Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#672 Als de Heilige Geest niet tot ons spreekt, waarom voel ik me dan door Hem geleid?

Een cursus in wonderen onderwijst dat de Heilige Geest niet tot ons spreekt en zich niet bemoeit met de dingen van de wereld. Hij onderwijst dat de Heilige Geest ons niet leidt, maar soms voelt het wel alsof ik geleid word. Waar komen voorgevoelens en intuïtie vandaan? Zijn dit boodschappen van het ego? Zijn we hier helemaal alleen en moeten we onze eigen beslissingen nemen? Wanneer we onszelf bevrijden van schuld en oordeel, zijn we dan meer ontvankelijk voor ideeën en gedachten die liefdevoller en behulpzamer zijn, op onze reis op aarde? Waar komen deze gedachten vandaan?

Antwoord: Het feit dat de Heilige Geest niet tussenbeide komt in de wereld, betekent niet dat Hij niet aanwezig is in onze denkgeest als Leraar. De Cursus leert ons juist hoe we de oorspronkelijke keuze om geleid te worden door het ego in plaats van de Heilige Geest, kunnen corrigeren. We hebben ons echter zodanig met het ego-denksysteem geïdentificeerd, dat we ons er niet meer van bewust zijn dat we erdoor geleid worden. Het deel van onze denkgeest waar de Heilige Geest zetelt ervaren we meestal helemaal niet meer. Deze bevat de herinnering van wat we waren en waar we vandaan kwamen voordat we de dwaze keuze maakten om alleen de stem te horen die spreekt over afscheiding. Jezus onderwijst ons dat we voortdurend kiezen voor leiding, en dat de gids die we hebben gekozen krankzinnig is. Maar we kunnen ervoor kiezen om te luisteren naar een andere Stem in onze denkgeest: de Stem van wijsheid, de Heilige Geest. Voorgevoelens en intuïtie kunnen van elk van deze twee komen.

Schuld en oordelen loslaten door middel van vergeving, maakt ons inderdaad ontvankelijker voor de liefdevolle en behulpzame gedachten die van onze juiste-gerichtheid-van-denken komen. Het is echter heel belangrijk om te onthouden dat we altijd om leiding vragen, ofwel door het ego of door de Heilige Geest. De liefdevolle ideeën die door de Heilige Geest geïnspireerd worden, zijn niet gericht op het verbeteren van ons leven in de wereld. Door tegen het ego te kiezen verwijderen we de blokkades die voor ons bewustzijn van de aanwezigheid van liefde staan (T.In.1:7). Dat leidt tot een omslag in de waarneming van onszelf en de wereld. In plaats van op onszelf en onze individuele belangen gericht te zijn, is er een groeiend besef dat we allemaal dezelfde belangen delen en uiteindelijk dezelfde Identiteit. Het is waar dat we ook beter functioneren in de wereld - we maken minder zelfvernietigende keuzes - wanneer we niet gemotiveerd worden door de onbewuste behoefte om onze schuld te projecteren en speciaal te zijn. Maar dat betekent niet altijd dat we succesvoller zijn in de wereld, naar wereldse maatstaven tenminste.

Jezus spoort ons aan om ons zo vaak mogelijk tot de Heilige Geest te wenden. Niet voor hulp om ons leven in de wereld te verbeteren maar om ”jezelf van schuld te laten vrijwaren… [want] het volgen van de leiding van de Heilige Geest… is voor jou de uitweg uit de hel...” (H29.3:10,11). We moeten eerst beseffen dat ons leven hier in deze wereld ‘de hel’ is. Onze keuze om ons ware thuis te verlaten en een valse identiteit aan te nemen heeft ons belast met oneindige behoeften, beperkingen en problemen. De enige werkelijke hulp van betekenis is dan ook de hulp die naar huis leidt en onze ware Identiteit zoals God die geschapen heeft herstelt. Jezus onderwijst ons: “De Heilige Geest kent de waarheid over jou. Het beeld dat jij gemaakt hebt niet… De Heilige Geest vragen om voor jou te beslissen is simpelweg je ware erfgoed aanvaarden.” (H29.4:6,7; 5:4) Onze natuurlijke staat tijdens onze reis naar huis is om verbonden te zijn met de Heilige Geest en dat betekent dat we nooit alleen zijn. Denken dat we alleen zijn en zelf beslissingen moeten nemen, is de fundamentele dwaling. Jezus helpt ons die te herkennen en corrigeren, zoals het laatste hoofdstuk van het Handboek (H.29) benadrukt.

Het is niet altijd duidelijk of we het ego of de Heilige Geest als onze leraar hebben gekozen. Dat komt door de vele lagen van zelfmisleiding, die voortkomen uit onze keuze om de werkelijkheid te vervangen door illusie en vervolgens die beslissing uit ons bewustzijn te wissen. In feite gaan de meeste vragen over de Cursus hierover. In ons boek De meest gestelde vragen over Een cursus in wonderen gaan we hierop in. In het algemeen lijkt het zo te zijn dat we pas na veel ervaring en feedback van vrienden en familie, kunnen vertrouwen op ons eigen onderscheidingsvermogen. De paragraaf “De waarheidstest” in hoofdstuk 14 van het Tekstboek biedt richtlijnen die helpen met dit proces. Het belangrijkste is: je aandacht te richten op het vragen van hulp aan Jezus of de Heilige Geest om voorbij het egodenksysteem te komen, in plaats van hen om hulp te vragen over dingen in de wereld. Door de waarde van het egodenksysteem te ontkennen bevestigen we de waarheid van het denksysteem van de Heilige Geest, wat het denksysteem van de Verzoening is.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina