Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#1357 Waarom moet ik eerst Jezus vragen voordat ik een wonder verricht?

In het Tekstboek van Een cursus in wonderen zegt Jezus ons eerst hem te vragen, voordat we een wonder verrichten (T1.III.4:3). Ik begrijp niet wat ik zou moeten doen waarvoor ik eerst aan Jezus moet vragen óf ik het moet doen. Is er iets dat ik in de toekomst zal doen, maar wat ik nu nog niet begrijp?

Antwoord: Het centrale thema van de principes in de eerste paragraaf van hoofdstuk 1 van het Tekstboek waarnaar je verwijst, is dat wonderen onze waarneming veranderen; daarom genezen ze. Maar de focus van onze aandacht is bijna altijd gericht op ons lichaam – onze planning en activiteiten zijn bijna altijd op gericht wat goed of niet goed voor ons lichaam is. Daarom begint Jezus ons meteen aan het begin van het Tekstboek te trainen onze aandacht anders te richten – niet op ons lichaam, maar op de keuzes die we in onze denkgeest maken. Want die keuzes zijn de wortel van zowel onze problemen als van de oplossing ervan. Zo dringt hij er later bij ons op aan: “Probeer . . . niet de wereld te veranderen, maar kies ervoor je denken over de wereld te veranderen” (T21.In.1:7).

In de beginstadia van ons werk met de Cursus is het voornaamste middel voor het veranderen van onze focus van buiten naar binnen, leren aan Jezus om hulp te vragen vóórdat we handelen. Dit haalt ons geleidelijk uit de gewoonte dat we aannemen dat we weten wat het beste voor onszelf en voor anderen is – met andere woorden: dat we weten welke wonderen we kunnen verrichten. Dus het gaat niet zozeer over iets doen, maar over geleidelijk leren de aandacht te richten op het doel dat we in onze denkgeest kiezen voor wat we doen. Jezus leert ons dat wat we doen, wat onze spirituele reis betreft, niet belangrijk is; wat wél belangrijk is, is de keuze van de leraar die ons leidt in wat we doen. Die keuze hebben we in onze denkgeest gemaakt. Die keus, en die keus alleen, is wat ons in slaap houdt in de droom van afscheiding van God, óf ons helpt realiseren dat we de dromers van die droom zijn, wat ons tenslotte tot volledig ontwaken ervan zal leiden.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina