Tien jaar geleden ontdekte ik in San Diego Een cursus in wonderen. Ik geloof dat ik naar Californië werd getrokken door wat ik ervaar als een ongelooflijk sterke spirituele energie. Ongeveer twee jaar geleden verhuisde ik naar een staat in het midwesten. Op verstandelijk niveau weet ik dat mijn gevoel van vrede en verbondenheid met God niets te maken heeft met waar ik ben, maar toch kan ik het idee niet loslaten dat ik, sinds mijn vertrek uit Californië, niet meer hetzelfde spiritueel bewustzijn, dezelfde nabijheid van God en dezelfde vrede kan vinden die ik voelde toen ik daar was. Kan de verbondenheid, die ik in San Diego voelde, toch weer een tactiek van het ego zijn, omdat deze verbondenheid gemakkelijk te vinden is in zo'n levendige plaats? Of zou San Diego toch de plek zijn waar ik thuishoor?

Antwoord: Je hebt gelijk als je zegt dat je vrede niets te maken heeft met de plaats waar je bent. De plek waar je toevallig woont kan je noch vrede geven, noch deze van je afnemen. Een geografisch gebied is niet bezield met spirituele energie. De enige 'plaats' waar we in contact komen met onze ware aard als geest is de denkgeest. Als je je niet vredig voelt in je nieuwe woonplaats ligt dat niet aan je omgeving. Het is een reflectie van het verlies van vrede die het gevolg is van je beslissing je werkelijke thuis te verlaten. De schuld, die veroorzaakt wordt door het idee dat je van God bent ‘weggelopen’, is de bron van je gevoelens van verdriet en verlies.

Het is onnodig om te zeggen dat het in onze droom van ballingschap heel normaal is om een speciale relatie te ontwikkelen met een geografisch gebied waar we van houden en dat bij ons past. Het geloof dat we incompleet zijn dwingt ons om bepaalde personen, plaatsen of voorwerpen de macht te geven op de een of andere manier in onze behoeften te voorzien. Wanneer ze ons teleurstellen of niet langer ‘van ons’ zijn, ervaren we een diep gevoel van verlies. Ze worden onze ‘afgoden’, die de plaats (sorry voor de woordspeling) innemen van waar we werkelijk thuishoren: in God: "Jij bent thuis in God en droomt van ballingschap, maar bent volmaakt in staat te ontwaken tot de werkelijkheid. Is het jouw beslissing dat te doen?" (T10.I.2:1-2). Als je heimwee hebt naar San Diego is het belangrijk om alles wat je daar waardeert en liefhebt, evenals je gevoelens van verlies, te erkennen. Tegelijkertijd kun je de werkelijke bron van je pijn erkennen en de Heilige Geest om correctie vragen, zodat het proces van genezing van de speciaalheid op gang kan komen. Alleen op die manier zullen gevoelens van droefheid en verlies geleidelijk aan oplossen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina