeeld iets duidelijk verbeterd lijkt nadat ik de Heilige Geest iets heb gevraagd, of tot Hem gebeden heb?

Antwoord: Een verandering in de uiterlijke omstandigheden kan het gevolg zijn van een beslissing in je denkgeest jezelf niet langer te straffen. Volgens een overheersende overtuiging in het ego-deel van je denkgeest verdien je het niet om gelukkig te zijn omdat je tegen God hebt ‘gezondigd’. Die overtuiging kan in je persoonlijke wereld dan ook tot uiting komen in de vorm van lijden, slachtofferschap, tegenspoed, enzovoort. Maar wanneer je je schuld en je ego-gedachten naar de genezende liefde van Jezus in je juist-gerichte denkgeest brengt, verdwijnt de schuld en zul je niet langer proberen jezelf te kwetsen. Dan lijkt het dus of de uiterlijke omstandigheden veranderd zijn, maar de werkelijke verandering was jouw beslissing tegen het ego. Bidden tot de Heilige Geest kan de vorm zijn die jij hebt gekozen om van onjuist gericht denken naar juist gericht denken te gaan. Dit is zowel van toepassing op persoonlijk als op collectief vlak. Het is dus niet zo dat de Heilige Geest iets in de wereld verandert. De Heilige Geest is geen tussenpersoon die in de wereld handelt in antwoord op de verzoeken die Hij krijgt, ook al lijkt de Cursus dat soms te suggereren. De Cursus richt een groot deel van de training van onze denkgeest erop ons te leren symbolen niet met de bron te verwarren. Het is voor ons moeilijk alles als een symbool te zien, omdat we ons vereenzelvigd hebben met de manier waarop het ego waarneemt, namelijk ontkennen dat er enkel denkgeest is met inhoud, en dat “ideeën hun bron niet verlaten”.

Het is nuttig een paar punten over dit onderwerp in gedachten te houden: onze denkgeest is heel krachtig; het lichaam doet enkel wat de denkgeest hem oplegt (het lichaam is niet autonoom); en we kunnen de denkgeest van iemand anders niet beïnvloeden zonder wederzijdse toestemming. Als er één principe is waarop Jezus keer op keer de nadruk legt dan is het wel de kracht van onze denkgeest om een keuze te maken. Zoals je weet is de titel van de laatste paragraaf van het Tekstboek: “Maak opnieuw je keuze” (T31.VIII). En in het begin van het Tekstboek zegt hij dat het doel van zijn cursus is ons te leren dat onze denkgeest heel krachtig is en dat we verantwoordelijk zijn voor onze gedachten en gevoelens: “Het corrigeren van angst is jouw verantwoordelijkheid. Wanneer jij vraagt om bevrijding van angst, suggereer je dat dit niet zo is. […] Je kunt wel blijven klagen over angst, maar desondanks volhard je erin jezelf bang te maken. Ik heb al te kennen gegeven dat je mij niet kunt vragen jou van je angst te bevrijden. Ik weet dat die niet bestaat, maar jij niet. Als ik tussen jouw gedachten en hun uitwerking zou komen, zou ik tornen aan een elementaire wet van oorzaak en gevolg, de meest fundamentele wet die er is. Ik zou jou allerminst helpen als ik de kracht van je eigen denken zou kleineren. Dit zou lijnrecht ingaan tegen het doel van deze cursus” (T2.VI.4:1-2; VII.1:1-6). Ons werk met de Cursus moet er dus op gericht zijn de kracht van onze denkgeest om te kiezen te herstellen in ons bewustzijn, en in te zien dat anderen diezelfde kracht bezitten. De oorzaak van al onze problemen (het gevolg) is die ene verkeerde keuze die we in onze denkgeest hebben gemaakt om het denksysteem van het ego als waarheid te aanvaarden in plaats van het denksysteem van de Heilige Geest. Jezus en de Heilige Geest zijn in onze denkgeest aanwezig om ons te helpen terug te komen bij dat niveau van besluitvorming in onze denkgeest. Daarom zegt Jezus ons: “Dit is een cursus in oorzaak, niet in gevolg” (T21.VII.7:8), en “Probeer dan ook niet de wereld te veranderen, maar kies ervoor je denken over de wereld te veranderen (T21.In.1:7).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina