Antwoord: Alle afgescheiden fragmenten van het Zoonschap – ogenschijnlijk verspreid toen de gedachte van afscheiding serieus genomen werd – zullen door vergeving terugkeren tot het volle bewustzijn van de Eenheid die nooit echt versplinterd was.

We nemen onszelf waar als afgescheiden van elkaar, gehuisvest in lichamen die op elkaar reageren en met elkaar communiceren via lichamen. De Cursus leert ons dat deze waarneming het resultaat is van een keuze in de denkgeest om afgescheiden te zijn: “De kloof tussen jou en je broeder betreft niet een ruimte tussen twee lichamen. En dit lijkt alleen maar jullie afzonderlijke denkgeesten te verdelen. Ze is het symbool van de belofte elkaar te ontmoeten wanneer jullie dat verkiezen, en uiteen te gaan, tot jij en hij besluiten dat een nieuwe ontmoeting wenselijk is. En dan lijken jullie lichamen met elkaar in contact te treden, en zo een ontmoetingsplaats aan te duiden waar je je met elkaar verbinden kunt. Maar het blijft jou en hem steeds mogelijk elk je eigen weg te gaan. Onder het voorbehoud van het ‘recht’ uiteen te gaan, zullen jullie ermee instemmen elkaar van tijd tot tijd te ontmoeten, en gescheiden te blijven in de tussengelegen perioden van afzondering, die jou inderdaad tegen het ‘offer’ van de liefde beschermen” (T29.I.4:1-6). “Het ‘recht’ uiteen te gaan” refereert aan de keuze die we maken wanneer we ons met het lichaam identificeren. We ontmoeten elkaar wanneer we de correctie van de Heilige Geest voor deze misvatting aanvaarden, waarbij we de eenheid met al onze broeders erkennen. Hoewel dit in de denkgeest plaatsvindt, kan het in de droom worden weerspiegeld wanneer het lijkt dat “lichamen met elkaar in contact treden”.

[Zie ook: V#564 ]

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina