Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#1301 Waarom is het beter om ongelijk te hebben?

Wil je alsjeblieft de volgende zin uitleggen: “Zou het onder deze omstandigheden niet wenselijker zijn dat je ongelijk had gehad, zelfs afgezien van het feit dat je inderdaad ongelijk had?” (T13.IV.3:1) Wat is het verschil tussen ‘je had gehad’ en ‘je had’?

Antwoord: In de context van de twee voorafgaande alinea’s, zegt Jezus dat we ongelijk hadden door te geloven dat aanval onze werkelijkheid is en dat onze vernietiging het ultieme bewijs is dat we gelijk hadden. Met andere woorden: we hadden ongelijk omtrent alles wat we geloofden. Hij zegt dus dat we eigenlijk ongelijk zouden moeten willen hebben – blij zouden moeten zijn dat we ongelijk hebben gehad – omdat onze vereenzelviging met het ego ertoe geleid heeft dat we ongelukkig en wanhopig zijn. Herinner je de vraag die hij ons later in het Tekstboek van Een cursus in wonderen stelt: “Wil je liever gelijk hebben of gelukkig zijn?” (T29.VII.1:9). Het is hetzelfde idee: we zouden blij moeten zijn dat we volkomen ongelijk hadden omtrent onszelf en de werkelijkheid, en we zouden de waarheid die we ontkend hebben met blijdschap moeten aanvaarden.

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina