Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#170 Kan seksualiteit heilig zijn?

Ik heb het gevoel dat er in Een cursus in wonderen bedekte toespelingen zijn op seksuele behoeften, zoals het ego die gemaakt heeft. Misschien zit ik er helemaal naast, maar ik weet niet waar ik anders een bevestiging kan vinden van mijn idee. En ik heb nog veel meer vragen over de strategieën en vormen van het ego in het licht van de stof van de Cursus. Is het mogelijk dat de seksuele behoefte afstamt van het verlangen om God te vermoorden en de zoon van het ego te scheppen? Er is een discussie in psychologische kringen over de inherente agressie binnen seksualiteit, in het bijzonder in geval van verkrachting en andere vormen van lichamelijk misbruik. Misschien is de meest heilzame of ‘liefdevolle’ daad om je echtgenote binnen een heilige relatie op een liefdevolle manier zwanger te maken. Kun je me hier verder mee helpen?

Antwoord: Seksualiteit is niet meer dan één van de vele manifestaties van de obsessie van het ego om zijn eigen behoeften te vervullen, met weinig of helemaal geen zorg voor de ander. Maar binnen de hiërarchie van illusies, waarin wij geloven, is seksualiteit een hele krachtige en tevens een illusie die veel schuld opwekt. Ja, het begon allemaal met God en met ons verlangen om Hem de macht om leven te scheppen te ontnemen en zo de ‘auteur’ van onze eigen werkelijkheid te zijn (T3.VI.5:8;8). Dat conflict is naar buiten geprojecteerd in een wereld van vorm, inclusief seksualiteit en alle ingewikkelde interpersoonlijke toestanden die daaruit voortvloeien. En vervolgens - een dubbelzinnige tegenstrijdigheid waartoe alleen het ego in staat is - schrijven we de macht om ‘nieuw leven te scheppen’ (het zogenaamde ‘wonder der geboorte’) toe aan zowel God als aan onszelf.

Alle handelingen die door het ego geïnspireerd worden gaan gepaard met agressie, in de ene vorm duidelijker dan in de andere, maar het is altijd aanwezig in de onderliggende inhoud. En het is inderdaad niet moeilijk om een seksuele bijbetekenis te zien in sommige passages in de Cursus die een beeldende beschrijving geven van het ego in actie. De “Vierde wet van chaos” bijvoorbeeld beschrijft hoe we geloven dat we de ‘onschatbare parel’ moeten terughalen die onze broeder van ons heeft gestolen en in zijn lichaam verborgen. En nu moeten wij dit aan zijn lichaam ontrukken en zo beslag leggen op wat ons rechtmatig toebehoort (T23.II.11,12). Melanie Klein, een leerling van Sigmund Freud, heeft dit soort gewelddadige en destructieve fantasieën, expliciet seksueel getint, geobserveerd in het poppenspel van heel jonge kinderen die bij haar in therapie waren.

Hoewel seksualiteit gemaakt werd voor egodoeleinden, zoals alles van het ego, is het mogelijk om het een ander, heilig doel te geven. Maar dit is niet zo eenvoudig als het misschien lijkt, want de wereld begrijpt niet wat liefde is en seks wordt vaak verward met liefde en hieraan gelijkgesteld. In het begin van het Tekstboek spreekt Jezus over onze verwarring tussen lichamelijke impulsen en wonderimpulsen (T1.VII.1:2,3). In feite werd in het oorspronkelijke dictaat naar seksuele impulsen verwezen (Absence from Felicity/Een leven geen geluk, p246), maar in de uiteindelijke geredigeerde tekst werd de betekenis uitgebreid naar alle lichamelijke impulsen.

Het is niet de vorm van de daad, of de specifieke aard van de relatie op zichzelf, die bepaalt of seks liefdevol is. Dat wordt bepaald door de inhoud of het doel in je denkgeest. Als je schuld ervaart in enige vorm, heeft het ego zich met jou verbonden en jou ervan verzekerd dat de aandacht alleen op het lichaam is gericht. Maar wanneer je gedeelde belangen ziet in plaats van gescheiden belangen, en je doel niet eenvoudigweg lichamelijke bevrediging is, dan heb je de Heilige Geest uitgenodigd om de verbinding te zegenen en ingezien dat de werkelijke verbinding tussen denkgeesten is, niet tussen lichamen.

De audio- en videotape van Kenneth Wapnick: ‘Form vs. Content: Sex and Money’ bevat een uitgebreide bespreking over seksualiteit vanuit het perspectief van de Cursus

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina