Toelichting bij de Nederlandse vertaling van deze vraag:

Deze vraag is alleen van toepassing op de Engelse tekst maar geeft de Nederlandse studenten een beeld van de oorspronkelijke tekst.
Daarom blijven de voorbeelden die Ken Wapnick aanhaalt in het Engels staan. Met de vindplaatsaanduidingen die erbij staan, kan de lezer het citaat in de Nederlandse tekst vinden, als hij dat wenst.
Het is misschien nuttig dat de student er het Aanhangsel achter in de Cursus op naleest.
Daarin hebben de vertalers van de Cursus o.a. de volgende richtlijn opgenomen:

“Onze eerste regel is: ‘Blijf trouw aan de specifieke betekenis van elke zin in A Course in Miracles.’ Zoals de Cursus het zelf stelt:

‘... verandert een goede vertaler nooit de betekenis van wat hij vertaalt, ook al moet hij de vorm ervan wijzigen. Feitelijk is het enkel zijn bedoeling de vorm zo te veranderen dat de oorspronkelijke betekenis behouden blijft.’ (T7.II.4:3-4)

Daarom wordt telkens wanneer er een keuze moet worden gemaakt tussen het behouden van de betekenis van de Engelse tekst en een meer literaire of poëtische vertaling, aan het eerste de voorkeur gegeven. Grote delen van A Course in Miracles (met inbegrip van het hele Werkboek, te beginnen bij les 99) zijn in jambische pentameters geschreven, het Shakespeariaanse versmetrum. Het is praktisch onmogelijk deze poëzievorm in een andere taal te behouden zonder dat dit tot een gekunsteld resultaat zou leiden.”

Vraag: Kunt u uitleggen wat ‘jambische pentameters’ zijn zoals die in Een cursus in wonderen gebruikt worden en er een voorbeeld van geven?

Antwoord: Een jambische pentameter is een methode om de klinkers van de lettergrepen in een ritmisch patroon te zetten, en is de meest gebruikte versvoet in de Engelse poëzie.

Deze vorm van poëzie groepeert vijf ‘jamben’ in een totaal van 10 lettergrepen per regel, met telkens de klemtoon op de tweede lettergreep (onbeklemtoond BEKLEMTOOND onbeklemtoond BEKLEMTOOND onbeklemtoond BEKLEMTOOND onbeklemtoond BEKLEMTOOND onbeklemtoond BEKLEMTOOND). Een ‘jambe’ is de combinatie van een ‘onbeklemtoonde BEKLEMTOONDE’ lettergreep, en ‘Penta’ betekent vijf (zoals in het Pentagon, dat vijf zijden heeft). Hij wordt opgedeeld in vijf ‘versvoeten’: onbeklemtoond BEKLEMTOOND / onbeklemtoond BEKLEMTOOND / onbeklemtoond BEKLEMTOOND / onbeklemtoond BEKLEMTOOND / onbeklemtoond BEKLEMTOOND. Een versvoet (metrum) is een terugkerend onderdeel dat gebruikt wordt om een versregel op te bouwen. In het geval van de jambische pentameter, is één jambe gelijk aan één versvoet.

Een groot deel van Een cursus in wonderen is in de niet-rijmende jambische pentameter geschreven, en dit wordt blanke verzen genoemd.
Hier zijn enkele voorbeelden:

This will / not tempt / me to / de lay / myself.
The world / I see / holds noth / ing that / I want (WdI.128.8:3-4).

God is / but Love, / and there / fore so / am I (WdI.hV.10:8).

In joyous welcome is my hand outstretched to every brother who would join with me in reaching past temptation, and who looks with fixed determination toward the light that shines beyond in perfect constancy (T31.VIII.11:1).

In joy / ous wel / come is / my hand / out stretched
to ev / ery broth / er who / would join / with me
in reach / ing past / temp ta / tion, and / who looks
with fixed / de ter / min a / tion toward / the light
that shines / be yond / in per / fect con / stan cy.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina