Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#932 Hoe kunnen we er zeker van zijn dat Helen Jezus hoorde?

Hoe kunnen we er zeker van zijn dat Jezus de innerlijke stem was die Helen hoorde? Wat als zij een stem hoorde, maar die was niet van Jezus? Ik zeg niet dat het niet zo was, want ik geloof in Een cursus in wonderen en alle aspecten ervan. Maar moeten we niet weten hoe de Cursus begon? Het is goed mogelijk dat de stem die Helen hoorde niet die van Jezus was. Ik vind het moeilijk te begrijpen waarom zij denkt dat het Jezus is. Wil je me uitleggen hoe het komt dat ze de grote verlosser hoorde?

Antwoord: Helen wist dit zeker. Er was in haar denkgeest nooit enige twijfel over de identiteit van de stem die ze hoorde, zoals is opgetekend in Kens boek ‘Een leven geen geluk’. Dat verschaft een overvloed aan gegevens over Helen en het proces van optekenen van de Cursus. Er zijn waarschijnlijk maar heel weinig mensen die zich niet hetzelfde hebben afgevraagd, maar velen hebben gemerkt dat het niet langer een probleem voor hen is als ze de lessen in praktijk blijven brengen en de resultaten daarvan in hun leven zien. Zekerheid hierover moet uiteindelijk uit je innerlijk komen. Onze antwoorden op V#110 , V#156 en V#922 behandelen hetzelfde onderwerp.

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina