Waar verwijst in Een cursus in wonderen het woordje ‘alles’ naar in de zin “Wil je hebben, geef alles aan allen” (T6.V.A.5:13)? Ik heb Ken eens horen zeggen dat het niet betekent dat je alles in deze wereld moet weggeven en op een bergtop moet gaan wonen. Wat betekent het dan wel?

Antwoord: Ten eerste corrigeert Jezus de ego-versie, die luidt: ‘wil je hebben, neem alles van allen’. Voor het ego is de enige manier om iets te hebben iets van iemand of ergens vandaan te krijgen. Daarom zegt Jezus ons: “De eerste stap in het proces van omkeren of ongedaan maken is het ongedaan maken van het begrip ‘krijgen’” (T6.V.B.3:1). Dit staat in rechtstreeks verband met het feit dat wij moeten leren voorkeur te geven aan gedeelde belangen in plaats van aan afzonderlijke, met elkaar wedijverende belangen. Door te proberen iets van iemand af te nemen zullen we als verliezer eindigen, omdat we opnieuw ontkend hebben dat Gods Zoon één is en wij als Zijn schepping alles al hebben (WdI.133.7).

Dit heeft dus niets te maken met vorm of gedrag; het heeft te maken met onze houding of innerlijke oriëntatie: de inhoud, niet de vorm. Het heeft te maken met het ongedaan maken van onze neiging om anderen buiten te sluiten en onze neiging om wat we hebben willen te verwerven ten koste van iemand anders. Het heeft te maken met kijken naar hoeveel waarde we toekennen aan uniekheid en speciaalheid, en hoe dat leidt tot meer conflict in plaats van tot vrede. We moeten de waarde van iets dat niet met iedereen kan worden gedeeld in twijfel gaan te trekken. Waarom zouden we iets willen dat we niet met iedereen kunnen delen? Nogmaals, dit heeft met onze houding te maken. Het spreekt vanzelf, zoals je zegt, dat we niet worden gevraagd genoeg te kopen voor iedereen in de wereld, elke keer als we gaan winkelen. Jezus werkt met de uitgangspunten die ons denken regeren.

Deze eerste les van de Heilige Geest gaat dan ook in wezen over het ongedaan maken van ons begrip van krijgen als middel om te hebben: “Eerst leer je dat hebben op geven berust, en niet op krijgen” (T6.V.C.6:1).

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina