Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

V#048 Eckhart Tolle

Ik heb het boek ‘De Kracht van het Nu’ van Eckhart Tolle gelezen en ik vind het op één lijn met Een cursus in wonderen. Zijn jullie bij de Foundation dit boek tegengekomen? Kun je iets zeggen over de ideeën in dit boek en in hoeverre ze overeenkomen met de Cursus?

Antwoord: Het is altijd het beleid van de Foundation om het werk van andere auteurs en leraren van Een cursus in wonderen niet te bespreken, en ook geen werken die met de Cursus in verband worden gebracht. Een van de redenen is onze zorg dat dit heel snel tot verdeeldheid leidt, wat ieder nut van een discussie teniet zou doen.

Wat we echter wel kunnen zeggen is dat Een cursus in wonderen uniek is, zowel onder eigentijdse als onder oude spirituele benaderingen. Dit betekent zeker niet dat hij noodzakelijkerwijs de beste is, maar alleen dat wát hij onderwijst en de manier waarop hij dit doet, anders is dan andere spirituele paden. Men kan dit unieke in algemene termen formuleren als de integratie van een non-dualistische metafysica (die verklaart dat alleen de non-materiële God werkelijk is) met een geavanceerde psychologische benadering (grotendeels gebaseerd op de inzichten van Freud over de menselijke psyche). Deze integratie helpt ons in de illusoire wereld te leven vanuit het principe van vergeving dat ons wordt onderwezen door de Heilige Geest.

In het algemeen kunnen we ook zeggen dat als je als student van Een cursus in wonderen baat hebt bij een ander spiritueel pad, en zo’n integratie helpt je om vriendelijker en meer vergevingsgezind te zijn, dat geen rechtvaardiging of commentaar nodig heeft. Het is altijd behulpzaam om terug te keren naar de fundamentele leer van de Cursus van inhoud in plaats van vorm, en je de verklaring aan het eind van het Handboek voor leraren te herinneren: “Het leerplan is hoogst persoonlijk toegesneden en alle aspecten staan onder de bijzondere zorg en leiding van de Heilige Geest” (H29.2:6). Lees en bestudeer daarom alles wat voor jou behulpzaam is. De mate waarin je in staat bent vergeving in praktijk te brengen is veel belangrijker dan te proberen het te begrijpen.

[Zie ook: V#993 ]

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina