Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#277 Ben ik in jouw droom of jij in die van mij?

Dit antwoord combineert twee verschillende maar verwante vragen:

a) Iedereen staat in relatie met vele anderen. Als er met iemand iets ergs gebeurt, beïnvloedt dit het leven van allerlei familieleden en vrienden. Wiens projectie van schuld heeft dat dan veroorzaakt? Want veel mensen ervaren de gevolgen. Is het de projectie van elk van hen of alleen van de persoon die direct betrokken is bij de nare ervaring? En met bijvoorbeeld de aanval op het World Trade Center: is iedereen in de wereld verantwoordelijk voor deze projectie van schuld?

b) Ik ga af en toe naar een mede-student van Een cursus in wonderen die anderen, waaronder mij, counselt over onze problemen en drama’s. Hij zegt tegen iedereen dat wij de enige zijn die hier is. Ik weet dat er maar één Zoon van God is, maar wie is? Het lijkt verwarrend om te denken dat ik de enige hier ben, terwijl anderen dat ook van zichzelf denken. Dus ben ik in jouw droom of jij in die van mij en wie beïnvloedt wie?

Antwoord: Alle gebeurtenissen in de wereld weerspiegelen een niveau waar een gezamenlijke beslissing genomen werd om deze gebeurtenissen te ervaren, te midden van ogenschijnlijk afgescheiden denkgeesten die klaarblijkelijk allemaal beïnvloed worden. Maar de interpretatie van zo’n gebeurtenis, binnen iedere individuele denkgeest, is bepalend voor hoe die denkgeest het ervaart. Twee mensen kunnen allebei, uiterlijk gezien, hetzelfde doormaken. Maar de één voelt zich slachtoffer en de ander blijft in vrede, afhankelijk van hoe ze de gebeurtenis verkiezen te zien in relatie tot zichzelf, of – misschien beter gezegd - hoe ze verkiezen zichzelf te zien. Als schuld werkelijk is binnen de denkgeest, zullen uiterlijke voorvallen persoonlijk worden opgevat. Als schuld is losgelaten, kunnen voorvallen worden waargenomen zonder enige persoonlijke reactie. Dat is altijd zo, of het nu om kleine gebeurtenissen gaat, waar niet meer dan twee personen bij betrokken zijn, of om grote gebeurtenissen op wereldschaal, zoals de aanvallen van 11 september of de recente oorlog in Irak.

Het enige wat van belang is in iedere situatie is mijn eigen reactie op gebeurtenissen die ik meemaak. Daarom kan het heel behulpzaam zijn mezelf niet met anderen te vergelijken en me te realiseren dat ik me alleen bezig hoef te houden met mijn eigen interpretatie van wat er speelt. De ene Zoon van God is niet iemand in de wereld, maar de ene denkgeest die in slaap lijkt te zijn gevallen en fragmenteerde in miljarden ogenschijnlijk gescheiden, individuele dromers. Wanneer je één van je nachtelijke dromen analyseert maak je je niet druk om wat er aan de hand is in de denkgeest van andere figuren in jouw droom. Want zij weerspiegelen gewoon allemaal verschillende aspecten van jouw eigen denkgeest. Jij bent de enige hier, maar het is jouw denkgeest die hier de enige is, niet jouw lichaam. En hier is niet in de wereld, maar in een illusoire staat van afscheiding. Naarmate dit allemaal helderder wordt in jouw denkgeest, wordt het steeds gemakkelijker om met de zogenaamde gebeurtenissen in de wereld om te gaan. Want de enige oplossing is om je te wenden tot de innerlijke Leraar van vrede, en de leraar van afscheiding en schuld achter je te laten.

Voor een aanvullende bespreking van verwante thema’s - het nemen van gezamenlijke beslissingen in de droom en de niveaus waarop keuzes worden gemaakt - zie V#037 en V#233 .

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina