Een groep vrienden en ik lezen Een cursus in wonderen en we willen weten of we de lessen strikt dagelijks moeten doen, of dat je er een paar weken over mag doen, tot je ze grondig begrijpt?

Antwoord: Alleen in de Inleiding worden er specifieke aanwijzingen gegeven over het toepassen van het Werkboek. Er wordt niet gezegd dat je een les niet mag herhalen, er staat alleen: “Doe niet meer dan één stel oefeningen per dag” (WdI.In.2:6). Je wijkt dus niet af van de instructies van het Werkboek als je een les herhaalt. Als je de les bijzonder betekenisvol of moeilijk vindt, is het misschien een goed idee om er een paar dagen over te doen. Er schuilt echter een gevaar in de gedachte dat je een les tot in de perfectie moet doen, en zelfs ‘grondig moet begrijpen’ voor je naar de volgende les kunt gaan. Dat zou een valkuil zijn, want voor de meesten van ons geldt dat het onwaarschijnlijk is dat we een van de lessen ooit perfect zullen doen. Als dat zo was, zouden we al zo’n gevorderde staat van spirituele groei bereikt hebben, dat we de lessen helemaal niet meer nodig hadden.

Het beste is dat je probeert zo goed mogelijk te doen wat de les je vraagt, en je bewust te zijn van de weerstand die je voelt opkomen. Weerstand is er de oorzaak van dat we de les niet kunnen onthouden, dat we de herhalingen vergeten en het moeilijk vinden om de les te begrijpen. Het is belangrijk dit in te zien, want het toont onze onwil om het denksysteem aan te leren dat het Werkboek onderwijst, en onze weigering om toe te laten dat onze denkgeest getraind wordt “in een andere waarneming van alles en iedereen in deze wereld” (WdI.In.4:1). Als we ten onrechte geloven dat we een les in een paar dagen meester kunnen worden, onderschatten we hoezeer we aan het denksysteem van het ego gehecht zijn, en dat zal onze vooruitgang eerder in de weg staan dan vooruit helpen. Wat van belang is, is dat we oprechte pogingen doen om wat het Werkboek onderwijst te bestuderen en te beoefenen, ons ervan bewust zijn dat we vol weerstand zitten, en bereid zijn onszelf onze dikwijls middelmatige inspanningen te vergeven. Zolang we de lessen verder blijven bestuderen en toepassen zoals ons wordt onderwezen, zullen we vooruitgang boeken. Het kan nuttig zijn voor je groep de werkboekinstructies af en toe nog eens over te lezen. Het houdt ons op het goede spoor als we zo nu en dan eens teruggaan naar het begin.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina