Sommige mensen zeggen of schrijven dat de Cursus niet voor iedereen bestemd is. Sommige autoriteiten op het gebied van de Cursus gaan zelfs zo ver dat ze zeggen dat de Cursus voor een meer intellectueel/hoogopgeleid publiek bedoeld is. Ik vind dit een heel gevaarlijke bewering. Zijn die beweringen waar? Of is dat niets meer dan een manier om verlossing te vinden via afscheiding, en een verlangen om een bepaalde bevolkingsgroep speciaal te maken: degenen die hoogopgeleid genoeg zijn om de Cursus te begrijpen, te bevatten en te leven? Hoe kun je deze beweringen rijmen met de uitspraak in het Tekstboek: Allen zijn geroepen?

Antwoord: Absoluut iedereen kan baat hebben bij de Cursus. Je hoeft helemaal geen intellectueel te zijn om ervan te leren en hem als spiritueel pad te gebruiken. Evengoed is het duidelijk dat de Cursus op een hoog intellectueel niveau is geschreven, en dat hij geavanceerde metafysische, theologische en psychologische concepten integreert in zijn onderricht, zoals in de drie boeken uiteengezet. Een groot deel ervan is in blanke verzen geschreven. Een lezer of student die niet intellectueel is aangelegd en zonder achtergrondkennis van deze gebieden, zal een groot deel van het materiaal dan ook moeilijk kunnen begrijpen. Dat wil echter niet zeggen dat deze persoon er geen baat bij zou hebben om de teksten door te lezen en de oefeningen van het Werkboek te doen. Als hij of zij dankzij de Cursus vriendelijker en liefdevoller wordt, en zich verzekerd weet van Gods Liefde, en zich minder boos, gedeprimeerd of angstig voelt, dan heeft de Cursus zijn het doel bereikt. Anderzijds zijn er ook veel hoogopgeleide mensen geweest die om uiteenlopende redenen niet in staat waren ook maar enige voeling met de Cursus te krijgen. Zij zullen een ander pad vinden die meer bij hun behoeften en aanleg past.

Zeggen dat de Cursus niet voor iedereen is, wil dus niet zeggen dat hij mensen opzettelijk uitsluit. De Cursus zegt over zichzelf dat hij maar één van de vele duizenden vormen is van de universele cursus (H1.4). Hij hoeft niet voor iedereen te zijn. Sommige godsdiensten beweren dat hun religie de enige ware is, de enige manier om de vereniging met God te bereiken. Een cursus in wonderen beweert dat niet. Integendeel, door heel de Cursus heen wordt impliciet gesteld dat iedereen uiteindelijk het pad zal vinden dat hem naar God zal leiden. Het hoeft echt niet dit pad te zijn.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina