(i): Stel dat ik in het dagelijks leven in mijn gedachten in de derde persoon naar mijn lichaam verwijs, en het in mijn zeer treurige droom als een ‘marionet’ van mijn ego-denkgeest beschouw. Is dit een verkeerde benadering in de context van Een cursus in wonderen?


(ii): Als herstellende perfectionist/werkverslaafde kan ik terugblikken en zien hoe het lichaam werd misbruikt toen het werd aangewend als werktuig om iets te bereiken (de verkeerde waarneming van een rol of een doel). Er is een bredere visie voor dit strijdtoneel, dus vraag ik: Hoe kan ik het lichaam waarnemen (rol, inhoud, doelen), zodat het niet misbruikt wordt?

Antwoord: Ja, het lichaam kan gezien worden als een ‘marionet’ van de denkgeest, aangezien het enkel de beslissing van de denkgeest om zich ermee te vereenzelvigen uitspeelt. De denkgeest gebruikt het om zijn keuze voor de afscheiding uit te drukken in de vorm. Er wordt ook wel naar het lichaam verwezen als een droomfiguur, wat een betere aanduiding is. Want we weten, dat mensen en gebeurtenissen, net als in onze nachtelijke dromen, niet werkelijk zijn. Hoewel het lichaam een figuur in een droom is, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de gedachten, reacties en gevoelens ervan. Deze specifieke zaken zijn doelbewust ontworpen om te voldoen aan het doel van het ego, namelijk: het lichaam werkelijk maken en de macht van de denkgeest om te kiezen buiten het bewustzijn houden. Zich hiervan dissociëren zonder deze ego strategie te herkennen, kan het proces om verantwoordelijkheid te leren nemen voor jouw keuze van de manier waarop het ego het lichaam gebruikt belemmeren. De Cursus leert ons om het lichaam te zien als een communicatiemiddel voor de herkenning van de keuze die in de denkgeest is gemaakt.

Aangezien de vereenzelviging met de denkgeest en zijn vermogen om te kiezen vergeten is, toont het lichaam ons de gevolgen van de keuze van de denkgeest, als we bereid zijn om te kijken. De volgende uitspraak over de wereld geldt evenzeer voor het lichaam en geeft ons de visie van de Cursus daarover: "Het ego heeft de wereld (lichaam) gemaakt zoals het die waarneemt, maar de Heilige Geest, die herinterpreteert wat het ego gemaakt heeft, ziet de wereld (lichaam) als een leermiddel om jou thuis te brengen." (T5.III.11:1)

Wanneer de denkgeest voor de afscheiding kiest, vereenzelvigt hij zich met het ego en met het lichaam, waardoor hij zichzelf gaat ervaren als het lichaam. Maar de denkgeest, die vergeten is dat hij denkgeest is, kan het lichaam gebruiken als een communicatiemiddel om in te zien wat de gevolgen van zijn keuze zijn.

In de keuze zich met het lichaam te vereenzelvigen, wordt de denkgeest misbruikt. Hij valt zichzelf aan door zijn ware aard als geest te ontkennen, en verergert dan de aanval door zichzelf op het lichaam te projecteren waarmee hij alle herinnering aan zijn macht om beslissingen te nemen uit het bewustzijn wist. Het ego gebruikt het lichaam altijd om de aanval van de denkgeest op zichzelf te weerspiegelen. Het maakt niet uit of de aanval ervaren wordt als straf of plezier, luiheid of werkverslaving. De aanval bestaat eruit dat de denkgeest gelooft dat hij een lichaam is dat kan handelen en waarop anderen kunnen reageren. Vanuit zichzelf doet het lichaam niets, het kan onafhankelijk van de denkgeest niet lijden of genieten. In feite zegt Jezus ons in het Tekstboek: "In geen enkel ogenblik bestaat het lichaam überhaupt." (T18.VII.3:1) Het heeft op zichzelf geen doel. In dienst van het ego wordt het lichaam gebruikt voor afscheiding en aanval. In dienst van de Heilige Geest is het een communicatiemiddel om de denkgeest eraan te herinneren dat hij niet een lichaam is. Het doel is om alle ervaringen van het lichaam te leren zien als de boodschapper van een beslissing in de denkgeest om naar het ego of naar de Heilige Geest te luisteren. Iets anders dan volmaakte vrede betekent dat de denkgeest voor het ego heeft gekozen, en opnieuw kan kiezen. Zoals het Tekstboek ons zegt: "Als je het (lichaam) alleen gebruikt om de denkgeest te bereiken van hen (met inbegrip van, en vooral die van jezelf), die geloven dat ze een lichaam zijn en hun door middel van het lichaam leert dat dit niet zo is, zul jij de macht van de denkgeest die in jou is begrijpen. Als jij het lichaam enkel en alleen hiervoor gebruikt, kun je het niet gebruiken om aan te vallen." (T8.VII.3:2-3)

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina