Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#519 Ik voel een conflict omdat een speciale relatie me afhoudt van een relatie met God

Ik ben me ervan bewust dat mijn speciale relatie mijn relatie met God in de weg staat. Ik weet dat ik daarom de relatie met God ‘werkelijk’ meer moet willen dan de speciale relatie. Hoe kan ik hiermee omgaan op momenten van crisis, wanneer ik niet meer helder kan denken?

Antwoord: Het eerste om in te zien is dat dit geen of-of-situatie betreft. Het is het ego dat zegt dat we onze speciale relatie moeten opgeven of offeren, alsof we God tevreden zouden moeten stellen vanuit Zijn behoefte geen afgoden voor Hem te plaatsen. Dat is alleen maar de dwaasheid van het ego. Een cursus in wonderen is er heel helder over dat het niet onze relaties zijn die we moeten opgeven, maar het doel dat we aan de relatie gegeven hebben (bijv.T17.IV.2:3-7; T21.III.6).

Het tweede punt om te onthouden, is dat het geen zonde is om liever een speciale relatie te willen dan God. Jezus zou ons vertellen dat het nogal dwaas is, omdat we alles opgeven voor een klein beetje niets. Maar het is geen reden voor gevoelens van zonde en schuld, zoals opnieuw het ego ons wil doen geloven.

Ten derde, en misschien wel het belangrijkste, vergeet niet dat het in feite via de relatie met onze broeders is dat we God vinden (bijv. T4.VI.7,8; T19.IV.D.11). Het middel van de Cursus om ons God te herinneren, is om vergeving te beoefenen in onze speciale relaties, wat ons in staat stelt om ze als heilig te gaan ervaren (T18.VII.5:1-3). Als ze al heilig waren, hoefden we ze niet te vergeven. En als we ze zouden opgeven, hebben we geen klaslokaal waarin we de lessen van vergeving van de Heilige Geest kunnen leren. Zoals Jezus ons in herinnering brengt: “De enige reactie op jouw broeder die op z’n plaats is, is waardering. Hem is dank verschuldigd, zowel voor zijn liefdevolle gedachten als voor zijn verzoeken om hulp, want beide zijn in staat jou bewust te maken van liefde, mits jij ze juist waarneemt. En heel je gevoel van spanning vloeit voort uit je pogingen niet slechts dit ene te doen. Wat is Gods verlossingsplan toch eenvoudig!” (T12.I.6:1-4).

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina