Weet je iets meer over het ervaren van gelukkige dromen in het leven? Is het een soort proces dat ons leven omkeert, dat ons daaruit wegleidt, en datgene ongedaan maakt en geneest waardoor we in de ego-ervaring terechtkwamen? Kun je dit proces schaden of verknoeien en helemaal terugkeren naar het ego of naar een ander ego? Kun je het herkennen wanneer het is afgelopen?

Antwoord: Dit zijn vragen waar veel studenten over nadenken. Het is goed te bedenken dat we altijd bezig zijn met het ongedaan maken van iets wat nooit echt is gebeurd. Daarom zal de reis waarop Jezus ons meevoert eindigen in onze aanvaarding daarvan. En ook al stippelt hij een strategie uit met verschillende stappen en stadia, toch weet hij dat het allemaal illusie is. In de Cursus verwijzen de gelukkige dromen naar de ervaring in onze denkgeest waarbij we niet langer geïdentificeerd zijn met de wereld en het lichaam, maar ons in plaats daarvan hebben geïdentificeerd met de correctie door de Heilige Geest van onze onjuiste gedachten en keuzes. In de gelukkige dromen nemen we niets in ons persoonlijke leven of in de wereld serieus, in die zin dat we weten dat onze vrede nooit beïnvloed kan worden door iets van buitenaf. We weten dan – door ervaring – dat er geen andere werkelijkheid in onze denkgeest bestaat dan de liefde van Jezus, en deze liefde wordt de bron waaruit alles wat we doen voortvloeit. In dat opzicht is dit het einde van het proces van de omkering van onze keuze om afgescheiden te zijn, waarbij datgene wat ons in de ego-ervaring heeft geleid ongedaan gemaakt is en genezen. In die toestand twijfelen we niet meer, wat wil zeggen dat er geen onjuist-gerichte denkgeest meer is, en zelfs geen keuzemakend deel van de denkgeest. We vallen alleen terug naar een ego-staat wanneer we nog steeds gescheiden belangen verkiezen boven gedeelde belangen. Het is altijd een kwestie van wat we werkelijk willen, en of we bereid zijn de prijs te betalen voor het afgescheiden zijn. Ons ware Zelf wordt nooit beïnvloed door onze keuze om deze Identiteit te ontkennen en in plaats daarvan een zelf in de wereld te zijn. Maar we betalen wel een hoge prijs om die valse identiteit aan te nemen en in stand te houden. Jezus helpt ons in te zien dat ons leven het resultaat is van een keuze en wel een schadelijke - voor óns.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina