Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#989 Kan de Cursus verantwoordelijk zijn voor verandering van levensstijl?

Sinds ik Een cursus in wonderen bestudeer, is mijn leven op vele prachtige manieren veranderd. De laatste vijf jaar heb ik alleen nog fruit en groenten gegeten. Ik ben sinds 1978 getrouwd, maar leef nu celibatair met de zegen van mijn vrouw. Ik vroeg me af of anderen ook hun eetpatroon of andere levenswijzen veranderd hebben?

Antwoord: We zijn dit nog niet dikwijls tegengekomen, omdat de leringen van de Cursus uitsluitend gericht zijn op het veranderen van ons denken – er wordt niets gezegd over gedrag. Maar, over het algemeen, merken mensen dat ze meedogender zijn geworden als ze langere tijd vergeving beoefenen; ze komen in contact met de innerlijke pijn waarvan ze beseffen dat ieder ander die met hen deelt. Dit leidt ertoe dat ze minder oordelen over zichzelf en anderen.

Het onderricht van de Cursus richt zich hoofdzakelijk op het veranderen van het doel waarvoor we het lichaam en de wereld gebruiken, wat betekent: ons ervan bewust worden of we het ego of Jezus als onze leraar hebben gekozen. Aangezien Jezus de fundamentele onwerkelijkheid van het lichaam en de wereld inziet, is onze levensstijl en het eten dat we wensen te eten voor hem in wezen van geen belang. Hij houdt zich alleen bezig met onze denkgeest – of onze gedachten een afspiegeling zijn van de ego-doctrine van afzonderlijke belangen of van de doctrine van gedeelde belangen, die hij ons leert. Hij onderwijst ons dan ook om de wereld als een klaslokaal te zien waarin alles wat het lichaam betreft een middel wordt om te leren dat we allemaal dezelfde onjuist-gerichte denkgeest delen, dezelfde juist-gerichte denkgeest en dezelfde macht om tussen die twee te kiezen, en dat ons gezamenlijke doel is ontwaken uit de afscheidingsdroom. Die les kan geleerd worden ongeacht of je vegetariër bent of niet – of je celibatair leeft of niet. Aangezien de wereld illusoir is, is niets dat erin bestaat naar zijn aard heilig of niet heilig – heiligheid wordt alleen maar in verband gebracht met de keuze van onze denkgeest om de waarneming die de Heilige Geest van alles heeft te delen.

Voor een verdere bespreking van deze onderwerpen, kun je de vragen V#120, V#170, V#247, V#430 en V#448 van deze Vraag-en antwoordservice raadplegen.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina