Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#136 Hoe kan God nu ‘eenzaam’ zijn?

In het Tekstboek zegt Jezus: “God is eenzaam zonder Zijn Zonen” (T2.III.5:11). Hoe kan dit waar zijn in het licht van de theologie van Een cursus in wonderen?

Antwoord: Jezus gebruikt deze woorden om ons te troosten. Hij corrigeert de overtuiging van het ego dat God kwaad op ons is en ons wil straffen, omdat wij Hem aangevallen hebben door ons afgescheiden zelf tot stand te brengen, weggerukt van de totaliteit van de Hemel (T5.V.3:10-11). Aangezien de Cursus steeds weer herhaalt dat de afscheiding in werkelijkheid nooit heeft plaatsgevonden – het Verzoeningsprincipe –, kan de zin waar jij naar verwijst, niet letterlijk waar zijn. Maar wat een geruststellende gedachte – terwijl wij nog steeds in de afscheiding geloven – te horen dat God niet alleen geen wraak op ons wil nemen, maar dat Hij ons mist en alleen maar wil dat wij naar Hem terugkeren! Als we onszelf toestaan dit te horen, maken we een begin met de genezing van de schuld over onze vermeende aanval op de Liefde, die we in onze denkgeest tot werkelijkheid hebben gemaakt.

In V#072 van deze Vraag- en antwoordservice vind je een verdere bespreking van de taal die de Cursus gebruikt in verband met God, en in V#042 en V#085 worden de redenen besproken voor het metaforische en dualistische taalgebruik van de Cursus.

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina