Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#646 Is het een oordeel als ik iemand een ‘blissninny’ vind?

Wanneer ik iemand als een ‘blissninny’* zie, is dat dan een ego-projectie en oordeel van mijn kant? Is dat een waardeoordeel en een manier om mijzelf als spiritueel meer gevorderd te zien, of zit er ook een genezingsaspect aan deze waarneming?

Antwoord: Mensen als een blissninny of als zweverig beschouwen omdat zij alleen het positieve aspect van alles zien en de duistere kant van het ego ontkennen, kan een eenvoudige observatie zijn. Als echter het oordeel wordt geveld dat zij, omdat ze zweverig zijn, minderwaardige wezens zijn of ‘Cursus-zondaars’ die gezuiverd moeten worden van hun zondige zweverige gewoontes, dan is dat zeker het ego dat schuld projecteert door een broeder te veroordelen. Het motief van het ego zou kunnen zijn om jezelf als meer spiritueel gevorderd te zien, zoals je suggereert, wat alleen maar betekent dat je net zo bang bent als de blissninny. Een blissninny is geen zondaar vanwege zweverigheid, zoals niemand een zondaar is vanwege projectie en oordelen. Het is dezelfde vergissing in verschillende vorm. De blissninny zegt: “Ik vrees dat ik zó’n ellendige zondaar ben, dat ik de duisternis binnen in mezelf moet ontkennen en met een suikerlaagje toedekken.” De ‘spiritueel gevorderde’ persoon zegt: “Ik ben zo’n ellendige zondaar dat ik anderen moet vinden die grotere zondaars zijn dan ik, zodat zij gestraft zullen worden in plaats van mij.” Het genezingsaspect van deze waarneming is dat het de vergissing aan het licht brengt, zodat die genezen kan worden door vergeving.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat de praktijk van vergeving niets te maken heeft met het veranderen van iemands gedrag, dat van jezelf meegerekend. Het betekent dat je herkent dat projectie en oordelen plaatsvinden als resultaat van schuld in de denkgeest, die ervoor gekozen heeft te geloven dat de afscheiding werkelijk is. Deze overtuiging is de zonde waar we onszelf van beschuldigen en waar we ons schuldig over voelen. Vervolgens worden we bang dat we betrapt zullen worden en gestraft door God. Zodra we ons eenmaal begeven in deze krankzinnige spiraal van ego-logica, zijn we gedwongen om ‘grotere’ zondaars te zoeken en vinden, zodat zij ervoor opdraaien. Het ego is in 't bijzonder dol op ‘spirituele’ zondaars, zoals blissninny’s. We beschuldigen hen van de zware zonde van het verkeerd interpreteren en misbruiken van de Cursus. Dit is een voorbeeld van de ego-truc om zichzelf te vermommen in spirituele speciaalheid, om zo een aanval op ‘mindere’ wezens te rechtvaardigen. Dergelijke aanvallen zijn talloze keren door studenten ‘verontschuldigd’ door te stellen: “Tenminste weet ík wat ik doe” of “Tenslotte ben ík niet aan het ontkennen.”

De oplossing is eenvoudigweg een terugkeer naar de praktijk van vergeving. Want als ik inderdaad weet wat ik doe en niet ontken, dan kan ik, als ik daarvoor kies, zien dat ik me heb geïdentificeerd met het ego, en de schuld daarvoor geprojecteerd heb op deze argeloze ‘gelukkige’ persoon. De volgende stap is om hulp te vragen om een andere keuze te maken. Genezing is nu mogelijk omdat de schuld en angst, oordeel en aanval blootgelegd zijn, en herkend als wat ze zijn. Daarom hoeven ze niet langer naar buiten geprojecteerd te worden. Ieder oordeel over onszelf of anderen kan door de Heilige Geest worden getransformeerd door dit proces van vergeving. Alleen de bereidwilligheid om iedere onjuiste waarneming aan Hem te geven is daarvoor vereist: “De Heilige Geest vraagt slechts dit van jou: breng Hem ieder geheim [oordeel] dat jij voor hem hebt weggesloten. Open iedere deur voor Hem, en nodig Hem uit de duisternis binnen te komen en die door Zijn licht te laten verdwijnen.” (T14.VII.6:1,2)

* Noot: ‘Blissninny’ (letterlijk: ‘gelukzalige domkop’) is een aanduiding voor iemand die zichzelf als heel spiritueel ziet, maar daarbij de donkere kanten in zichzelf ontkent. Iemand die in de Cursus alleen maar 'hallelujaverhalen' ziet en alles door een roze bril ziet. Er bestaat geen Nederlandse vertaling voor. Wij noemen dit gedrag ook wel ‘zweverig’.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina