Een Cursus in Wonderen

Vraag- en antwoordservice

Index van trefwoorden

 

Een cursus in wonderen en

aanvaarding van het buiten tijd en ruimte zijn van denkgeest V#848
abortus V#741
agnostici, de relevantie V#1347
als een van de velen paden naar Huis V#954 V#985
als een reis V#679
beschrijving van V#356
biedt een werkelijk alternatief V#1150
concurrentie V#195 V#333
correctie van Christelijk onderricht V#539 V#707
dankbaarheid V#556
doel van V#204 V#235 V#429 V#885 V#941 V#1289 V#1308 V#1312
V#1341
familie en vrienden erover vertellen V#552 V#889 V#1022 V#1043
V#1271 V#1368
God, Jezus, Heilige Geest V#442 V#1252
hekserij V#1215
hoe kan hij bestaan als hij een illusie is V#328 V#544 V#1212
hoe weten we dat hij van Jezus afkomstig is V#110 V#156 V#922 V#932
humor V#1162
is het waar? V#694 V#1048
kan hij opnieuw verschijnen in een meer geavanceerde vorm V#252
kerkleiders erover vertellen V#1218
kwaad, bestaan van het V#219 V#693
kwantum fysica V#749 V#792 V#860
milieu, kwesties rond V#740 V#1082
muziek V#1033
natuurrampen V#080
negatieve krachten V#557 V#703
openbaring V#601
praktische toepassing van V#387 V#484 V#593 V#615
V#1094 V#1379
psychedelica V#432 V#1106
rechtszaken V#870 V#1264
relatie tussen Tekst- en Werkboek V#857 V#1341
relevantie als de Verzoening onvermijdelijk is V#138 V#744
richt zich tot de denkgeest niet tot het lichaam V#1229 V#1315
richtlijnen voor studie V#1385
solipsisme V#900
speciale relatie met V#81 V#241 V#483
studiegroepen V#012 V#968 V#987
toepasbaarheid voor geestelijk onbekwamen, onderontwikkeld
ego V868 V#895 V#1279
vermogens, de betekenis van V#682 V#1161
voorspellingen van rampen, de ondergang van de wereld V#1013
waarom bracht Jezus de Cursus niet persoonlijk? V#097
waarom is het een verplichte cursus? V#482
waarom zijn er verschillende versies? V#1386
wat vraagt het van ons? V#534
welk verschil maakt het als we het aanvaarden? V#098
wie voelt zich ertoe aangetrokken? V#836
zich in de wereld omhoogwerken V#942

 En andere denksystemen (zie ook: Godsdienst)

Advaita Vedanta V#085 V#933 V#1249 V#1370
andere paden V#006 V#48 V#57 V#85 V#90
V#106 V#120 V#161 V#909
V#977 V#1058
Cayce, Edgar V#1205
chakra’s V#1329
Christendom, traditioneel V#161 V#193 V#243 V#273
V#373 V#439 V#546(i) V#546(ii)
V#1201 V#1218
Christian Science V#372 V#512 V#1075
Dale Carnegie V#222
duizenden andere vormen V#214 V#985
Essenen, evangelie V#120
Gandhi, Marten Luther King, Cesar Chavez V#106
geweldloosheid V#106
gnostiek V#993
god/godin (Shiva/Shakti) V#240
Goldsmith, Joel V#783 V#1373
Jodendom/Torah V#1047
Jonathan Edward V#091
Kabbalah V#515 V#727
Karma V#514(i) V#577 V#738 V#988
V#1160 V#1188
Krishnamurti V#331
Kundalini V#927
Mediums V#1125
New Age V#1123
non-dualisme V#1249
ongelovigen V#1388
Oosterse religies V#808
Oosterse vechtsporten V#225
opgestegen Meesters V#977
Padwerk V#291
positieve programmering V#824
Reiki V#1121 V#1194
Tolle, Eckhart. “De kracht van het nu” V#048
Transcendente meditatie V#830
Urantia V#413
Science of Mind V#1152
“What the Bleep Do You Know?” V#822
Yoga V#1186
verschillen V#687

Kenmerken van

academische context van V#1150
betekenis van bepaalde getallen V#1145
cultuurgebonden symbolen V#1347
intellectuele niveau van V#40 V#1170 V#1199 V#1341
logica V#1349
niveaus van onderwijs V#743 V#1327 V#1370
non-dualistische aard van V#6 V#85 V#105 V#923 V#1096iv
V#1118 V#1308
Nummering V#441
ontbreken van rituelen V#002
ontmoet ons waar we zijn V#328 V#544 V#810 V#1095
symfonisch model van V#1145
uniek V#006
verschil tussen gewoon en cursief gedrukte alinea’s in Werkboek V#527
ziet dat alle mensen liefde waard zijn V#936

Taal van

christelijke vormen, gebruik van V#1 V#1347
dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden V#217 V#1068 V#1208
irritatie met V#001 V#005 V#704
jambische pentameter, gebruik van V#330
mannelijke gender V#5 V#323
schuingedrukte woorden en woorden met een hoofdletter V#514ii

Passages uit

Het Tekstboek

In.1:8 “Het tegendeel van liefde is angst” V#1276
1.I.7:1 “eerst is zuivering noodzakelijk” V#013
1.I.32:3 “sfeer van de hemelse orde” V#1110
1.I.37:4 “Goddelijke Orde” V#1110
1.II.6:3 “omslag van horizontale naar verticale
waarneming” V#914
1.III.4:3 “Vraag mij welke wonderen je verrichten moet” V#1357
1.III.8:3 “Wonderen waarvan jou niet gevraagd wordt
ze te verrichten” V#966
1.III.9:1 “wonderen geleid naar degenen die ze kunnen
benutten voor zichzelf” V#997
1.V.6:4 “omkering van de Gulden Regel” V#369
1.VI “De illusie van behoeften” V#1340
1.VI.3:3 “correctie moet verticaal worden ingevoerd” V#375
1.VII.1 “verwarring van wonder impulsen met
lichamelijke impulsen” V#344
1.VII.5 “verwarring van angst met ontzag” V#1211 V#1348
2.III.3:3 “grens aan je vermogen tot miscreëren” V#921 V#1130
2.III.5:11 “God is eenzaam zonder Zijn Zonen” V#136
2.IV.2:10 “de denkgeest kan niet voorbij zichzelf scheppen” V#248
2.V.2:2 “medicaties zijn een soort ‘tovermiddelen’” V#939
2.VI.4:3 “hulp in de omstandigheden die de angst hebben
teweeggebracht” V#242
2.VI.4:9 “vraag mij voor je iets besluit te doen” V#208 V#242
2.VI.9:14 “produceert vorm op een of ander niveau” V#662
2.VII.5:14 “alzo lief heeft God de wereld gehad” V#583
3.I.1:2 “niet de kruisiging bracht de Verzoening… de
opstanding deed dat” V#597
4.I.1:4 “Een goede leraar moet geloven” V#617(iii) V#591
4.II.9:5 “De meer ‘religieus’ getinte egoaanhangers” V#318
4.IV.10:8 “als ik werkelijk ben, ben jij dat niet minder” V#1026
4.VI.6:3 “ik vergis me niet als ik Gods kanalen uitkies” V#192
4.VII.5:1 “God, die alle zijn omvat” V#327 V#395
5.IV.6:4 “Zoals je onderwijst, zo zul je leren” V#1291
5.IV.8:3-4 “Ik heb al je vriendelijkheden … bewaard” V#1281
5.VII.6:7-11 “Ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt” V#201
6.V.A.5:13 “Wil je hebben, geef alles aan allen.” V#189 V#1183
7.VII.8:1-3 “Een aanval zou nooit een aanval kunnen
uitlokken” V#158
9.V.6:3 “Kun je licht vinden door duisternis te analyseren” V#325
9.VIII.2:7 “Het ego schommelt tussen argwaan en
kwaadaardigheid” V#118
9.VIII.3:1-2 “geen onderscheid tussen wonderimpulsen en
egovreemde overtuigingen” V#929
11.IV.2:3-4 “Gods wetten gelden alleen om je te beschermen”V#543
11.V.1:3 “denksysteem van het ego nader te bekijken” V#1311
12.III “De investering in de werkelijkheid” V#541
12.III.4:1 “als je broeder jou iets ongehoords vraagt” V#465 V#692 V#695 V#889
12.VII.3-8 “Naar binnen kijken” V#678
13.IV.3:1 “wenselijker zijn dat je ongelijk had gehad” V#1301
13.VI.4 “verleden, heden en toekomst” V#535
15.I.3:3-4 “Het ego wil jou dood” V#561
16.IV.9:6 “In elke relatie … bereid bent compleetheid te
aanvaarden” V#137
16.VI.8:1-5 “Vrees niet dat je …de werkelijkheid in geslingerd” V#392
16.VI.12:1 “jouw gedachten naar een speciale relatie
afdwalen” V#377
17.III.1:2 “Heel de rest moet worden vergeten” V#361
17.IV “De twee schilderijen” V#562
17.IV.3:1 “relaties gemaakt die heel werkelijk zijn” V#1321
17.VII.4:1 “jij niet hebt gegeven … ontbreken” V#834
18.I.4:4 “Die ene dwaling, die waarheid naar illusie” V#828
18.VI.4:3 “De denkgeest kan niet aanvallen” V#162
18.VII “Ik hoef niets te doen.” V#090 V#114
19.IV.C.i.11:8-10 “de derde blokkade – gebed” V#237
19.IV.C.i “Het onvergankelijke lichaam” V#545
19.IV.D.1:4 “de Vader van het universum en van het
universum der universums” V#506
20.II.4:1-4 “Ik heb grote behoefte aan lelies” V#420
20.IV “Het betreden van de ark” V#223
21.in.1:7 “Probeer niet de wereld te veranderen” V#1191
21.II.2:3-5 “Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie” V#172 V#1254(i)
21.II.11:1-2 “Het is even noodzakelijk dat je inziet dat jij
de wereld geschapen hebt” V#322
22.III.9:2 “Onheilige waarden zullen verwarring
stichten” V#249
23.I.1:1 “De Godsherinnering komt toe een
denkgeest in rust” V#351
23.IV “Boven het slagveld.” V#063
24.III.8:13 “dat het niet Zijn Wil was dat jij
gekruisigd werd.” V#453 V#690
25.VI.6:8 “Zijn speciale haat werd zijn speciale
liefde” V#981
26.VII.13:2 “ideeën hun bron niet verlaten” V#610
26.VII.15:3 “God gaf alle illusies … een ander doel” V#1096(i)
26.IX “Want Zij zijn gekomen” V#1064
27.I.4:6 “Zie mij aan, broeder, door jou sterf ik.” V#817
27.VII.8:2; 28.II.4:1 “In de droom van iemand anders zijn.” V#1235
27.VIII “De ‘held’ van de droom.” V#677
27.VIII.6:2 “nietig, dwaas idee” V#100
28.III.2:5 “Je met de denkgeest van een broeder
verenigen voorkomt … ziekte” V#1299
29.VI.2:1 “Zweer niet dat je zult sterven…” V#087
30.I.17:1 “Er zijn er maar twee nodig … gelukkig
willen zijn” V#163
31.II.8:5 “de roep die nooit weerklonken heeft” V#038
31.IV.9:1-2 “Hij heeft Zijn Gedachten niet verlaten!” V#1151
31.V.16:5-6 “De rol van aanklager” V#186
31.VIII.7:1 “onzeker, eenzaam en in constante angst
door de wereld dwaalt” V#686

Het Werkboek

dI.1.3:5 “Probeer het niet toe te passen op alles
wat je ziet” V#753
dI.13.1:4 “iets waarneemt dat geen betekenis heeft” V#617
dI.15.3:1 “lichtmomenten” V#218 V#339 V#1227
dI.39 “Mijn heiligheid is mijn verlossing” V#166
dI.41 “God vergezelt me, waar ik ook ga.” V#854
dI.76 “Ik sta onder geen andere wetten dan die
van God.” V#1203 V#1225
dI.122.10:4 “…het vastgestelde eind van de droom.” V#685
dI.128 “De wereld die ik zie bevat niets wat ik
verlang.” V#217 V#918 V#1262
dI.133.11:2 “toegestaan dat de doelen van het ego” V#698
dI.135 “Als ik me verdedig, wordt ik aangevallen.” V#225
dI.135.11:2 “…luisteren naar wijsheid…” V#877
dI.136.19:2 “plannen laat smeden tegen toekomstige
onzekerheden” V#719
dI.140 “Alleen van de verlossing … geneest.” V#229
dI.152.1:4 “Niemand sterft zonder zijn instemming” V#1239 V#1332
dI.154 “dienaar van God.” V#1317
dI.157.7:3 “niet in dezelfde vorm terug zult keren” V#339
dI.158.4:5 “zien mentaal opnieuw…voorbijgegaan.” V#1142
dI.183 “Ik roep Gods Naam aan…” V#859
dI.184.8:1 “Denk niet dat jij de wereld hebt gemaakt” V#316
dI.193.4:1 “alle ellende … als niet-vergeven uitziet” V#142
dI.hVI.3:3-5 “Ik ben niet een lichaam.” V#142
dII.in.10:6; dI.71.9 “Gods Plan” V#072 V#116
dII.1.1:1 “Vergeving ziet in dat wat jij dacht… niet
heeft plaatsgevonden.” V#525
dII.1.4:3 “Ze kijkt alleen, en wacht en oordeelt niet.” V#362 V#499
dII.249.1:5 “De wereld wordt een oord van vreugde” V#488
dII.328 “Ik kies de tweede plaats om de eerste…” V#1224
dII.345 “Vandaag bied ik niets dan wonderen aan” V#670
dII.359.1:1 “vandaag zullen we Uw wereld vergeven” V#1049

Handboek voor leraren

1.4:3 “Ze besparen alleen tijd.” V#985
2.3:6-8 “Je bent niet vrij om de leerstof te kiezen” V#1245
3 “Wat zijn de niveaus van onderwijs?” V#778 V#1084
3.1:6-7 “Verlossing kent geen toeval.” V#250
9.1:3 “niemand is bij toeval waar hij is, en in
Gods plan speelt het lot geen rol.” V#250
11.1:9 “de wereld is slechts een feit.” V#1000
16.5:4-5 “Het is beter rechtop te zitten” V#1017
21 “de rol van woorden bij genezing.” V#399 V#574
21.1:9 “woorden zijn slechts symbolen van…” V#911
21.3:1-6 “Het gebed om dingen van deze wereld” V#495
23.4:1 “naam van Jezus is slechts een symbool” V#626
26.2:3 “En ze zullen verschijnen” V#451

Verklaring van termen

In.2:5 “een universele ervaring” V#973
1.1:1 “activerend beginsel van de geest” V#1105
1.3:2 “ziel” V#318

Aanval(len)
aanval gedachten V#162 V#335
antwoord op juist-gericht denken V#1255 (ii)
dynamiek V#569
en beschuldiging V#584
en lofprijzing zijn hetzelfde V#1272
in deze wereld leven als een aanval op de Zoon van God V#1173
laten we fysieke aanval toe? V#225 V#239 V#1124
mishandeling V#200
onherroepelijke pijn in een ander veroorzaakt V#150
onvermijdelijk bij fysieke genezing? V#300
oorzaak van V#982 V#1109 V#1339
op jezelf/sabotage V#118 V#255 V#313 V#419
op symbolen van liefde V#009 V#813
relatie tussen vormen van aanval en vergeving V#317 V#1167
roep om liefde V#507 V#587

Afleiding
als verdediging tegen Jezus V#074
als een ontsnapping uit onze juist-gerichte denkgeest V#030
verantwoordelijkheden als V#255
versus de vrede van God V#119

Afscheiding
als niet herinnerd en onbewust V#201
als we ons nooit werkelijk afgescheiden hebben, waarom
hebben we dan de Verzoening nodig? V#098
en de Big Bang V#1060
dissociatieve stoornissen V#1360
hoe kon het gebeuren? V#010 V#027 V#088 V#100
V#171 V#350 V#568 V#624
V#863 V#1042 V#1051 V#1090
V#1129 V#1282 V#1310 V#1363
hoe kon God het toelaten? V#1034
kan het opnieuw gebeuren? V#010 V#511 V#1103
kunnen we contact maken met de oorspronkelijke gedachte van V#263
leven in een wereld van V#724(ii) V#1088
Lucifer als symbool van V#273 V#1132
nieuwe splitsingen V#1
opvullen van de leegte V#470
uitgebeeld in ons leven V#722
verantwoordelijkheid voor keuze aanvaarden V#404 V#1197
vergeten te lachen om de gedachte aan V#100
versterken of ongedaan maken van V#145 V#1129
wat kwam eerst, schuld of afscheiding? V#017
wens om afgescheiden te zijn V#155
zelfhaat en V#724

Angst
en geen vertrouwen in je Leraar V#071 V#1230
en twijfel over de geldigheid van ECIW V#620
gebruik ervan om goed gedrag te stimuleren V#1029
in aanwezigheid van anderen V#209
Krishnamurti’s ideeën over V#331
niet bang zijn maar ook niet in vrede V#825
nooit gerechtvaardigd – rijmen met ervaring V#267
om hulp vragen bij V#242 V#355 V#579 V#1193
projectie van V#883
verwarring en V#095
voor betrokkenheid bij de wereld V#1302
voor ego gedachten V#992
voor Jezus V#146

voor ontwaken V#1303
voor verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten V#821
voor verlies van individualiteit V#995 V#1054 V#1217 V#1375
voor vrede V#1174 V#1302

Apocalyps (zie Laatste Oordeel)

Autoriteitsprobleem
wat is het? V#304 V#379 V#1351

Beetje bereidwilligheid
aard van V#129 V#1034
betekenis van V#1097
geven V#712
kleine irritaties als een roep om V#058
speciale en ‘echte’ V#108
tegen iemand schreeuwen vanuit de inhoud van V#452
uitgedrukt in de wereld V#723 V#1206
voor jezelf V#1300
waar richt ik intense gevoelens op? V#1036

Beslissingen (zie ook Kiezen/keuze, Keuzemaker, Regels voor beslissingen)

Bewustzijn
als deel van de illusie V#032
en de denkgeest V#065
individueel bewustzijn als illusie V#127 V#725 V#1327
niveaus van V#636
oorzaak van V#523
staat van de denkgeest voor bewustzijn V#027 V#1051
wat ben ik? V#174

Bijna dood ervaring
doel V#428

Boosheid (zie ook Aanval)
die Jezus liet zien in de tempel V#029
in je bewustzijn brengen V#913
is nooit gerechtvaardigd V#551 V#569 V#881 V#1216 V#1238 (ii)
kleine uitbarstingen tegenover ‘enorme’ V#058
omgaan met intense woede V#063 V#1222
op een kussen/boksbal slaan V#063
onvermogen om te vergeven vanwege V#314
opgeroepen door Tourette, epilepsie en dergelijke V#133
over de dood van huisdieren V#112
over gebrek aan vooruitgang V#143
over miskramen V#1006

Christus
een ‘Christus-figuur’ kiezen V#261
en Boeddha V#729
en vorm V#826
heelheid van V#847
Jezus of Christus as auteur van de Cursus V#110
stem van V#668
waar is Christus precies? V#089

Dankbaarheid
leringen over V#1226 V#1353

Denkgeest (zie ook: Keuzemaker)
aard/ervaring van V#065 V#1105
afgedwaalde denkgeest V#129
betekenis van ‘kan niet aanvallen’ V#162
betekenis van ‘kan niet scheppen buiten zichzelf’ V#248
buiten tijd en ruimte V#666 V#924
delen we allemaal dezelfde denkgeest? V#165 V#521
één denkgeest versus individuele gespleten denkgeesten V#946
een drukke denkgeest hebben V#035
en brein V#391 V#516 V#825(i) V#901
V#1156 V#1187
en drugs V#1106
en lichaam en ziel/geest V#849 V#109 V#1032 V#1038
V#1105
genezen denkgeest en genezing van het lichaam V#983
gespleten denkgeest V#176 V#632 V#853 V#975
V#1296 V#1309
heeft elke afgescheiden vorm zijn eigen denkgeest? V#221
hoe weerspiegelt ‘van gedachten veranderen’ zich in vorm? V#132 V#1307
juist-gerichte-denkgeest V#067 V#1189 V#1212
macht van de denkgeest V#611
observeren en mindfulness V#1098
onderbewust/onbewust V#1248
rol van de genezen denkgeest V#1018
splitsing tussen denkgeest en lichaam V#076 V#1378
vermogen om de waarheid te bevatten V#886
vrede brengend naar onze of die van anderen V#147
waarom is de denkgeest nodig? V#109

Dieren/huisdieren
deel van het Zoonschap V#134 V#340 V#1082 V#1214
V#1328 V#1377
dood van V#112 V#949
hoe keren ze naar God terug? V#269
ziekte in V#117

Doel (zie: Vorm en Inhoud)

Dood (zie ook Droefheid, Reïncarnatie)
aantrekkingskracht tot V#917
bidden voor overledenen V#096 V#1267
bijna-dood ervaring V#482 V#892
boosheid over dood van huisdieren V#112
brengt het vrede? V#175
communiceren met overledenen V#091
de dood misleiden V#153
ervaring van gelovigen versus niet-gelovigen V#1136
kan doden liefdevol zijn? V#239
lost niets op V#175
mensen helpen te sterven V#683
“niemand sterft zonder zijn eigen instemming” V#1239 V#1332
ontwaken we wanneer we overlijden? V#187 V#565 V#1198
sterft het lichaam of is dat een illusie? V#260
van een geliefde, wat schuld en zelfhaat oproept V#168
waarom sterven sommige verlichte zielen door geweld? V#262 V#1332
wat gebeurt er met de denkgeest na V#068 V#494 V#809 V#1071
V#1072 V#1074 V#1198 V#1209
wat gebeurt er met het ego na V#068 V#604
wat gebeurt er met zielen die de Verzoening niet hebben
aanvaard? V#205 V#1313
zelfmoord V#135 V#274 V#1316
“zweer niet dat je zult sterven” V#087

Draaiboek (zie ook: Tijd)
begrip van V489 V#1014 V#1109 V#1305
V#1318 V#1355
hoe maakt kiezen voor de Heilige Geest het ego ongedaan? V#409
kiezen, veranderen V#266 V#935 V#1288
“niets is toevallig” V#1096(ii)
profetieën V#497 V#623

Droom/dromen
doel van dromen V#804
heeft het ware Zelf weet van V#797
helder dromen V#1146
in de droom van iemand anders voorkomen V#1235
is er één dromer of zijn er vele V#165 V#277
is er hulp in de droom? V#437 V#1287
is God Degene die droomt? V#185 V#360
kunnen we de droom veranderen? V#037 V#485(i)
oorzaak van individuele V#807
rol van de genezen denkgeest in V#1018
vervulling van een geheime wens V#1035
waak- en slaapdromen V#041 V#160 V#961 V#1175
wat gebeurt er wanneer we ontwaken? V#185 V#960
wat zijn gelukkige dromen? V#299 V#1213 V#1322
wie is in de droom van wie? V#500 V#898

Eénheid
verheldering van V#327 V#1179
waarom schiep God Eénheid? V#198
waarom verlieten wij de Eénheid? V#148

Ego
aanval V#380
aard van V#735 V#747 V#769 V#796
V#858 V#V#1295 V#1376
begrijpen van V#354 V#723
denkgeest als slagveld V#1302
dingen serieus nemen om het ego in stand te houden V#188
dissociatieve stoornis V#1360
en dieren V#117
en meervoudige persoonlijkheidsstoornis V#609
en Satan V#1132
en werk V#169
en wiskunde V#517 (i)
geesten als afleiding V#671
geslacht van het ego V#1066
gewaarzijn van Gods Liefde V#777 (ii)
houdt onze behoefte aan antwoorden het ego in stand? V#207
idealen V#1358
identificatie met V#490
innerlijk kind V#757
investering in V#129 V#748 V#1182
kan het ego leren? V#1166 V#1376
kiezen voor het ego V#107 V#657
kijken naar V#650
kijken naar, met Jezus V#164 V#178 V#271 V#309
V#378 V#786 V#1127 V#1259
kijken naar, met nederigheid V#051 V#164
kijken naar, zonder oordeel V#008 V#51 V#164 V#178 V#720
V#906
kun je het ego vergeven? V#1080 V#1295
leren zonder ego te zijn V#815 V#871
luisteren naar V#438 V#1147 V#1202
macht van het ego in dromen V#160 V#278
niet nee zeggen V#383
oorsprong van V#010 V#270
pogingen om liefde te vernietigen V#009 V#055
projectie van V#858 V#1144
psychotherapie en ego blokkades V#102
reïncarnatie om het ego in stand te houden V#153
schommelen tussen argwaan en kwaadaardigheid V#118
sluiten van een deal met V#1120
terugkeren naar de oorspronkelijke vergissing V#201
versterken ervan door voor het lichaam te zorgen V#364
vindingrijkheid van V#100
wat heeft het ego geschapen? V#316
wat gebeurt er wanneer we het ego loslaten? V#187
werkelijker dan Jezus V#520
wonderimpulsen/ego-vreemde overtuigingen V#929
zoeken naar volmaaktheid V#013

Engelen
deel van de illusie of werkelijkheid V#036
hoe kijkt de Cursus naar de theorie van engelen op aarde? V#413 V#1075 V#1323

Freud, Sigmund
versus de Cursus V#032 V#1295
voorafgaand aan het verschijnen van de Cursus? V#848

Gebed
aan zichzelf V#554
beslissing voor God V#201
het ‘Onze Vader’ V#193
heilzaam? V#096 V#572
hoe moeten we bidden? V#096 V#193 V#215 V#388
V#592 V#628 V#926 V#1085
in scene zetten van onze eigen antwoorden? V#994
om het ego te verdrijven V#178
voor anderen V#1238
voor genezing van kanker V#818
voor speciale dingen V#215 V#390 V#538 V#555
V#1330
waarom bidden als God geen weet heeft van ons bestaan? V#328

Gedachte, denken
aard van V#173 V#1178
alleen onze eigen gedachten kunnen ons pijn doen V#842
analyseren of overgeven? V#652
dingen minder serieus nemen V#188
en het heilig ogenblik V#062
hoe worden ze waargenomen V#629
lezen van gedachten van anderen V#1009(ii)
liefdevolle gedachten, betekenis V#297
niveau Een, niveau Twee V#1031
positieve versus negatieve V#062
voorafgaan aan emoties V#133
wensdenken V#215
wetten van chaos V#1178

Gedrag
bij fysieke aanval van iemand V#225 V#239
destructief V#084 V#239 V#1343
effect van waarneming V#1379
en de wetten van God V#1225
hamsteren V#1240
in afwachting van de Verzoening V#138
juridische stappen ondernemen vanwege V#768
niets doen V#289 V#293 V#305 V#635
normaal zijn V#1309 (i)
onderscheid tussen juist en onjuist V#637 V#1137
proberen ‘goed’ te zijn V#256 V#1358
wanneer in onvrede V#44
witte lelies V#60

Geest/Ziel
als we de aarde vernietigen, zouden we leven in de V#251
definitie van V#17 V#1119
“Eenheid als Een verbonden” V#1309(iii)
en fysiek gevaar V#183
lichaam, geest en ziel V#109 V#699 V#1032 V#1038
wonen in een wereld van haat V#174

Geld
moeilijkheden met werkgever over V#256
onvermogen om het te verdienen V#113 V#169 V#799
oorzaak van economische moeilijkheden V#756 V#605
overtuigingen over geld projecteren V#139
overtuigingen over geld veranderen V#139 V#947
schuld over het niet geven van V#1039
tienden afdragen V#475

Geluk/Plezier
kiezen voor een gelukkiger leven V#056 V#086 V#132 V#172
V#1213
najagen van plezier in een illusoire wereld V#231
volgens de Cursus V#1154

Genade
wat is het? V#303

Genezing
aard van genezing volgens ECIW V#681 V#840 V#972 V#988
V#1021 V#1037 V#1111 V#1120
afhankelijk van iemand anders V#674
belemmerd door haat en boosheid V#1216
de Cursus volgen, maar niet genezen V#142 V#149 V#155
dromen van een genezen denkgeest V#160
emotionele pijn V#1001 V#1004 V#1221
en medicatie V#128 V#229 V#1359 (ii)
gebedsgenezers en ECIW V#219
gebruik van ECIW om anderen te genezen V#112
genas Jezus door de Christus in anderen te zien? V#126
lichaam met de denkgeest V#014
symbolen van V#669
trouw zijn aan het klaslokaal V#1275

Gevechtsporten
gevechtsporten V#225

Gevoelens (zie ook: Boosheid, Angst, Verdriet,
Ziekte/Gezondheid kwesties)
Alsof ik altijd in afwachting ben V#125
belang ervan in het genezingsproces V#888 V#1063 V#1384
depressie V#128 V#143 V#1221
dissociatie om angst te minimaliseren V#079
eenzaamheid V#292
intensiteit ervan tijdens de menopauze V#115
is het verkeerd als je iemand mist V#069
mislukking in het leven V#1001
negativiteit V#908
onderdrukking en ontkenning van V#015 V#046
onwaardigheid en zelfhaat V#099 V#916 V#1241
oorzaak van negatieve gevoelens V#811
realisatie van geluk V#235 V#244
verwarring en angst V#095 V#249
voortdurende angst V#144 V#155 V#851 V#1219

Geweldloosheid
en principes van de Cursus V#106

Gezondheid (zie Ziekte en gezondheid)

“Gifts of God, The”
“Wat je van de ene wegneemt…” V#531

God
aanstoot aan Hem nemen omdat Hij “meer” is V#094
affirmaties en V#728
als absoluut V#761
beperkingen stellen aan onze mogelijkheid tot miscreëren V#921
compleetheid van God en Zijn Zoon V#137
definitie/omschrijving van V#625 V#1252
Drie-eenheid V#1159
eenzaam zonder Zijn Zonen, betekenis ervan V#136 V#171
en schepping van de fysieke aarde V#121 V#764 V#904 V#1053
V#1231 V#1278
en schepping van het Zoonschap V#1233
enige vraag die we Hem moeten stellen V#1056
ervaring van, of biochemische toestand van hersenen? V#959
ervaring van Hem willen terughalen V#1223
ervaring van Zijn Liefde voelen als iets sensueels V#181
hoe kan Hij, Die niet geschapen is, wezens scheppen die
kunnen scheppen? V#321
in alles zien V#1262
in de steek gelaten voelen door Hem V#131 V#1028
is het voldoende om te zeggen “God is”? V#171
is iemand in absolute verbinding met V#101 V#1101
miscreatie, afscheiding toelaten V#151 V#1034
om Zijn leiding vragen V#754
onwaardig voelen voor Zijn Liefde V#1241
oplossen in V#152
rechtstreekse toegang tot V#958 V#1101
seksuele behoefte als verlangen om Hem te vermoorden V#170
straffen van de ontrouwen V#161
taal gebruikt om te beschrijven V#743 V#773
van ECIW niet dezelfde als van de Bijbel V#637 V#1201
verlangen naar God of naar een substituut V#710
verlossing V#731
waarom eiste Hij de kruisiging? V#220
waarom weet Hij niets van Jezus? V#550
waarom schiep Hij Eenheid? V#198
wat schiep Hij? V#316
wij zijn een gedachte in de Denkgeest van V#1309 (iii)
willen geloven dat Hij helpt V#643
Zijn betrokkenheid bij onze wereld V#042 V#072 V#116 V#131
V#157
Zijn bewustzijn van ons bestaan V#157 V#161 V#819 V#952
V#990 V#994 V#1085 V#1118
V#1203
Zijn “Naam” V#083
Zijn “plan” V#072 V#116 V#250
Zijn vrede willen V#119
Zijn Wil V#171 V#1081 V#1282

Grieven (zie ook: Vergeving)
vasthouden aan V#033 V#481

Grote Stralen
aard van V#075

Haat
gevoeld naar ‘betere’ of liefdevollere mensen V#009 V#055 (i)
de mensen haten die wij helpen V#159
God haten omdat Hij mij geschapen heeft V#1099
hatelijke gedachten V#162 V#1025
onvermogen om te vergeten vanwege V#314
speciale haat en broers/zussen V#079
voortdurende haat nadat om hulp is gevraagd V#213

Handboek voor leraren see Een cursus in wonderen en
Passages uit het handboek voor leraren

Heilige Geest
behoeften overlaten aan V#289 V#293
betekent schepping van HG dat God van ons bestaan weet? V#328 V#459 V#616 V#1210
V#1252 V#1263
dwingt nooit V#967
en correctie van de vergissing V#337 V#630
en werk V#169
“er zijn er maar twee nodig” V#163
gebruik van onze verdedigingen V#1117
heeft HG controle over hoe lang we in het lichaam blijven? V#1136
hoe brengen we problemen bij? V#867
hoe kunnen we vertrouwen? V#071
moeite om hem als persoon te zien V#1112
moeite om hem als totale abstractie te zien V#199
naar het ego/schuld kijken met V#076 V#271 V#491 V#603
V#642
om hulp vragen V#390 V#532 V#696 V#864
V#1364
onderscheiden van het ego V#043 V#285 V#309 V#486
V#498 V#536 V#654 V#763
V#1140 V#1171 V#1266
onvergeeflijke zonde tegen V#243
relatie met God en de ene Zoon V#1159 V#1252
tweede beoordeling V#702
uitnodigen bij alles wat we doen V#084
werkt in de wereld V#250 V#286 V#336 V#746
V#1087 V#1210 V#1255
Wie is? V#197 V#264 V#513 V#566
V#941 V#1190
Zijn leiding volgen V#772 V#945 V#1027 V#1124
Zijn Stem horen V#011 V#043 V#077 V#457
V#570 V#581 V#688 V#1009 (iii)
V#1257

Heilig ogenblik
aard van V#026 V#912
en onze gedachten V#062
heeft iemand dat ervaren tijdens een jaar studie van de Cursus? V#326

Hel
definitie van V#273 V#592 V#707 V#900
V#1132

Helen Schucman (zie Schucman, Helen)

Helpen van anderen
bidden voor anderen V#096 V#1238
om speciaalheid te versterken V#159 V#647
via de Cursus V#045 V#717 V#844 V#1037

Hemel
bang voor de V#588 V#1141
is deze wereld de hemel? V#082
niemand kan alleen de hemel binnengaan V#205
waarom verlieten we de V#010 V#504

Homosexualiteit (zie Relaties: speciaal; sexualiteit)

Individualiteit (zie Relaties: speciaal)

Inleving
ware versus onware V#114 V#130 V#1138

Intelligentie
aard van V#054
ego of goddelijk V#054
intellectuele versus “werkelijke” ervaring V#080
vereist? V#040

Jezus
actief in de wereld? V#424 V#437
als stem van de Cursus V#110 V#156 V#479 V#940
V#1009 (iii) V#1096
als symbool V#626 V#1252
ambivalentie naar hem V#146 V#1181
angst voor V#146 V#315
auteur van de Cursus versus Christus V#110
boodschap anders dan die van Maria V#161
de ene leraar nodig om de wereld te redden? V#430 V#456 V#550 V#585
V#1172
door zijn ogen kijken V#093
en de Bijbel V#473 V#972 V#1064 V#1116
V#1201
en de hanger met gouden ster V#122
en het Onze Vader V#193
en vlees eten V#120
geloofde hij in illusies? V#473 V#576 V#1060
genezing door het zien van de Christus V#126
hem om hulp vragen V#140 V#242 V#477 V#1193
V#1330
hem vragen alvorens te kiezen V#208 V#1357
historische en ECIW V#902 V#1234 V#1246
hoe kunnen we hem vertrouwen? V#)71 V#184 V#1181 V#1230
hoe kunnen we weten of we ons met hem verbinden? V#309
is hij de ziel? V#197
kruisiging V#219 V#220 V#401 V#505
V#510 V#563 V#789 V#1116
V#1206 V#1244
menselijke vorm V#709
met hem naar binnen kijken V#093 V#474
noodzaak van Jezus voor de Verzoening V#1263
onbevlekte ontvangenis V#116
uitdrukking geven aan liefde voor V#742
vergeven van V#334 V#492 V#1335
vragen om zijn vrede voor anderen V#147
woede in de tempel V#029

Kerstmis
verzoening met de Cursus V#347

Keuzemaker
bevindt zich in waarheid of illusie? V#264
ervaring weerspiegelt beslissing van V#680 V#791
herkenning, vereenzelviging met V#893 V#1040
uitleg over V#663 V#713 V#715 V#814
V#1071 V#1086 V#1098 V#1166
V#1292 V#1354
waar spreekt de Cursus over V#157

Kiezen/keuze (zie ook Keuzemaker, Regels voor beslissingen)
afscheiding versterken of ongedaan maken V#145
een gelukkiger leven V#056 V#086 #132 V#172
V#1087
een spiritueel pad V#284
en draaiboeken V#266 V#935
fysiek niveau versus niveau van de denkgeest V#022
Jezus eerst vragen V#208 V#1357 V#1358
juist-gerichte denkgeest V#153 V#653 V#803 V#1070
macht van V#676 V#781
monastiek tegenover ‘normaal’ leven V#282
rol van de juist-gerichte denkgeest bij het kiezen voor een leven V#190
spijt van keuzes uit het verleden V#047
tegen pijn V#073 V#607
tegenover lot V#037 V#190 V#224 V#266
wie of wat we zijn V#056 V#190 V#389
wij weerspiegelen wat we kiezen V#107

Kinderen (zie ook Relaties: ouderschap)
de Cursus gebruiken in werken met V#202 V#454
Indigo kinderen V#1041
is het hebben van kinderen ‘verkeerd’? V#232 V#411 V#1171
over de Cursus vertellen aan V#179 V#802
vereenvoudigde Cursus voor V#294

Kruisiging (zie Jezus)

Kunst, schoonheid
als roep voor liefde/uitdrukking van liefde V#021
als uitdrukking van de goddelijke denkgeest V#070 V#151
als speciale relatie V#021
‘doorgegeven’ V#021
in ‘ontwaakte’ staat V#034
is het alleen afleiding van het ego? V#236

Laatste Oordeel
zitten we op dit moment in het proces van V#841

Leraar van God
gevorderde V#1290
kwalificaties van V#805

Lichaam (zie ook Ziekte, Gezondheidskwesties, Voedselkwesties)
behoefte aan slapen en dromen V#673
behoeften van V#1340
fysiek gevaar V#183 V#225
gebruik van ‘naar binnen kijken’ V#915 V#1016 V#1077
geen gedachten over V#594
genezing van V#014 V#385 V#386
gezond lichaam om het ego te overstijgen V#76
het begrijpen van lichaam, denkgeest, ziel V#109
het haten V#608 V#1378
identificatie met V#780
lichaamsactiviteiten in overeenstemming brengen met ECIW V#426
lichamelijk genieten opgeven V#345
lichamen als neutraal zien V#049
marionet van de denkgeest V#1005
niet identificeren met V#1005
onaanvaardbare lichaamsimpulsen, betekenis van V#290
onszelf als lichaam zien V#016
onze staat voordat we een lichaam hadden V#089
problemen in, als afleiding/verdediging V#925
reden voor ongelukken V#416
splitsing tussen lichaam en denkgeest V#016 V#076 V#596 V#1046
V#1378
versterken van het ego door te zorgen voor V#364 V#410
ware Zelf en het lichaam V#089
wat ben ik? V#174
werkelijkheid van V#302 V#1192

Liefde
aard van V#129 V#1034
betekenis van V#1097
geven V#712
kleine irritaties als een roep om V#058
speciale en ‘echte’ V#108
tegen iemand schreeuwen vanuit de inhoud van V#452
uitgedrukt in de wereld V#723 V#1206
voor jezelf V#1300
waar richt ik intense gevoelens op? V#1036

Lot, lotsbestemming
kunnen we het veranderen? V#037 V#132 V#190 V#224
kunnen we stukken overslaan? V#037

Magie
en drugs V#476
en medicijnen/pijnstillers V#128 V#142 V#149 V#939
en psychologie V#1073
verklaring van V#124 V#1215 V#1332

Maria
verschijning van V#161

Meditatie (zie ook: Een cursus in wonderen en andere
denksystemen
als middel voor focussen V#1186
fysieke sensaties tijdens V#307
identificatie met het lichaam overstijgen V#016
‘juiste-gerichtheid-van-denken’ bereiken in V#067
nodig om de ware Stem te horen? V#394
nodig voor vrede? V#090
ongewone ervaring tijdens V#615

Moeder Theresa
inhoud van liefde V#009

Naam
betekenis van ‘de naam van Jezus-Christus is een symbool’ V#626
macht van naamgeving V#301

Natuur
splitsing tussen mens en natuur V#076

Ontkenning/onderdrukking
kan ontkenning ooit positief zijn? V#280
omschreven V#1153 V#1185
van gevoelens V#015 V#046

Ontwaken (zie ook Verzoening, Verlichting)
angst als vooravond van V#449
angst voor het ‘niets’ V#152
belemmeringen om te V#1320
bereidheid om anders te kiezen V#880
onvermijdelijkheid van V#138
onwil om te V#025 V#028 V#039 V#094
V#152 V#187 V#188 V#1069
V#1303
opstanding V#645
verliezen we onze individuele herinneringen? V#456
we ‘verdwijnen’ niet V#039

Onveranderlijkheid
zijn we onveranderlijk of niet? V#042

Oorlog
definitie van V#018
doel van V#018
Gods V#478 V#1081
en vorm V#132

Ouderschap (zie: Relaties: ouderschap)

Paragnostische ervaringen
aanwezigheid van anderen voelen V#209
bovennatuurlijke krachten V#589 V#623 V#644 V#858
V#1014 V#1122
déja vu, toeval, synchroniciteit, intuïtie, V#167 V#672
energie van de godin V#240
stigmata V#219

‘Parel van onschatbare waarde’
betekenis ervan V#055(ii)

Pijn (zie: Ziekte en gezondheid)

Plezier (zie: Geluk/Plezier)

Problemen
lossen wonderen problemen op? V#235
problemen in de vorm oplossen V#132 V#253
terugkerende patronen van problemen V#313 V#1065

Proces/Vooruitgang (zie ook: Een cursus in wonderen:
Studie en toepassing van; Ontwaken; Vergeven
begrip van concepten, niet meer vrede voelen V#268 V#1256
eindresultaat van V#172
evalueren V#035 V#047 V#142 V#845
V#903 V#1050 V#1115
V#1258 V#1288 V#1379
V#1380
ervaring van het niets V#708 V#1155
hoe kan de Cursus algemene uitspraken doen over vooruitgang? V#259
langzame voortgang bij de studie V#035 V#125 V#129 V#141
V#755 V#1108 V#1258
V#1320
maak ik de vergissing werkelijk? V#436
niet meer vereenzelvigen met het lichaam V#1005
overgewicht maakt vooruitgang moeilijk V#736
saboteren van onze vrede V#255 V#957
schommelen tussen licht en duisternis V#216 V#434
strijd tussen ego en Godbewustzijn V#210 V#775
symbolen/verandering in vorm V#785
uit elkaar groeien V#1133
uiterlijke veranderingen, zijn ze behulpzaam? V#1304
vastzitten in slachtofferschap V#956
verminderde belangstelling voor dagelijkse ervaringen V#1177 V#1342
vooruitgang en overgave V#614
vooruitgang die plaatsvindt onder bewust gewaarzijn V#766
waarom specifieke patronen? V#1213
weerstand V#730 V#1182 V#1274 V#1303 V#1350
wereldlijke verplichtingen V#253

Projectie (zie ook: Schuld, Relaties)
en speciale relaties V#1187
en wereldrampen V#277 V#661
en zelfconcept V#1334 V#1362
en ziekte V#1187
van het ego V#858 V#1144
verklaring van V#1387

Psychotherapie/coaching
angst, ermee omgaan V#144
behulpzaamheid van psychotherapie V#102 V#962
Cursus gebaseerd V#032 V#310 V#659 V#872 V#930 V#948 V#1295
dissociatieve stoornis V#1360
gebruik van klinisch psychologische modellen met de Cursus V#310
mediums V#1125
obsessieve dwangstoornis V#974 V#1240
onderbewustzijn/onbewustzijn V#1248
zelfhulp boeken V#102

Regels voor beslissingen
begin de dag met V#092 V#184
“er zijn er maar twee nodig” V#163
praktische toepassing V#376
spijt van vroegere beslissingen V#047
vorm versus inhoud V#879 V#1165
wat zijn ze? V#022

Reïncarnatie
standpunt van de Cursus over V#024 V#091 V#094 V#097
V#153 V#291 V#341 V#958
V#1158 V#1209 V#1314

Relaties
afhankelijkheid in relaties V#1339
alleen blijven uiteindelijk V071
anderen als zondeloos zien V#1345
angst dat liefde onbeantwoord blijft V793
autoriteit figuren, relatie met V#1298
beledigend/misbruik V#200 V#1361
bezorgd over reactie van anderen V#1171
bezorgd over volwassen kind V#894
conflicten in relaties V#079 V#346 V#618 V#1169
V#1326
en beloften V#1148
en Gods plan V#250
geen behoeften hebben in relaties V#1009 (ii) V#1346
goedmaken in relaties V#060 V#071 V#866
heiligheid van relaties V#1168 V#1293 V#1338
V#1346
homoseksuele relaties V#247 V#705
intieme relaties V#312 V#1294
inwisselen van de een voor de ander V#037
irritaties in relaties V#058
leugentjes om bestwil in relaties V#060 V#1143
niveaus in relaties V#978 V#1084 V#1321
onbeantwoorde vriendschap of liefde V#066 V#180
onschuld stelen V#651
onvermogen om relaties vast te houden V#020 V#200
ouders kiezen V#056
overleden persoon, relatie met V#1267
partner die de cursus niet doet, relatie met V#191 V#223 V#357 V#433
V#1149 V#1168
persoon die de cursus anders interpreteert, relatie met V#1285
problemen met het omgaan met mensen V#314 V#315
speciale liefde versus werkelijke liefde V#108 V#1134 V#1261
‘specifieke broeder’ die ik moet genezen V#227 V#1164
terugkerende patronen in relaties V#071 V#359 V#660 V#1143
V#1220 V#1228
sabotage van relatie vanwege overgewicht V#099
verkeerd toepassen van de Cursus in relaties V#1270
vorm en inhoud van relaties V#1149
wederkerigheid in relaties V#398

Relaties en ouderschap
afwijzing door dochter V#1326
in lijn met de Cursus V#179 V#600 V#1089
strijd om voogdij V#823
zorgen voor een moeilijk of ziek kind V#806 V#1041 V#1266 V#1305

Seksuele relaties
als wens om God te vermoorden V#170
en het celibaat V#989
en trouw V#417 V#622 V#920
homoseksuele relaties V#247 V#705
overweldigende seksuele impuls V#697
wens voor seks als heilig V#170

Speciale relaties
aanhouden of loslaten van V#701 V#948 V#1232 V#1270
als oorzaak van ziekte V#061
als ruilhandeltje V#370 V#486
angst/weerstand voor het loslaten van V#025 V#028 V#039 V#152
V#331 V#366 V#1139 V#1141
en eerlijkheid V#159
en gedeelde belangen V#553
en genezing V#523 V#795
en iedereen haten V#910
en jaloezie V#464
en liever alleen wonen V#1261
en scheiding V#367 V#1338
en wens voor huwelijk en gezin V#737 V#1280
en zelfliefde V#1300
en zielsmaatjes V#320 V#1160
gebaseerd op afhankelijkheid V#1268
gebaseerd op het lichaam V#184
houdt me af van relatie met God V#519
huwelijk, speciaal of heilig V#329
leerpartner in V#874 V#1113
met de Cursus/Jezus V#081 V#241 V#396 V#580
V#1247 V#1286
met dingen: verzamelwoede V#1240
met onze kinderen V#191
met een plaats V#348
met een therapeut V#726
niet langer speciaal V#617 (ii)
onvermijdelijk conflict in V#640 V#1143 V#1200
opoffering in V#1346
overdragen aan de Heilige Geest V#471 V#641 V#1315
projectie in V#061 V#468 V#605
rol op je werk gebruiken om het te versterken V#159
speciaal versus “anders” V#1093
speciale haat naar broers en zussen V#079
terugkerende patronen van conflict in V#1019 V#1220
vorm versus inhoud, doel van V#899 V#987 V#1307 V#1315 V#1338 V#1383
wanneer te beëindigen V#639
zijn alle relaties speciaal? V#191 V#1268 V#1383
zoeken naar completering in V#137

Religie (zie ook: Een cursus in wonderen: en andere
Denksystemen)
kiezen voor een kloosterleven V#282 V#284
missen van religieuze rituelen V#002
religieuze paden V#214 V#547
volgen van de Cursus naast andere paden V#023 V#284

 


Schepping/scheppingen
betekenis van onze scheppingen V#103 V#456 V#769 V#1128 V#1277
en creativiteit V#236
en medeschepping V#151
hoe kan schepping bestaan als tijd illusoir is V#228
hoe kan schepping komen van Iemand die zelf niet geschapen is V#321
van het Zoonschap V#1233

Schucman, Helen
betekenis van haar dood V#850
conflict met Jezus V#1044
en publicatie van de Cursus V#787
en Stem van de Cursus V#156 V#691
en winkelen V#030 V#074
genezen of niet genezen denkgeest V#1024
hemelse versnelling V#251
“Ik vergis me niet als ik Gods kanalen uitkies” V#192
Jezus en de hanger met ster V#122
specifieke leiding van Jezus V#1330
symbool van de wimper V#132 V#184
toepassen van het Werkboek V#064
vragen over Jezus’ leven op aarde V#1055
waarom liet Jezus haar de Cursus optekenen? V#097
ziekte beïnvloedt haar gedrag V#1079

Schuld
aard van V#019 V#444
als oorzaak van eetbuien V#084
doelbewuste V#888
en afscheiding V#017
en assertief zijn V#905 V#1362
en boosheid V#445 V#551
en geld V#113 V#1039
en laag gevoel van eigenwaarde V#582 V#1241
en menopauze V#115
gevolg van het zien van gescheiden belangen V#762
het goed maken V#007 V#060
in ouder-kind relatie V#1298
op het werk V#107 V#1352
opgeroepen door de dood van een geliefde V#168 V#1242
over het beëindigen van een relatie V#1280
over het ervaren van de Liefde van God als sensueel V#181
over het stellen van wereldlijke doelen V#1207
over iemand pijn doen V#007 V#1107
over miskraam V#1006
over oordelen V#059
over tragische wereld gebeurtenissen V#052
projectie van, en rampen in de wereld V#277 V#661
projectie van, en zelfconcept V#1334 V#1362
relatie tot ziekte en vrede V#182 V#1359 (ii)
voortdurende V#144
wat kwam eerst: schuld of afscheiding V#017
wens eraan vast te houden/investering V#155 V#159 V#358

Seks (zie relaties: seksuele)

Slachtoffers/Daders
principes over V#007 V#196 V#365 V#371 V#381 V#415 V#509 V#517(ii) V#575 V#1008 V#1352
wanneer anderen zichzelf als slachtoffer zien V#295

Speciaalheid (zie: relaties, speciale)

Speciale relaties (zie relaties, speciale)

Studie en toepassing van; zie ook Proces/voortgang
aanval of geprezen worden niet persoonlijk opvatten V#1272
afgod van de Cursus maken V#1286
agressie veroorzaakt door V#1333
alles anders zien V#1204 V#1342
bereidwilligheid is het enige dat gevraagd wordt V#1034
beste studiemethoden V#105 V#203 V#782(ii) V#1163 V#1385
bevoegdheid of opleiding op basis van de Cursus V#45
bevrijding, is het niet onmogelijk? V#779
conflicten over God V#990
dagelijks leven als leerplan van de Heilige Geest V#1177 V#1327
denkgeest, alles waarnemen als V#1251 V#1299
denkgeest tot rust brengen V#896
doelen verenigen V#855
duisternis naar het licht brengen V#648 V#750 V#846 V#1311
dwang, niet V#1002 V#1230 V#1274
effect van angst V#1258 V#1375
effect van een slechte jeugd V#861
functie vervullen V#1324
gebrek aan betekenis en passie in mijn leven V#1356
geleidelijk ontwaken V#1223
gevoel van synchroniciteit met het Tekstboek en de lessen V#259
gevoel van vervreemding/afwijzing V#423 V#435
gevoel dat vrede onmogelijk is V#1256
groepen faciliteren V#12 V#105 V#276 V#493 V#968 V#987
haatgevoelens, je er meer bewust van zijn V#1025
hoe lang duurt het voordat het ‘samen komt?’ V#125 V#343 V#405 V#412
V#1050 V#1108
hoe weet ik of het ego genoeg is ontwikkeld om de Cursus te
kunnen doen V#1147 V#1279
houding ten opzichte van de studie V#1348
illusies naar de waarheid brengen V#884
interne dialoog V#431
juryplicht vervullen V#484 V#1306
kijken zonder oordeel V#400 V#1151(ii)
‘leeromstandigheden’ V#242
leven in de illusoire wereld V#363 V#599 V#1011 V#1115 V#1204 V#1297 V#1327 /V#1331 V#1342 V#1356
levensstijl, veranderingen in V#989
lichtjes zien V#1227
luisteren naar ECIW op geluidsdragers tijdens slaap V#160
mediteren als je de Cursus doet V#833 V#1265
methoden die helpen om de Heilige Geest of God te horen V#11 V#401(i) V#401(iii) V#934
motivatie voor verandering V#891
na eenheidservaringen met God V#1012 V#1223 V#1269
niveau verwarring V#1185
noodzaak voor een speciale leerpartner V#223
normaal doen V#634
omgaan met/vragen naar specifieke gebeurtenissen V#538 V#555 V#1104 V#1229 V#1257
omgaan met lichamelijke/wereldlijke problemen V#349 V#397 V#455 V#462 V#951 V#1023 V#1065 V#1191 V#1371
omgaan met confrontaties V#1092
omgaan met behoeften V#1340
omgaan met onheilsvoorspellingen V#798
omgaan met onethisch gedrag V#953 V#979 V#1306
‘omweg naar het slagveld’ V#999
principes ervan toepassen zonder contact met anderen V#78 V#342
proces gaat aan de geboorte vooraf en aan de dood voorbij V#1074
proces lijkt langdurig V#606 V#1331
richtlijnen voor studie V#1385
rol van dankbaarheid V#1353
rol van emoties V#1384
rol van humor V#1162
rol van lijden, ziekte V#1322
stappen overslaan V#895 V#1340
strijd tussen ego en Godsbewustzijn V#210
studie terwijl je tot een Christelijke kerk behoort V#23 V#154 V#1091
tijdelijk wegleggen van de Cursus V#944
te hard je best doen V#784 V#1251
terwijl ik een ander pad volg V#1002
toepassing veroorzaakt angst en ongemak V#95 V#352 V#812 V#843 V#943 V#963 V#986 V#1020 V#1094 V#1120 V#1141 V#1155 V#1250
V#1256 V#1260 V#1273 V#1336 V#1350 V#1359 V#1375
toepassing vereenvoudigen V#1319
toepassing veroorzaakt boosheid V#913
toepassing zonder de principes ervan te aanvaarden V#177
‘trouw’ zijn aan het klaslokaal V#1275
vereist een gezond ego V#1279
verkeerde toepassing/verkeerd begrip V#656 V#1270
verkiezingen V#578
verleden loslaten V#402 V#406 V#774
verlies van gevoel van liefde V#965
vermogen om ermee om te gaan V#558 V#1279
vervreemding van anderen V#1133
voorbereiding op de latere fasen van de training V#1348
waarom oefenen als het door het zelf gedaan wordt? V#226
wanneer ik niet meer in fysieke vorm ben V#458 V#1072
wat doe ik als ik het boek uit heb? V#408
wat moet ik lezen en wanneer? V#627 V#1348
weerstand tegen toepassing V#92 V#1015 V#1028 V#1074
zonder speciaalheid te versterken V#825 V#1200

Tekens
hebben ze waarde? V#382

Tekstboek (zie: Een cursus in wonderen, passages Tekstboek)

Termen gebruikt in
beelden en visioenen V#540
beetje bereidwilligheid V#129 V#1034
bijbelse versus Een cursus in wonderen V#573
broeder V#1164
denkgeest en denken V#422
denkgeesten zijn verbonden V#1315
Drie-eenheid V#1159
Getuige en getuige van V#586 V#752
grootheid en kleinheid V#1208
Grote Stralen V#75
hart, denkgeest, wijsheid V#955
heilig ogenblik en wonder V#450
ideeën verlaten niet hun bron V#1114
kennis V#1157
kleinheid V#1042
laatste Oordeel V#841
magie V#124 V#1215
maken en scheppen V#427
mus en adelaar V#1078
oorzaak en gevolg V#829 V#1381
overtuiging en geloof V#414
reuzenschreden V#1061
scheppingen V#103 V#456(ii) V#769 V#1128
V#1277
specifieke zaken V#941
uitbreiding V#275 V#667
universele ervaring V#973
weerspiegeling van Liefde V#418
zelfconcept tegenover Zelf V#1217
zonde V#1153 V#1180

Terrorisme (zie: oorlog)

Tienden (zie: Geld)

Tijd (zie ook Een cursus in wonderen en andere denksystemen,
karma, reïncarnatie, draaiboek)
besparen van tijd V#037 V#958
déjà vu en synchroniciteit V#167
en afscheiding V#1141
geen kloof tussen gedachten en gevolgen V#1366
hemelse versnelling V#251
indien illusoir, hoe is schepping mogelijk? V#215
lineair in de wereld V#14
oorzaak en gevolg tussen levens V#1011
verlossers in elke dimensie van tijd? V#252

Tolle, Eckhart
Eckhart Tolle V#048

Twaalf-stappen programma (zie: verslavingen)

Uitbreiding
betekenis van V#275 V#667

Verantwoordelijkheid (zie ook: Kiezen/keuze)
voor ons leven en onze keuzes V#056 V#172 V#1254
voor verontrustende gebeurtenissen V#281
zijn we verantwoordelijk voor hoe anderen ons behandelen? V#233

Vegetarisme (zie: voeding)

Verdedigingen
vereenzelvigen, terugvoeren V#1117

Verdriet (zie ook: Dood)
gebruik van de Cursus als hulp bij V#112
onderdrukking en ontkenning van V#015
over de dood van geliefden V#015 V#938 V#984 V#1325
V#1359 (ii)
over verlies van huisdieren V#112

Vergeven/Vergeving
aanval tegen een kind V#835
aanvallen tegen geliefden V#1167
aard van V#059 V#272 V#403 V#760
V#1176 V#1284 V#1381 V#1382
afschuwelijke daden door anderen V#028
als basis van de Cursus V#050
als een ander me niet wil vergeven V#150
als een vorm van interpersoonlijke relatietechnieken V#222
als proces van de ziel V#197
bedrog V#1374
belemmerd door boosheid en haat V#314 V#368 V#472 V#1222
dagelijks in praktijk brengen V#206 V#480 V#595 V#612
dingen anders zien V#658
door een slachtoffer van moord V#69
en iemand toch niet willen zien V#788 V#907
en oorlog V#239
en terugkerende lessen V#508
en vertrouwen V#529
gedachten verdwijnen V#883
gedeelde versus gescheiden belangen V#937 V#1289
gedrag en V#044 V#1008 V#1184 V#1188
geduld V#362
geen tijd meer hebben om het te leren V#094
gerechtelijk vervolgen V#79j0 V#1131 V#1264
het ego V#1080
het verleden V#332 V#361 V#487
het weer goed maken V#007 V#060
iemand missen nadat je hem vergeven hebt V#069
is het een proces of een eenmalige actie? V#258 V#528 V#745
is het mogelijk? V#631 V#1345
Jezus V#334 V#1335
kwaad/misbruik demonische entiteiten V#174 V#501 V#675 V#1059 V#1361
niet menselijke entiteiten V#234
oefenen we met een relatie of met meer? V#223 V#374 V#1168
oneerlijke zaken praktijken V#953
onopzettelijke vergissing V#1195
onszelf V#007 V#200 V#998 V#1242
ouder die een kind in de steek liet V#837
overgeven V#104
overleden persoon V#69 V#168
pijn veroorzaakt door gebrek aan V#142
rangorde V#443
regering corruptie en beleid V#928
roddelen V#711
schuld veroorzaakt door gebrek aan V#059
situaties buiten onze macht V#621
totale en volledige V#440 V#991
valse vergeving V#771 V#776
verbale aanvallen V#839
verschillende vormen van aanval V#317
verwachten van de andere persoon dat hij/zij verandert V#875 V#1169
waarnemen V#638
waarom geeft Jezus ons geen praktisch advies? V#050
waarom zijn lelies het symbool van V#298
wie neemt de laatste stap? V#1053
zonder contact met anderen V#078 V#079
zonder de theologie van de Cursus te aanvaarden V#177
zonder je een voetveeg te voelen V#1222

 

Verlichting (zie ook: Verzoening, Ontwaken)
bereiken V#1345
heeft een Cursus student of -leraar het bereikt? V#101 V#326 V#664 V#890 V#1269

Verlossing
“alleen verlossing kan…. genezen” V#229
betekenis van V#862 V#1007
kan oorlog een middel tot verlossing zijn? V#237
niet in staat het te bereiken V#155
onmiddellijkheid van V#155
willen is verlossing V#018

Verslavingen (zie ook Afleidingen)
als verlichting van schuld V#007
bevrijding van V#466 V#598
ermee omgaan in het licht van de Cursus V#246
onwilligheid om het los te laten V#30
te veel eten V#84 V#338 V#950
twaalf-stappen programma’s V#57 V#60

Verzoek om passages over
dood V#68
God is zich niet bewust van ons bestaan in de wereld V#157
Gulden Regel V#467
keuzemaker V#157
vergeving tegenover overgeven V#104
wereld bestaat niet V#194

Verzoening (zie ook Ontwaken, Verlichting)
aanvaarding door allen of door één V#98 V#205
angst voor V#152 (i) V#1069
betekenis van V#856 V#1263
doe wat je wilt, in afwachting V#138
hetzelfde als één-wording? V#245
lichaam, denkgeest en geest V#109
onwaardig zijn voor V#721

Visie
kiezen voor V#107

Voeding (zie ook: Verslavingen)
gewichtsverlies en de principes van de Cursus V#283 V#655 V#736 V#950
overgewicht V#099
te veel eten V#084
vlees eten/vegetarisme V#120 V#448 V#989

Vorm en inhoud
baan als verkoper V#1352
betekenis van V#665
boodschapper zijn V#1317
dingen in de wereld in strijd met leringen van ECIW V#522
dingen veranderen op vormniveau V#873 V#130
doel van eetbuien V#655
gelukkige droom V#1322
goddelijk doel voor illusie V#564
heeft elk afzonderlijk ding in de vorm een denkgeest? V#221
in een illusoire wereld verblijven V#1297
kan tegen iemand schreeuwen voortkomen uit liefde? V#452
muziek V#1033
onderscheid tussen V#777
onderwijzen/leren V#1291
onze functie vervullen V#1324
relaties V#1149 V#1293 V#1325 V#1338
stem van de Heilige Geest horen V#945
verenigd doel V#401
verschillende spirituele wegen V#526 V#624
vorm versus content: seks en geld V#139
vrede V#1243
wereldse problemen V#132
zicht/zien V#1236

Vrede
als doel van de Cursus V#1312
als onze ware identiteit V#980
altijd in vrede zijn V#101 V#255 V#684
angst voor V#1174
en stilte V#090
in vrede zijn en toch ziek V#182 V#1100
kiezen voor vrede als vorm van ontkenning V#324
mogelijk als je in de wereld wilt blijven? V#767
naar een ander brengen V#147
onder moeilijke omstandigheden V#076 V#1288
schommelen tussen schuld en V#216
verlies ervan nooit veroorzaakt door uiterlijke omstandigheden V#542 V#1089 V#1307
vorm en inhoud van V#1243
waarnemingen als obstakels voor V#237 V#1176
zonder doden/oorlog V#1237

Weerstand (zie: Een cursus in wonderen: Studie en
toepassing van; zie ook: proces/vooruitgang)

Werk
boosheid en schuld op de werkplek V#107 V#102
concurrentie op het V#195
en drukdoenerij als verdediging tegen Jezus V#074
gebruik ervan voor speciaalheid V#140
kiezen voor een richting in V#282 V#284 V#524 V#887
moeilijkheden met de baas over compensatie V#256
onderscheid tussen het ego en de Heilige Geest over V#169 V#700
ons werk in deze wereld en de Cursus V#003 V#706
onvermogen genoeg werk te krijgen V#113 V#169 V#700
plannen voor de toekomst V#758

Werkboek (zie: Een cursus in wonderen: passages,
Werkboek)

Werkboeklessen
agressiever worden sinds de toepassing ervan V#878
blijven steken in de eerste les V#732
geen resultaat krijgen V#1254(ii)
herhaalde toepassing van V#64 V#92 V#648 V#770 V#1062
mis ik iets? V#503
terug gaan naar lessen die overgeslagen werden V#230
volmaakte toepassing van V#820
wanneer te beginnen V#1348
ziekte als reactie op V#1273

Wereld, de
activiteiten in en principes van de Cursus V#053 V#283 V#447 V#530
V#560 V#567 V#869 V#1064 V#1207
als aanval op God V#049 V#1173
als klaslokaal V#969 V#971 V#1020 V#1088 V#1173 V#1192 V#1262 V#1331 V#1337 V#1356 V#1369 V#1371
als miscreatie V#151
als neutraal V#049
als projectie V#086 V#1191 V#1253
compassie in V#425
Cursus kan het beter maken V#081
deel van God? V#1031
en de Big Bang V#1060
en de hemel V#082
functioneren in een wereld van misleiding V#897 V#1374
gebruik van de wereld om terug te keren naar de denkgeest V#831 V#964 V#1331
genezen denkgeest en in de wereld leven V#03
Gods gewaar zijn van V#072 V#157 V#161 V#616
V#1278
heeft iedereen een rol te vervullen in V#311 V#353
heilige, speciale plaatsen in V#1243
hel als een Bijbels symbool voor V#273
illusoire aard van V#111 V#185 V#194 V#1000 V#1003 V#1337
indien het al ‘voorbij ’is, zijn wij machteloos? V#224
indien het illusoir is, bestaat de Cursus dan? V#328 V#544
Jezus’ tussenkomst in V#235
niets doen versus activiteiten en plannen in V#28 V#293 V#305
onwerkelijkheid van, inclusief mensen V#185 V#194 V#1337
‘Onze Vader’ gebed impliceert werkelijkheid van V#193
schepping van: God of ons? V#121 V#151 V#904 V#1231 V#1278 V#1287
schoonheid in V#070 V#121 V#1052
schuld/depressie over gebeurtenissen in de wereld V#052 V#143
sociale orden in, evaluatie V#794
vergeving van V#1030 V#1264 V#1320
werken aan onszelf om de wereld te veranderen V#053
zonder oordeel kijken naar problemen in V#008 V#455 V#807 V#907
V#928

Werkelijke wereld
angst voor V#028
eenzaamheid in V#028
en gescheiden belangen V#017
en Jezus V#571
ervaring van V#080 V#976 V#1367
geen behoeften in V#034
hoe weet ik of ik ben overgestoken naar de V#296
terugkeer naar deze wereld na verblijf in V#097
waarheid van V#446

Wonder/wonderen
angst om er een te ervaren V#590
beschikbaar voor iedereen V#997
betekenis van ‘wonderen aan anderen aanbieden’ V#407
eerst Jezus vragen voordat ik er een verricht V#1357
kunnen wij ze in deze wereld verrichten? V#407 V#548
kunnen we ze weerspreken? V#549
maken ze ons gelukkig en lossen ze problemen op? V#235
omschrijving van V#288 V#559 V#876 V#912
V#958 V#1206 V#1373

Zelf/zelf
aanval op het zelf V#118 V#313
angst voor verlies van V#1217
en solipsisme V#900
oorzaak of gevolg V#1086
rol van het zelf bij het kiezen van een leraar V#226
wat ben ik? V#174 V#1327
zelfbevestiging V#1355
Zelfconcept versus Zelf: “rol van de aanklager” V#186
zelfconcept voortkomend uit schuld V#1334
zelfhaat V#099 V#608 V#865 V#1099
zelfwaardering, zelfbeeld V#315 V#751 V#1241

Zelfmoord (zie: Dood)

Ziekte en gezondheid (zie ook: verslavingen)
aantrekkingskracht van lijden V#827
als aanval op het zelf V#061 V#117
Alzheimer V#469
betekenis van syndroom van Gilles de la Tourette V#133
chronisch lijden van een kind V#1305
depressie, medicatie, genezing V#128 V#229 V#257
doden van ziektekiemen als vorm van aanval V#300
en baby’s of dieren V#117 V#1196
en martelaarschap V#716
en niveau verwarring V#1185
ernstige verwonding V#174
genezen denkgeest en pijn V#149
genezing van V#126
kind met Gilles de la Tourette V#1041
krijgen van een onbekende ziekte V#211
menopauze V#115
mentale ziekte, schizofrenie V#759
paniek aanvallen V#155 V#1138
pijn die onbewuste overtuigingen blootlegt V#142 V#1045 V#1344
pijn niet echt V#1138
pijn vanwege mislukking in het leven V#1001
psychologische gezondheid, waarde hechten aan V#460
rol van de Heilige Geest V#393 V#1100
schuld als oorzaak van V#182 V#1111 V#1187 V#1219
schuld over het creëren van je eigen ziekte V#1045 V#1344
seksueel overdraagbare ziekte V#537
slapeloosheid V#238
specifieke ziektes die specifieke kwesties blootleggen V#123
tegen pijn beslissen V#073 V#502 V#607
verband van lichaam en geest V#1187
voorkomen van ziekte door me te verbinden V#1299
voortdurende pijn na vragen om hulp V#149 V#689 V#1067 V#1344

Ziel (zie: Geest/Ziel)

Zonde
definitie van V#031 V#389 V#1180
“geheime zonden” V#1153
“haat de zonde, maar heb de zondaar lief” V#800
Onvergeeflijke V#243

Zoonschap, het
dieren, maken ze er deel van uit? V#091 V#134 V#461 V#1214
V#1328
individualiteit in V#765 V#1179
kunnen niet-menselijke vormen vergeving beoefenen? V#234

Zuivering
betekenis van V#013

 


Index van trefwoorden

Een cursus in wonderen en
aanvaarding van het buiten tijd en ruimte zijn van denkgeest V#848
abortus V#741
agnostici, de relevantie V#1347
als een van de velen paden naar Huis V#954 V#985
als een reis V#679
beschrijving van V#356
biedt een werkelijk alternatief V#1150
concurrentie V#195 V#333
correctie van Christelijk onderricht V#539 V#707
dankbaarheid V#556
doel van V#204 V#235 V#429 V#885 V#941 V#1289 V#1308 V#1312
V#1341
familie en vrienden erover vertellen V#552 V#889 V#1022 V#1043
V#1271 V#1368
God, Jezus, Heilige Geest V#442 V#1252
hekserij V#1215
hoe kan hij bestaan als hij een illusie is V#328 V#544 V#1212
hoe weten we dat hij van Jezus afkomstig is V#110 V#156 V#922 V#932
humor V#1162
is het waar? V#694 V#1048
kan hij opnieuw verschijnen in een meer geavanceerde vorm V#252
kerkleiders erover vertellen V#1218
kwaad, bestaan van het V#219 V#693
kwantum fysica V#749 V#792 V#860
milieu, kwesties rond V#740 V#1082
muziek V#1033
natuurrampen V#080
negatieve krachten V#557 V#703
openbaring V#601
praktische toepassing van V#387 V#484 V#593 V#615
V#1094 V#1379
psychedelica V#432 V#1106
rechtszaken V#870 V#1264
relatie tussen Tekst- en Werkboek V#857 V#1341
relevantie als de Verzoening onvermijdelijk is V#138 V#744
richt zich tot de denkgeest niet tot het lichaam V#1229 V#1315
richtlijnen voor studie V#1385
solipsisme V#900
speciale relatie met V#81 V#241 V#483
studiegroepen V#012 V#968 V#987
toepasbaarheid voor geestelijk onbekwamen, onderontwikkeld
ego V868 V#895 V#1279
vermogens, de betekenis van V#682 V#1161
voorspellingen van rampen, de ondergang van de wereld V#1013
waarom bracht Jezus de Cursus niet persoonlijk? V#097
waarom is het een verplichte cursus? V#482
waarom zijn er verschillende versies? V#1386
wat vraagt het van ons? V#534
welk verschil maakt het als we het aanvaarden? V#098
wie voelt zich ertoe aangetrokken? V#836
zich in de wereld omhoogwerken V#942

En andere denksystemen; zie ook onder Godsdienst
Advaita Vedanta V#085 V#933 V#1249 V#1370
andere paden V#006 V#48 V#57 V#85 V#90
V#106 V#120 V#161 V#909
V#977 V#1058
Cayce, Edgar V#1205
chakra’s V#1329
Christendom, traditioneel V#161 V#193 V#243 V#273
V#373 V#439 V#546(i) V#546(ii)
V#1201 V#1218
Christian Science V#372 V#512 V#1075
Dale Carnegie V#222
duizenden andere vormen V#214 V#985
Essenen, evangelie V#120
Gandhi, Marten Luther King, Cesar Chavez V#106
geweldloosheid V#106
gnostiek V#993
god/godin (Shiva/Shakti) V#240
Goldsmith, Joel V#783 V#1373
Jodendom/Torah V#1047
Jonathan Edward V#091
Kabbalah V#515 V#727
Karma V#514(i) V#577 V#738 V#988
V#1160 V#1188
Krishnamurti V#331
Kundalini V#927
Mediums V#1125
New Age V#1123
non-dualisme V#1249
ongelovigen V#1388
Oosterse religies V#808
Oosterse vechtsporten V#225
opgestegen Meesters V#977
Padwerk V#291
positieve programmering V#824
Reiki V#1121 V#1194
Tolle, Eckhart. “De kracht van het nu” V#048
Transcendente meditatie V#830
Urantia V#413
Science of Mind V#1152
“What the Bleep Do You Know?” V#822
Yoga V#1186
verschillen V#687

Kenmerken van
academische context van V#1150
betekenis van bepaalde getallen V#1145
cultuurgebonden symbolen V#1347
intellectuele niveau van V#40 V#1170 V#1199 V#1341
logica V#1349
niveaus van onderwijs V#743 V#1327 V#1370
non-dualistische aard van V#6 V#85 V#105 V#923 V#1096iv
V#1118 V#1308
Nummering V#441
ontbreken van rituelen V#002
ontmoet ons waar we zijn V#328 V#544 V#810 V#1095
symfonisch model van V#1145
uniek V#006
verschil tussen gewoon en cursief gedrukte alinea’s in Werkboek V#527
ziet dat alle mensen liefde waard zijn V#936

Taal van
christelijke vormen, gebruik van V#1 V#1347
dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden V#217 V#1068 V#1208
irritatie met V#001 V#005 V#704
jambische pentameter, gebruik van V#330
mannelijke gender V#5 V#323
schuingedrukte woorden en woorden met een hoofdletter V#514ii

Passages uit

Het Tekstboek
In.1:8 “Het tegendeel van liefde is angst” V#1276
1.I.7:1 “eerst is zuivering noodzakelijk” V#013
1.I.32:3 “sfeer van de hemelse orde” V#1110
1.I.37:4 “Goddelijke Orde” V#1110
1.II.6:3 “omslag van horizontale naar verticale
waarneming” V#914
1.III.4:3 “Vraag mij welke wonderen je verrichten moet” V#1357
1.III.8:3 “Wonderen waarvan jou niet gevraagd wordt
ze te verrichten” V#966
1.III.9:1 “wonderen geleid naar degenen die ze kunnen
benutten voor zichzelf” V#997
1.V.6:4 “omkering van de Gulden Regel” V#369
1.VI “De illusie van behoeften” V#1340
1.VI.3:3 “correctie moet verticaal worden ingevoerd” V#375
1.VII.1 “verwarring van wonder impulsen met
lichamelijke impulsen” V#344
1.VII.5 “verwarring van angst met ontzag” V#1211 V#1348
2.III.3:3 “grens aan je vermogen tot miscreëren” V#921 V#1130
2.III.5:11 “God is eenzaam zonder Zijn Zonen” V#136
2.IV.2:10 “de denkgeest kan niet voorbij zichzelf scheppen” V#248
2.V.2:2 “medicaties zijn een soort ‘tovermiddelen’” V#939
2.VI.4:3 “hulp in de omstandigheden die de angst hebben
teweeggebracht” V#242
2.VI.4:9 “vraag mij voor je iets besluit te doen” V#208 V#242
2.VI.9:14 “produceert vorm op een of ander niveau” V#662
2.VII.5:14 “alzo lief heeft God de wereld gehad” V#583
3.I.1:2 “niet de kruisiging bracht de Verzoening… de
opstanding deed dat” V#597
4.I.1:4 “Een goede leraar moet geloven” V#617(iii) V#591
4.II.9:5 “De meer ‘religieus’ getinte egoaanhangers” V#318
4.IV.10:8 “als ik werkelijk ben, ben jij dat niet minder” V#1026
4.VI.6:3 “ik vergis me niet als ik Gods kanalen uitkies” V#192
4.VII.5:1 “God, die alle zijn omvat” V#327 V#395
5.IV.6:4 “Zoals je onderwijst, zo zul je leren” V#1291
5.IV.8:3-4 “Ik heb al je vriendelijkheden … bewaard” V#1281
5.VII.6:7-11 “Ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt” V#201
6.V.A.5:13 “Wil je hebben, geef alles aan allen.” V#189 V#1183
7.VII.8:1-3 “Een aanval zou nooit een aanval kunnen
uitlokken” V#158
9.V.6:3 “Kun je licht vinden door duisternis te analyseren” V#325
9.VIII.2:7 “Het ego schommelt tussen argwaan en
kwaadaardigheid” V#118
9.VIII.3:1-2 “geen onderscheid tussen wonderimpulsen en
egovreemde overtuigingen” V#929
11.IV.2:3-4 “Gods wetten gelden alleen om je te beschermen”V#543
11.V.1:3 “denksysteem van het ego nader te bekijken” V#1311
12.III “De investering in de werkelijkheid” V#541
12.III.4:1 “als je broeder jou iets ongehoords vraagt” V#465 V#692 V#695 V#889
12.VII.3-8 “Naar binnen kijken” V#678
13.IV.3:1 “wenselijker zijn dat je ongelijk had gehad” V#1301
13.VI.4 “verleden, heden en toekomst” V#535
15.I.3:3-4 “Het ego wil jou dood” V#561
16.IV.9:6 “In elke relatie … bereid bent compleetheid te
aanvaarden” V#137
16.VI.8:1-5 “Vrees niet dat je …de werkelijkheid in geslingerd” V#392
16.VI.12:1 “jouw gedachten naar een speciale relatie
afdwalen” V#377
17.III.1:2 “Heel de rest moet worden vergeten” V#361
17.IV “De twee schilderijen” V#562
17.IV.3:1 “relaties gemaakt die heel werkelijk zijn” V#1321
17.VII.4:1 “jij niet hebt gegeven … ontbreken” V#834
18.I.4:4 “Die ene dwaling, die waarheid naar illusie” V#828
18.VI.4:3 “De denkgeest kan niet aanvallen” V#162
18.VII “Ik hoef niets te doen.” V#090 V#114
19.IV.C.i.11:8-10 “de derde blokkade – gebed” V#237
19.IV.C.i “Het onvergankelijke lichaam” V#545
19.IV.D.1:4 “de Vader van het universum en van het
universum der universums” V#506
20.II.4:1-4 “Ik heb grote behoefte aan lelies” V#420
20.IV “Het betreden van de ark” V#223
21.in.1:7 “Probeer niet de wereld te veranderen” V#1191
21.II.2:3-5 “Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie” V#172 V#1254(i)
21.II.11:1-2 “Het is even noodzakelijk dat je inziet dat jij
de wereld geschapen hebt” V#322
22.III.9:2 “Onheilige waarden zullen verwarring
stichten” V#249
23.I.1:1 “De Godsherinnering komt toe een
denkgeest in rust” V#351
23.IV “Boven het slagveld.” V#063
24.III.8:13 “dat het niet Zijn Wil was dat jij
gekruisigd werd.” V#453 V#690
25.VI.6:8 “Zijn speciale haat werd zijn speciale
liefde” V#981
26.VII.13:2 “ideeën hun bron niet verlaten” V#610
26.VII.15:3 “God gaf alle illusies … een ander doel” V#1096(i)
26.IX “Want Zij zijn gekomen” V#1064
27.I.4:6 “Zie mij aan, broeder, door jou sterf ik.” V#817
27.VII.8:2; 28.II.4:1 “In de droom van iemand anders zijn.” V#1235
27.VIII “De ‘held’ van de droom.” V#677
27.VIII.6:2 “nietig, dwaas idee” V#100
28.III.2:5 “Je met de denkgeest van een broeder
verenigen voorkomt … ziekte” V#1299
29.VI.2:1 “Zweer niet dat je zult sterven…” V#087
30.I.17:1 “Er zijn er maar twee nodig … gelukkig
willen zijn” V#163
31.II.8:5 “de roep die nooit weerklonken heeft” V#038
31.IV.9:1-2 “Hij heeft Zijn Gedachten niet verlaten!” V#1151
31.V.16:5-6 “De rol van aanklager” V#186
31.VIII.7:1 “onzeker, eenzaam en in constante angst
door de wereld dwaalt” V#686

Het Werkboek
dI.1.3:5 “Probeer het niet toe te passen op alles
wat je ziet” V#753
dI.13.1:4 “iets waarneemt dat geen betekenis heeft” V#617
dI.15.3:1 “lichtmomenten” V#218 V#339 V#1227
dI.39 “Mijn heiligheid is mijn verlossing” V#166
dI.41 “God vergezelt me, waar ik ook ga.” V#854
dI.76 “Ik sta onder geen andere wetten dan die
van God.” V#1203 V#1225
dI.122.10:4 “…het vastgestelde eind van de droom.” V#685
dI.128 “De wereld die ik zie bevat niets wat ik
verlang.” V#217 V#918 V#1262
dI.133.11:2 “toegestaan dat de doelen van het ego” V#698
dI.135 “Als ik me verdedig, wordt ik aangevallen.” V#225
dI.135.11:2 “…luisteren naar wijsheid…” V#877
dI.136.19:2 “plannen laat smeden tegen toekomstige
onzekerheden” V#719
dI.140 “Alleen van de verlossing … geneest.” V#229
dI.152.1:4 “Niemand sterft zonder zijn instemming” V#1239 V#1332
dI.154 “dienaar van God.” V#1317
dI.157.7:3 “niet in dezelfde vorm terug zult keren” V#339
dI.158.4:5 “zien mentaal opnieuw…voorbijgegaan.” V#1142
dI.183 “Ik roep Gods Naam aan…” V#859
dI.184.8:1 “Denk niet dat jij de wereld hebt gemaakt” V#316
dI.193.4:1 “alle ellende … als niet-vergeven uitziet” V#142
dI.hVI.3:3-5 “Ik ben niet een lichaam.” V#142
dII.in.10:6; dI.71.9 “Gods Plan” V#072 V#116
dII.1.1:1 “Vergeving ziet in dat wat jij dacht… niet
heeft plaatsgevonden.” V#525
dII.1.4:3 “Ze kijkt alleen, en wacht en oordeelt niet.” V#362 V#499
dII.249.1:5 “De wereld wordt een oord van vreugde” V#488
dII.328 “Ik kies de tweede plaats om de eerste…” V#1224
dII.345 “Vandaag bied ik niets dan wonderen aan” V#670
dII.359.1:1 “vandaag zullen we Uw wereld vergeven” V#1049

Handboek voor leraren
1.4:3 “Ze besparen alleen tijd.” V#985
2.3:6-8 “Je bent niet vrij om de leerstof te kiezen” V#1245
3 “Wat zijn de niveaus van onderwijs?” V#778 V#1084
3.1:6-7 “Verlossing kent geen toeval.” V#250
9.1:3 “niemand is bij toeval waar hij is, en in
Gods plan speelt het lot geen rol.” V#250
11.1:9 “de wereld is slechts een feit.” V#1000
16.5:4-5 “Het is beter rechtop te zitten” V#1017
21 “de rol van woorden bij genezing.” V#399 V#574
21.1:9 “woorden zijn slechts symbolen van…” V#911
21.3:1-6 “Het gebed om dingen van deze wereld” V#495
23.4:1 “naam van Jezus is slechts een symbool” V#626
26.2:3 “En ze zullen verschijnen” V#451

Verklaring van termen
In.2:5 “een universele ervaring” V#973
1.1:1 “activerend beginsel van de geest” V#1105
1.3:2 “ziel” V#318

Aanval(len)
aanval gedachten V#162 V#335
antwoord op juist-gericht denken V#1255 (ii)
dynamiek V#569
en beschuldiging V#584
en lofprijzing zijn hetzelfde V#1272
in deze wereld leven als een aanval op de Zoon van God V#1173
laten we fysieke aanval toe? V#225 V#239 V#1124
mishandeling V#200
onherroepelijke pijn in een ander veroorzaakt V#150
onvermijdelijk bij fysieke genezing? V#300
oorzaak van V#982 V#1109 V#1339
op jezelf/sabotage V#118 V#255 V#313 V#419
op symbolen van liefde V#009 V#813
relatie tussen vormen van aanval en vergeving V#317 V#1167
roep om liefde V#507 V#587

Afleiding
als verdediging tegen Jezus V#074
als een ontsnapping uit onze juist-gerichte denkgeest V#030
verantwoordelijkheden als V#255
versus de vrede van God V#119

Afscheiding
als niet herinnerd en onbewust V#201
als we ons nooit werkelijk afgescheiden hebben, waarom
hebben we dan de Verzoening nodig? V#098
en de Big Bang V#1060
dissociatieve stoornissen V#1360
hoe kon het gebeuren? V#010 V#027 V#088 V#100
V#171 V#350 V#568 V#624
V#863 V#1042 V#1051 V#1090
V#1129 V#1282 V#1310 V#1363
hoe kon God het toelaten? V#1034
kan het opnieuw gebeuren? V#010 V#511 V#1103
kunnen we contact maken met de oorspronkelijke gedachte van V#263
leven in een wereld van V#724(ii) V#1088
Lucifer als symbool van V#273 V#1132
nieuwe splitsingen V#1
opvullen van de leegte V#470
uitgebeeld in ons leven V#722
verantwoordelijkheid voor keuze aanvaarden V#404 V#1197
vergeten te lachen om de gedachte aan V#100
versterken of ongedaan maken van V#145 V#1129
wat kwam eerst, schuld of afscheiding? V#017
wens om afgescheiden te zijn V#155
zelfhaat en V#724

Angst
en geen vertrouwen in je Leraar V#071 V#1230
en twijfel over de geldigheid van ECIW V#620
gebruik ervan om goed gedrag te stimuleren V#1029
in aanwezigheid van anderen V#209
Krishnamurti’s ideeën over V#331
niet bang zijn maar ook niet in vrede V#825
nooit gerechtvaardigd – rijmen met ervaring V#267
om hulp vragen bij V#242 V#355 V#579 V#1193
projectie van V#883
verwarring en V#095
voor betrokkenheid bij de wereld V#1302
voor ego gedachten V#992
voor Jezus V#146

voor ontwaken V#1303
voor verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten V#821
voor verlies van individualiteit V#995 V#1054 V#1217 V#1375
voor vrede V#1174 V#1302

Apocalyps (zie Laatste Oordeel)

Autoriteitsprobleem
wat is het? V#304 V#379 V#1351

Beetje bereidwilligheid
aard van V#129 V#1034
betekenis van V#1097
geven V#712
kleine irritaties als een roep om V#058
speciale en ‘echte’ V#108
tegen iemand schreeuwen vanuit de inhoud van V#452
uitgedrukt in de wereld V#723 V#1206
voor jezelf V#1300
waar richt ik intense gevoelens op? V#1036

Beslissingen (zie ook Kiezen/keuze, Keuzemaker, Regels voor beslissingen)

Bewustzijn
als deel van de illusie V#032
en de denkgeest V#065
individueel bewustzijn als illusie V#127 V#725 V#1327
niveaus van V#636
oorzaak van V#523
staat van de denkgeest voor bewustzijn V#027 V#1051
wat ben ik? V#174

Bijna dood ervaring
doel V#428

Boosheid (zie ook Aanval)
die Jezus liet zien in de tempel V#029
in je bewustzijn brengen V#913
is nooit gerechtvaardigd V#551 V#569 V#881 V#1216 V#1238 (ii)
kleine uitbarstingen tegenover ‘enorme’ V#058
omgaan met intense woede V#063 V#1222
op een kussen/boksbal slaan V#063
onvermogen om te vergeven vanwege V#314
opgeroepen door Tourette, epilepsie en dergelijke V#133
over de dood van huisdieren V#112
over gebrek aan vooruitgang V#143
over miskramen V#1006

Christus
een ‘Christus-figuur’ kiezen V#261
en Boeddha V#729
en vorm V#826
heelheid van V#847
Jezus of Christus as auteur van de Cursus V#110
stem van V#668
waar is Christus precies? V#089

Dankbaarheid
leringen over V#1226 V#1353

Denkgeest (zie ook: Keuzemaker)
aard/ervaring van V#065 V#1105
afgedwaalde denkgeest V#129
betekenis van ‘kan niet aanvallen’ V#162
betekenis van ‘kan niet scheppen buiten zichzelf’ V#248
buiten tijd en ruimte V#666 V#924
delen we allemaal dezelfde denkgeest? V#165 V#521
één denkgeest versus individuele gespleten denkgeesten V#946
een drukke denkgeest hebben V#035
en brein V#391 V#516 V#825(i) V#901
V#1156 V#1187
en drugs V#1106
en lichaam en ziel/geest V#849 V#109 V#1032 V#1038
V#1105
genezen denkgeest en genezing van het lichaam V#983
gespleten denkgeest V#176 V#632 V#853 V#975
V#1296 V#1309
heeft elke afgescheiden vorm zijn eigen denkgeest? V#221
hoe weerspiegelt ‘van gedachten veranderen’ zich in vorm? V#132 V#1307
juist-gerichte-denkgeest V#067 V#1189 V#1212
macht van de denkgeest V#611
observeren en mindfulness V#1098
onderbewust/onbewust V#1248
rol van de genezen denkgeest V#1018
splitsing tussen denkgeest en lichaam V#076 V#1378
vermogen om de waarheid te bevatten V#886
vrede brengend naar onze of die van anderen V#147
waarom is de denkgeest nodig? V#109

Dieren/huisdieren
deel van het Zoonschap V#134 V#340 V#1082 V#1214
V#1328 V#1377
dood van V#112 V#949
hoe keren ze naar God terug? V#269
ziekte in V#117

Doel (zie: Vorm en Inhoud)

Dood (zie ook Droefheid, Reïncarnatie)
aantrekkingskracht tot V#917
bidden voor overledenen V#096 V#1267
bijna-dood ervaring V#482 V#892
boosheid over dood van huisdieren V#112
brengt het vrede? V#175
communiceren met overledenen V#091
de dood misleiden V#153
ervaring van gelovigen versus niet-gelovigen V#1136
kan doden liefdevol zijn? V#239
lost niets op V#175
mensen helpen te sterven V#683
“niemand sterft zonder zijn eigen instemming” V#1239 V#1332
ontwaken we wanneer we overlijden? V#187 V#565 V#1198
sterft het lichaam of is dat een illusie? V#260
van een geliefde, wat schuld en zelfhaat oproept V#168
waarom sterven sommige verlichte zielen door geweld? V#262 V#1332
wat gebeurt er met de denkgeest na V#068 V#494 V#809 V#1071
V#1072 V#1074 V#1198 V#1209
wat gebeurt er met het ego na V#068 V#604
wat gebeurt er met zielen die de Verzoening niet hebben
aanvaard? V#205 V#1313
zelfmoord V#135 V#274 V#1316
“zweer niet dat je zult sterven” V#087

Draaiboek (zie ook: Tijd)
begrip van V489 V#1014 V#1109 V#1305
V#1318 V#1355
hoe maakt kiezen voor de Heilige Geest het ego ongedaan? V#409
kiezen, veranderen V#266 V#935 V#1288
“niets is toevallig” V#1096(ii)
profetieën V#497 V#623

Droom/dromen
doel van dromen V#804
heeft het ware Zelf weet van V#797
helder dromen V#1146
in de droom van iemand anders voorkomen V#1235
is er één dromer of zijn er vele V#165 V#277
is er hulp in de droom? V#437 V#1287
is God Degene die droomt? V#185 V#360
kunnen we de droom veranderen? V#037 V#485(i)
oorzaak van individuele V#807
rol van de genezen denkgeest in V#1018
vervulling van een geheime wens V#1035
waak- en slaapdromen V#041 V#160 V#961 V#1175
wat gebeurt er wanneer we ontwaken? V#185 V#960
wat zijn gelukkige dromen? V#299 V#1213 V#1322
wie is in de droom van wie? V#500 V#898

Eénheid
verheldering van V#327 V#1179
waarom schiep God Eénheid? V#198
waarom verlieten wij de Eénheid? V#148

Ego
aanval V#380
aard van V#735 V#747 V#769 V#796
V#858 V#V#1295 V#1376
begrijpen van V#354 V#723
denkgeest als slagveld V#1302
dingen serieus nemen om het ego in stand te houden V#188
dissociatieve stoornis V#1360
en dieren V#117
en meervoudige persoonlijkheidsstoornis V#609
en Satan V#1132
en werk V#169
en wiskunde V#517 (i)
geesten als afleiding V#671
geslacht van het ego V#1066
gewaarzijn van Gods Liefde V#777 (ii)
houdt onze behoefte aan antwoorden het ego in stand? V#207
idealen V#1358
identificatie met V#490
innerlijk kind V#757
investering in V#129 V#748 V#1182
kan het ego leren? V#1166 V#1376
kiezen voor het ego V#107 V#657
kijken naar V#650
kijken naar, met Jezus V#164 V#178 V#271 V#309
V#378 V#786 V#1127 V#1259
kijken naar, met nederigheid V#051 V#164
kijken naar, zonder oordeel V#008 V#51 V#164 V#178 V#720
V#906
kun je het ego vergeven? V#1080 V#1295
leren zonder ego te zijn V#815 V#871
luisteren naar V#438 V#1147 V#1202
macht van het ego in dromen V#160 V#278
niet nee zeggen V#383
oorsprong van V#010 V#270
pogingen om liefde te vernietigen V#009 V#055
projectie van V#858 V#1144
psychotherapie en ego blokkades V#102
reïncarnatie om het ego in stand te houden V#153
schommelen tussen argwaan en kwaadaardigheid V#118
sluiten van een deal met V#1120
terugkeren naar de oorspronkelijke vergissing V#201
versterken ervan door voor het lichaam te zorgen V#364
vindingrijkheid van V#100
wat heeft het ego geschapen? V#316
wat gebeurt er wanneer we het ego loslaten? V#187
werkelijker dan Jezus V#520
wonderimpulsen/ego-vreemde overtuigingen V#929
zoeken naar volmaaktheid V#013

Engelen
deel van de illusie of werkelijkheid V#036
hoe kijkt de Cursus naar de theorie van engelen op aarde? V#413 V#1075 V#1323

Freud, Sigmund
versus de Cursus V#032 V#1295
voorafgaand aan het verschijnen van de Cursus? V#848

Gebed
aan zichzelf V#554
beslissing voor God V#201
het ‘Onze Vader’ V#193
heilzaam? V#096 V#572
hoe moeten we bidden? V#096 V#193 V#215 V#388
V#592 V#628 V#926 V#1085
in scene zetten van onze eigen antwoorden? V#994
om het ego te verdrijven V#178
voor anderen V#1238
voor genezing van kanker V#818
voor speciale dingen V#215 V#390 V#538 V#555
V#1330
waarom bidden als God geen weet heeft van ons bestaan? V#328

Gedachte, denken
aard van V#173 V#1178
alleen onze eigen gedachten kunnen ons pijn doen V#842
analyseren of overgeven? V#652
dingen minder serieus nemen V#188
en het heilig ogenblik V#062
hoe worden ze waargenomen V#629
lezen van gedachten van anderen V#1009(ii)
liefdevolle gedachten, betekenis V#297
niveau Een, niveau Twee V#1031
positieve versus negatieve V#062
voorafgaan aan emoties V#133
wensdenken V#215
wetten van chaos V#1178

Gedrag
bij fysieke aanval van iemand V#225 V#239
destructief V#084 V#239 V#1343
effect van waarneming V#1379
en de wetten van God V#1225
hamsteren V#1240
in afwachting van de Verzoening V#138
juridische stappen ondernemen vanwege V#768
niets doen V#289 V#293 V#305 V#635
normaal zijn V#1309 (i)
onderscheid tussen juist en onjuist V#637 V#1137
proberen ‘goed’ te zijn V#256 V#1358
wanneer in onvrede V#44
witte lelies V#60

Geest/Ziel
als we de aarde vernietigen, zouden we leven in de V#251
definitie van V#17 V#1119
“Eenheid als Een verbonden” V#1309(iii)
en fysiek gevaar V#183
lichaam, geest en ziel V#109 V#699 V#1032 V#1038
wonen in een wereld van haat V#174

Geld
moeilijkheden met werkgever over V#256
onvermogen om het te verdienen V#113 V#169 V#799
oorzaak van economische moeilijkheden V#756 V#605
overtuigingen over geld projecteren V#139
overtuigingen over geld veranderen V#139 V#947
schuld over het niet geven van V#1039
tienden afdragen V#475

Geluk/Plezier
kiezen voor een gelukkiger leven V#056 V#086 V#132 V#172
V#1213
najagen van plezier in een illusoire wereld V#231
volgens de Cursus V#1154

Genade
wat is het? V#303

Genezing
aard van genezing volgens ECIW V#681 V#840 V#972 V#988
V#1021 V#1037 V#1111 V#1120
afhankelijk van iemand anders V#674
belemmerd door haat en boosheid V#1216
de Cursus volgen, maar niet genezen V#142 V#149 V#155
dromen van een genezen denkgeest V#160
emotionele pijn V#1001 V#1004 V#1221
en medicatie V#128 V#229 V#1359 (ii)
gebedsgenezers en ECIW V#219
gebruik van ECIW om anderen te genezen V#112
genas Jezus door de Christus in anderen te zien? V#126
lichaam met de denkgeest V#014
symbolen van V#669
trouw zijn aan het klaslokaal V#1275

Gevechtsporten
gevechtsporten V#225

Gevoelens (zie ook: Boosheid, Angst, Verdriet,
Ziekte/Gezondheid kwesties)
Alsof ik altijd in afwachting ben V#125
belang ervan in het genezingsproces V#888 V#1063 V#1384
depressie V#128 V#143 V#1221
dissociatie om angst te minimaliseren V#079
eenzaamheid V#292
intensiteit ervan tijdens de menopauze V#115
is het verkeerd als je iemand mist V#069
mislukking in het leven V#1001
negativiteit V#908
onderdrukking en ontkenning van V#015 V#046
onwaardigheid en zelfhaat V#099 V#916 V#1241
oorzaak van negatieve gevoelens V#811
realisatie van geluk V#235 V#244
verwarring en angst V#095 V#249
voortdurende angst V#144 V#155 V#851 V#1219

Geweldloosheid
en principes van de Cursus V#106

Gezondheid (zie Ziekte en gezondheid)

“Gifts of God, The”
“Wat je van de ene wegneemt…” V#531

God
aanstoot aan Hem nemen omdat Hij “meer” is V#094
affirmaties en V#728
als absoluut V#761
beperkingen stellen aan onze mogelijkheid tot miscreëren V#921
compleetheid van God en Zijn Zoon V#137
definitie/omschrijving van V#625 V#1252
Drie-eenheid V#1159
eenzaam zonder Zijn Zonen, betekenis ervan V#136 V#171
en schepping van de fysieke aarde V#121 V#764 V#904 V#1053
V#1231 V#1278
en schepping van het Zoonschap V#1233
enige vraag die we Hem moeten stellen V#1056
ervaring van, of biochemische toestand van hersenen? V#959
ervaring van Hem willen terughalen V#1223
ervaring van Zijn Liefde voelen als iets sensueels V#181
hoe kan Hij, Die niet geschapen is, wezens scheppen die
kunnen scheppen? V#321
in alles zien V#1262
in de steek gelaten voelen door Hem V#131 V#1028
is het voldoende om te zeggen “God is”? V#171
is iemand in absolute verbinding met V#101 V#1101
miscreatie, afscheiding toelaten V#151 V#1034
om Zijn leiding vragen V#754
onwaardig voelen voor Zijn Liefde V#1241
oplossen in V#152
rechtstreekse toegang tot V#958 V#1101
seksuele behoefte als verlangen om Hem te vermoorden V#170
straffen van de ontrouwen V#161
taal gebruikt om te beschrijven V#743 V#773
van ECIW niet dezelfde als van de Bijbel V#637 V#1201
verlangen naar God of naar een substituut V#710
verlossing V#731
waarom eiste Hij de kruisiging? V#220
waarom weet Hij niets van Jezus? V#550
waarom schiep Hij Eenheid? V#198
wat schiep Hij? V#316
wij zijn een gedachte in de Denkgeest van V#1309 (iii)
willen geloven dat Hij helpt V#643
Zijn betrokkenheid bij onze wereld V#042 V#072 V#116 V#131
V#157
Zijn bewustzijn van ons bestaan V#157 V#161 V#819 V#952
V#990 V#994 V#1085 V#1118
V#1203
Zijn “Naam” V#083
Zijn “plan” V#072 V#116 V#250
Zijn vrede willen V#119
Zijn Wil V#171 V#1081 V#1282

Grieven (zie ook: Vergeving
vasthouden aan V#033 V#481

Grote Stralen
aard van V#075

Haat
gevoeld naar ‘betere’ of liefdevollere mensen V#009 V#055 (i)
de mensen haten die wij helpen V#159
God haten omdat Hij mij geschapen heeft V#1099
hatelijke gedachten V#162 V#1025
onvermogen om te vergeten vanwege V#314
speciale haat en broers/zussen V#079
voortdurende haat nadat om hulp is gevraagd V#213

Handboek voor leraren see Een cursus in wonderen en
Passages uit het handboek voor leraren

Heilige Geest
behoeften overlaten aan V#289 V#293
betekent schepping van HG dat God van ons bestaan weet? V#328 V#459 V#616 V#1210
V#1252 V#1263
dwingt nooit V#967
en correctie van de vergissing V#337 V#630
en werk V#169
“er zijn er maar twee nodig” V#163
gebruik van onze verdedigingen V#1117
heeft HG controle over hoe lang we in het lichaam blijven? V#1136
hoe brengen we problemen bij? V#867
hoe kunnen we vertrouwen? V#071
moeite om hem als persoon te zien V#1112
moeite om hem als totale abstractie te zien V#199
naar het ego/schuld kijken met V#076 V#271 V#491 V#603
V#642
om hulp vragen V#390 V#532 V#696 V#864
V#1364
onderscheiden van het ego V#043 V#285 V#309 V#486
V#498 V#536 V#654 V#763
V#1140 V#1171 V#1266
onvergeeflijke zonde tegen V#243
relatie met God en de ene Zoon V#1159 V#1252
tweede beoordeling V#702
uitnodigen bij alles wat we doen V#084
werkt in de wereld V#250 V#286 V#336 V#746
V#1087 V#1210 V#1255
Wie is? V#197 V#264 V#513 V#566
V#941 V#1190
Zijn leiding volgen V#772 V#945 V#1027 V#1124
Zijn Stem horen V#011 V#043 V#077 V#457
V#570 V#581 V#688 V#1009 (iii)
V#1257

 

Heilig ogenblik
aard van V#026 V#912
en onze gedachten V#062
heeft iemand dat ervaren tijdens een jaar studie van de Cursus? V#326

Hel
definitie van V#273 V#592 V#707 V#900
V#1132

Helen Schucman (zie Schucman, Helen)

Helpen van anderen
bidden voor anderen V#096 V#1238
om speciaalheid te versterken V#159 V#647
via de Cursus V#045 V#717 V#844 V#1037

Hemel
bang voor de V#588 V#1141
is deze wereld de hemel? V#082
niemand kan alleen de hemel binnengaan V#205
waarom verlieten we de V#010 V#504

Homosexualiteit (zie Relaties: speciaal; sexualiteit)

Individualiteit (zie Relaties: speciaal)

Inleving
ware versus onware V#114 V#130 V#1138

Intelligentie
aard van V#054
ego of goddelijk V#054
intellectuele versus “werkelijke” ervaring V#080
vereist? V#040

Jezus
actief in de wereld? V#424 V#437
als stem van de Cursus V#110 V#156 V#479 V#940
V#1009 (iii) V#1096
als symbool V#626 V#1252
ambivalentie naar hem V#146 V#1181
angst voor V#146 V#315
auteur van de Cursus versus Christus V#110
boodschap anders dan die van Maria V#161
de ene leraar nodig om de wereld te redden? V#430 V#456 V#550 V#585
V#1172
door zijn ogen kijken V#093
en de Bijbel V#473 V#972 V#1064 V#1116
V#1201
en de hanger met gouden ster V#122
en het Onze Vader V#193
en vlees eten V#120
geloofde hij in illusies? V#473 V#576 V#1060
genezing door het zien van de Christus V#126
hem om hulp vragen V#140 V#242 V#477 V#1193
V#1330
hem vragen alvorens te kiezen V#208 V#1357
historische en ECIW V#902 V#1234 V#1246
hoe kunnen we hem vertrouwen? V#)71 V#184 V#1181 V#1230
hoe kunnen we weten of we ons met hem verbinden? V#309
is hij de ziel? V#197
kruisiging V#219 V#220 V#401 V#505
V#510 V#563 V#789 V#1116
V#1206 V#1244
menselijke vorm V#709
met hem naar binnen kijken V#093 V#474
noodzaak van Jezus voor de Verzoening V#1263
onbevlekte ontvangenis V#116
uitdrukking geven aan liefde voor V#742
vergeven van V#334 V#492 V#1335
vragen om zijn vrede voor anderen V#147
woede in de tempel V#029

Kerstmis
verzoening met de Cursus V#347

Keuzemaker
bevindt zich in waarheid of illusie? V#264
ervaring weerspiegelt beslissing van V#680 V#791
herkenning, vereenzelviging met V#893 V#1040
uitleg over V#663 V#713 V#715 V#814
V#1071 V#1086 V#1098 V#1166
V#1292 V#1354
waar spreekt de Cursus over V#157

Kiezen/keuze (zie ook Keuzemaker, Regels voor beslissingen)
afscheiding versterken of ongedaan maken V#145
een gelukkiger leven V#056 V#086 #132 V#172
V#1087
een spiritueel pad V#284
en draaiboeken V#266 V#935
fysiek niveau versus niveau van de denkgeest V#022
Jezus eerst vragen V#208 V#1357 V#1358
juist-gerichte denkgeest V#153 V#653 V#803 V#1070
macht van V#676 V#781
monastiek tegenover ‘normaal’ leven V#282
rol van de juist-gerichte denkgeest bij het kiezen voor een leven V#190
spijt van keuzes uit het verleden V#047
tegen pijn V#073 V#607
tegenover lot V#037 V#190 V#224 V#266
wie of wat we zijn V#056 V#190 V#389
wij weerspiegelen wat we kiezen V#107

Kinderen (zie ook Relaties: ouderschap)
de Cursus gebruiken in werken met V#202 V#454
Indigo kinderen V#1041
is het hebben van kinderen ‘verkeerd’? V#232 V#411 V#1171
over de Cursus vertellen aan V#179 V#802
vereenvoudigde Cursus voor V#294

Kruisiging (zie Jezus)

Kunst, schoonheid
als roep voor liefde/uitdrukking van liefde V#021
als uitdrukking van de goddelijke denkgeest V#070 V#151
als speciale relatie V#021
‘doorgegeven’ V#021
in ‘ontwaakte’ staat V#034
is het alleen afleiding van het ego? V#236

Laatste Oordeel
zitten we op dit moment in het proces van V#841

Leraar van God
gevorderde V#1290
kwalificaties van V#805

Lichaam (zie ook Ziekte, Gezondheidskwesties, Voedselkwesties)
behoefte aan slapen en dromen V#673
behoeften van V#1340
fysiek gevaar V#183 V#225
gebruik van ‘naar binnen kijken’ V#915 V#1016 V#1077
geen gedachten over V#594
genezing van V#014 V#385 V#386
gezond lichaam om het ego te overstijgen V#76
het begrijpen van lichaam, denkgeest, ziel V#109
het haten V#608 V#1378
identificatie met V#780
lichaamsactiviteiten in overeenstemming brengen met ECIW V#426
lichamelijk genieten opgeven V#345
lichamen als neutraal zien V#049
marionet van de denkgeest V#1005
niet identificeren met V#1005
onaanvaardbare lichaamsimpulsen, betekenis van V#290
onszelf als lichaam zien V#016
onze staat voordat we een lichaam hadden V#089
problemen in, als afleiding/verdediging V#925
reden voor ongelukken V#416
splitsing tussen lichaam en denkgeest V#016 V#076 V#596 V#1046
V#1378
versterken van het ego door te zorgen voor V#364 V#410
ware Zelf en het lichaam V#089
wat ben ik? V#174
werkelijkheid van V#302 V#1192

Liefde
aard van V#129 V#1034
betekenis van V#1097
geven V#712
kleine irritaties als een roep om V#058
speciale en ‘echte’ V#108
tegen iemand schreeuwen vanuit de inhoud van V#452
uitgedrukt in de wereld V#723 V#1206
voor jezelf V#1300
waar richt ik intense gevoelens op? V#1036

Lot, lotsbestemming
kunnen we het veranderen? V#037 V#132 V#190 V#224
kunnen we stukken overslaan? V#037

Magie
en drugs V#476
en medicijnen/pijnstillers V#128 V#142 V#149 V#939
en psychologie V#1073
verklaring van V#124 V#1215 V#1332

Maria
verschijning van V#161

Meditatie (zie ook: Een cursus in wonderen en andere
denksystemen
als middel voor focussen V#1186
fysieke sensaties tijdens V#307
identificatie met het lichaam overstijgen V#016
‘juiste-gerichtheid-van-denken’ bereiken in V#067
nodig om de ware Stem te horen? V#394
nodig voor vrede? V#090
ongewone ervaring tijdens V#615

Moeder Theresa
inhoud van liefde V#009

Naam
betekenis van ‘de naam van Jezus-Christus is een symbool’ V#626
macht van naamgeving V#301

Natuur
splitsing tussen mens en natuur V#076

Ontkenning/onderdrukking
kan ontkenning ooit positief zijn? V#280
omschreven V#1153 V#1185
van gevoelens V#015 V#046

Ontwaken (zie ook Verzoening, Verlichting)
angst als vooravond van V#449
angst voor het ‘niets’ V#152
belemmeringen om te V#1320
bereidheid om anders te kiezen V#880
onvermijdelijkheid van V#138
onwil om te V#025 V#028 V#039 V#094
V#152 V#187 V#188 V#1069
V#1303
opstanding V#645
verliezen we onze individuele herinneringen? V#456
we ‘verdwijnen’ niet V#039

Onveranderlijkheid
zijn we onveranderlijk of niet? V#042

Oorlog
definitie van V#018
doel van V#018
Gods V#478 V#1081
en vorm V#132

Ouderschap (zie: Relaties: ouderschap)

Paragnostische ervaringen
aanwezigheid van anderen voelen V#209
bovennatuurlijke krachten V#589 V#623 V#644 V#858
V#1014 V#1122
déja vu, toeval, synchroniciteit, intuïtie, V#167 V#672
energie van de godin V#240
stigmata V#219

‘Parel van onschatbare waarde’
betekenis ervan V#055(ii)

Pijn (zie: Ziekte en gezondheid)

Plezier (zie: Geluk/Plezier)

Problemen
lossen wonderen problemen op? V#235
problemen in de vorm oplossen V#132 V#253
terugkerende patronen van problemen V#313 V#1065

Proces/Vooruitgang (zie ook: Een cursus in wonderen:
Studie en toepassing van; Ontwaken; Vergeven
begrip van concepten, niet meer vrede voelen V#268 V#1256
eindresultaat van V#172
evalueren V#035 V#047 V#142 V#845
V#903 V#1050 V#1115
V#1258 V#1288 V#1379
V#1380
ervaring van het niets V#708 V#1155
hoe kan de Cursus algemene uitspraken doen over vooruitgang? V#259
langzame voortgang bij de studie V#035 V#125 V#129 V#141
V#755 V#1108 V#1258
V#1320
maak ik de vergissing werkelijk? V#436
niet meer vereenzelvigen met het lichaam V#1005
overgewicht maakt vooruitgang moeilijk V#736
saboteren van onze vrede V#255 V#957
schommelen tussen licht en duisternis V#216 V#434
strijd tussen ego en Godbewustzijn V#210 V#775
symbolen/verandering in vorm V#785
uit elkaar groeien V#1133
uiterlijke veranderingen, zijn ze behulpzaam? V#1304
vastzitten in slachtofferschap V#956
verminderde belangstelling voor dagelijkse ervaringen V#1177 V#1342
vooruitgang en overgave V#614
vooruitgang die plaatsvindt onder bewust gewaarzijn V#766
waarom specifieke patronen? V#1213
weerstand V#730 V#1182 V#1274
V#1303 V#1350
wereldlijke verplichtingen V#253

Projectie (zie ook: Schuld, Relaties)
en speciale relaties V#1187
en wereldrampen V#277 V#661
en zelfconcept V#1334 V#1362
en ziekte V#1187
van het ego V#858 V#1144
verklaring van V#1387

Psychotherapie/coaching
angst, ermee omgaan V#144
behulpzaamheid van psychotherapie V#102 V#962
Cursus gebaseerd V#032 V#310 V#659 V#872
V#930 V#948 V#1295
dissociatieve stoornis V#1360
gebruik van klinisch psychologische modellen met de Cursus V#310
mediums V#1125
obsessieve dwangstoornis V#974 V#1240
onderbewustzijn/onbewustzijn V#1248
zelfhulp boeken V#102

Regels voor beslissingen
begin de dag met V#092 V#184
“er zijn er maar twee nodig” V#163
praktische toepassing V#376
spijt van vroegere beslissingen V#047
vorm versus inhoud V#879 V#1165
wat zijn ze? V#022

Reïncarnatie
standpunt van de Cursus over V#024 V#091 V#094 V#097
V#153 V#291 V#341 V#958
V#1158 V#1209 V#1314

Relaties
afhankelijkheid in relaties V#1339
alleen blijven uiteindelijk V071
anderen als zondeloos zien V#1345
angst dat liefde onbeantwoord blijft V793
autoriteit figuren, relatie met V#1298
beledigend/misbruik V#200 V#1361
bezorgd over reactie van anderen V#1171
bezorgd over volwassen kind V#894
conflicten in relaties V#079 V#346 V#618 V#1169
V#1326
en beloften V#1148
en Gods plan V#250
geen behoeften hebben in relaties V#1009 (ii) V#1346
goedmaken in relaties V#060 V#071 V#866
heiligheid van relaties V#1168 V#1293 V#1338
V#1346
homoseksuele relaties V#247 V#705
intieme relaties V#312 V#1294
inwisselen van de een voor de ander V#037
irritaties in relaties V#058
leugentjes om bestwil in relaties V#060 V#1143
niveaus in relaties V#978 V#1084 V#1321
onbeantwoorde vriendschap of liefde V#066 V#180
onschuld stelen V#651
onvermogen om relaties vast te houden V#020 V#200
ouders kiezen V#056
overleden persoon, relatie met V#1267
partner die de cursus niet doet, relatie met V#191 V#223 V#357 V#433
V#1149 V#1168
persoon die de cursus anders interpreteert, relatie met V#1285
problemen met het omgaan met mensen V#314 V#315
speciale liefde versus werkelijke liefde V#108 V#1134 V#1261
‘specifieke broeder’ die ik moet genezen V#227 V#1164
terugkerende patronen in relaties V#071 V#359 V#660 V#1143
V#1220 V#1228
sabotage van relatie vanwege overgewicht V#099
verkeerd toepassen van de Cursus in relaties V#1270
vorm en inhoud van relaties V#1149
wederkerigheid in relaties V#398

Relaties en ouderschap
afwijzing door dochter V#1326
in lijn met de Cursus V#179 V#600 V#1089
strijd om voogdij V#823
zorgen voor een moeilijk of ziek kind V#806 V#1041 V#1266 V#1305

Seksuele relaties
als wens om God te vermoorden V#170
en het celibaat V#989
en trouw V#417 V#622 V#920
homoseksuele relaties V#247 V#705
overweldigende seksuele impuls V#697
wens voor seks als heilig V#170

Speciale relaties
aanhouden of loslaten van V#701 V#948 V#1232 V#1270
als oorzaak van ziekte V#061
als ruilhandeltje V#370 V#486
angst/weerstand voor het loslaten van V#025 V#028 V#039 V#152
V#331 V#366 V#1139 V#1141
en eerlijkheid V#159
en gedeelde belangen V#553
en genezing V#523 V#795
en iedereen haten V#910
en jaloezie V#464
en liever alleen wonen V#1261
en scheiding V#367 V#1338
en wens voor huwelijk en gezin V#737 V#1280
en zelfliefde V#1300
en zielsmaatjes V#320 V#1160
gebaseerd op afhankelijkheid V#1268
gebaseerd op het lichaam V#184
houdt me af van relatie met God V#519
huwelijk, speciaal of heilig V#329
leerpartner in V#874 V#1113
met de Cursus/Jezus V#081 V#241 V#396 V#580
V#1247 V#1286
met dingen: verzamelwoede V#1240
met onze kinderen V#191
met een plaats V#348
met een therapeut V#726
niet langer speciaal V#617 (ii)
onvermijdelijk conflict in V#640 V#1143 V#1200
opoffering in V#1346
overdragen aan de Heilige Geest V#471 V#641 V#1315
projectie in V#061 V#468 V#605
rol op je werk gebruiken om het te versterken V#159
speciaal versus “anders” V#1093
speciale haat naar broers en zussen V#079
terugkerende patronen van conflict in V#1019 V#1220
vorm versus inhoud, doel van V#899 V#987 V#1307 V#1315
V#1338 V#1383
wanneer te beëindigen V#639
zijn alle relaties speciaal? V#191 V#1268 V#1383
zoeken naar completering in V#137

Religie (zie ook: Een cursus in wonderen: en andere
Denksystemen)
kiezen voor een kloosterleven V#282 V#284
missen van religieuze rituelen V#002
religieuze paden V#214 V#547
volgen van de Cursus naast andere paden V#023 V#284

 


Schepping/scheppingen
betekenis van onze scheppingen V#103 V#456 V#769 V#1128
V#1277
en creativiteit V#236
en medeschepping V#151
hoe kan schepping bestaan als tijd illusoir is V#228
hoe kan schepping komen van Iemand die zelf niet geschapen is V#321
van het Zoonschap V#1233

Schucman, Helen
betekenis van haar dood V#850
conflict met Jezus V#1044
en publicatie van de Cursus V#787
en Stem van de Cursus V#156 V#691
en winkelen V#030 V#074
genezen of niet genezen denkgeest V#1024
hemelse versnelling V#251
“Ik vergis me niet als ik Gods kanalen uitkies” V#192
Jezus en de hanger met ster V#122
specifieke leiding van Jezus V#1330
symbool van de wimper V#132 V#184
toepassen van het Werkboek V#064
vragen over Jezus’ leven op aarde V#1055
waarom liet Jezus haar de Cursus optekenen? V#097
ziekte beïnvloedt haar gedrag V#1079

Schuld
aard van V#019 V#444
als oorzaak van eetbuien V#084
doelbewuste V#888
en afscheiding V#017
en assertief zijn V#905 V#1362
en boosheid V#445 V#551
en geld V#113 V#1039
en laag gevoel van eigenwaarde V#582 V#1241
en menopauze V#115
gevolg van het zien van gescheiden belangen V#762
het goed maken V#007 V#060
in ouder-kind relatie V#1298
op het werk V#107 V#1352
opgeroepen door de dood van een geliefde V#168 V#1242
over het beëindigen van een relatie V#1280
over het ervaren van de Liefde van God als sensueel V#181
over het stellen van wereldlijke doelen V#1207
over iemand pijn doen V#007 V#1107
over miskraam V#1006
over oordelen V#059
over tragische wereld gebeurtenissen V#052
projectie van, en rampen in de wereld V#277 V#661
projectie van, en zelfconcept V#1334 V#1362
relatie tot ziekte en vrede V#182 V#1359 (ii)
voortdurende V#144
wat kwam eerst: schuld of afscheiding V#017
wens eraan vast te houden/investering V#155 V#159 V#358

Seks (zie relaties: seksuele)

Slachtoffers/Daders
principes over V#007 V#196 V#365 V#371
V#381 V#415 V#509 V#517(ii)
V#575 V#1008 V#1352
wanneer anderen zichzelf als slachtoffer zien V#295

Speciaalheid (zie: relaties, speciale)

Speciale relaties (zie relaties, speciale)

Studie en toepassing van; zie ook Proces/voortgang
aanval of geprezen worden niet persoonlijk opvatten V#1272
afgod van de Cursus maken V#1286
agressie veroorzaakt door V#1333
alles anders zien V#1204 V#1342
bereidwilligheid is het enige dat gevraagd wordt V#1034
beste studiemethoden V#105 V#203 V#782(ii) V#1163
V#1385
bevoegdheid of opleiding op basis van de Cursus V#45
bevrijding, is het niet onmogelijk? V#779
conflicten over God V#990
dagelijks leven als leerplan van de Heilige Geest V#1177 V#1327
denkgeest, alles waarnemen als V#1251 V#1299
denkgeest tot rust brengen V#896
doelen verenigen V#855
duisternis naar het licht brengen V#648 V#750 V#846 V#1311
dwang, niet V#1002 V#1230 V#1274
effect van angst V#1258 V#1375
effect van een slechte jeugd V#861
functie vervullen V#1324
gebrek aan betekenis en passie in mijn leven V#1356
geleidelijk ontwaken V#1223
gevoel van synchroniciteit met het Tekstboek en de lessen V#259
gevoel van vervreemding/afwijzing V#423 V#435
gevoel dat vrede onmogelijk is V#1256
groepen faciliteren V#12 V#105 V#276 V#493 V#968
V#987
haatgevoelens, je er meer bewust van zijn V#1025
hoe lang duurt het voordat het ‘samen komt?’ V#125 V#343 V#405 V#412
V#1050 V#1108
hoe weet ik of het ego genoeg is ontwikkeld om de Cursus te
kunnen doen V#1147 V#1279
houding ten opzichte van de studie V#1348
illusies naar de waarheid brengen V#884
interne dialoog V#431
juryplicht vervullen V#484 V#1306
kijken zonder oordeel V#400 V#1151(ii)
‘leeromstandigheden’ V#242
leven in de illusoire wereld V#363 V#599 V#1011 V#1115
V#1204 V#1297 V#1327 /V#1331
V#1342 V#1356
levensstijl, veranderingen in V#989
lichtjes zien V#1227
luisteren naar ECIW op geluidsdragers tijdens slaap V#160
mediteren als je de Cursus doet V#833 V#1265
methoden die helpen om de Heilige Geest of God te horen V#11 V#401(i) V#401(iii) V#934
motivatie voor verandering V#891
na eenheidservaringen met God V#1012 V#1223 V#1269
niveau verwarring V#1185
noodzaak voor een speciale leerpartner V#223
normaal doen V#634
omgaan met/vragen naar specifieke gebeurtenissen V#538 V#555 V#1104 V#1229
V#1257
omgaan met lichamelijke/wereldlijke problemen V#349 V#397 V#455 V#462
V#951 V#1023 V#1065 V#1191
V#1371
omgaan met confrontaties V#1092
omgaan met behoeften V#1340
omgaan met onheilsvoorspellingen V#798
omgaan met onethisch gedrag V#953 V#979 V#1306
‘omweg naar het slagveld’ V#999
principes ervan toepassen zonder contact met anderen V#78 V#342
proces gaat aan de geboorte vooraf en aan de dood voorbij V#1074
proces lijkt langdurig V#606 V#1331
richtlijnen voor studie V#1385
rol van dankbaarheid V#1353
rol van emoties V#1384
rol van humor V#1162
rol van lijden, ziekte V#1322
stappen overslaan V#895 V#1340
strijd tussen ego en Godsbewustzijn V#210
studie terwijl je tot een Christelijke kerk behoort V#23 V#154 V#1091
tijdelijk wegleggen van de Cursus V#944
te hard je best doen V#784 V#1251
terwijl ik een ander pad volg V#1002
toepassing veroorzaakt angst en ongemak V#95 V#352 V#812 V#843 V#943
V#963 V#986 V#1020 V#1094
V#1120 V#1141 V#1155 V#1250
V#1256 V#1260 V#1273 V#1336
V#1350 V#1359 V#1375
toepassing vereenvoudigen V#1319
toepassing veroorzaakt boosheid V#913
toepassing zonder de principes ervan te aanvaarden V#177
‘trouw’ zijn aan het klaslokaal V#1275
vereist een gezond ego V#1279
verkeerde toepassing/verkeerd begrip V#656 V#1270
verkiezingen V#578
verleden loslaten V#402 V#406 V#774
verlies van gevoel van liefde V#965
vermogen om ermee om te gaan V#558 V#1279
vervreemding van anderen V#1133
voorbereiding op de latere fasen van de training V#1348
waarom oefenen als het door het zelf gedaan wordt? V#226
wanneer ik niet meer in fysieke vorm ben V#458 V#1072
wat doe ik als ik het boek uit heb? V#408
wat moet ik lezen en wanneer? V#627 V#1348
weerstand tegen toepassing V#92 V#1015 V#1028 V#1074
zonder speciaalheid te versterken V#825 V#1200

Tekens
hebben ze waarde? V#382

Tekstboek (zie: Een cursus in wonderen, passages Tekstboek

Termen gebruikt in
beelden en visioenen V#540
beetje bereidwilligheid V#129 V#1034
bijbelse versus Een cursus in wonderen V#573
broeder V#1164
denkgeest en denken V#422
denkgeesten zijn verbonden V#1315
Drie-eenheid V#1159
Getuige en getuige van V#586 V#752
grootheid en kleinheid V#1208
Grote Stralen V#75
hart, denkgeest, wijsheid V#955
heilig ogenblik en wonder V#450
ideeën verlaten niet hun bron V#1114
kennis V#1157
kleinheid V#1042
laatste Oordeel V#841
magie V#124 V#1215
maken en scheppen V#427
mus en adelaar V#1078
oorzaak en gevolg V#829 V#1381
overtuiging en geloof V#414
reuzenschreden V#1061
scheppingen V#103 V#456(ii) V#769 V#1128
V#1277
specifieke zaken V#941
uitbreiding V#275 V#667
universele ervaring V#973
weerspiegeling van Liefde V#418
zelfconcept tegenover Zelf V#1217
zonde V#1153 V#1180

Terrorisme (zie: oorlog)

Tienden (zie: Geld)

Tijd (zie ook Een cursus in wonderen en andere denksystemen,
karma, reïncarnatie, draaiboek)
besparen van tijd V#037 V#958
déjà vu en synchroniciteit V#167
en afscheiding V#1141
geen kloof tussen gedachten en gevolgen V#1366
hemelse versnelling V#251
indien illusoir, hoe is schepping mogelijk? V#215
lineair in de wereld V#14
oorzaak en gevolg tussen levens V#1011
verlossers in elke dimensie van tijd? V#252

Tolle, Eckhart
Eckhart Tolle V#048

Twaalf-stappen programma (zie: verslavingen)

Uitbreiding
betekenis van V#275 V#667

Verantwoordelijkheid (zie ook: Kiezen/keuze)
voor ons leven en onze keuzes V#056 V#172 V#1254
voor verontrustende gebeurtenissen V#281
zijn we verantwoordelijk voor hoe anderen ons behandelen? V#233

Vegetarisme (zie: voeding)

Verdedigingen
vereenzelvigen, terugvoeren V#1117

Verdriet (zie ook: Dood)
gebruik van de Cursus als hulp bij V#112
onderdrukking en ontkenning van V#015
over de dood van geliefden V#015 V#938 V#984 V#1325
V#1359 (ii)
over verlies van huisdieren V#112

Vergeven/Vergeving
aanval tegen een kind V#835
aanvallen tegen geliefden V#1167
aard van V#059 V#272 V#403 V#760
V#1176 V#1284 V#1381 V#1382
afschuwelijke daden door anderen V#028
als basis van de Cursus V#050
als een ander me niet wil vergeven V#150
als een vorm van interpersoonlijke relatietechnieken V#222
als proces van de ziel V#197
bedrog V#1374
belemmerd door boosheid en haat V#314 V#368 V#472 V#1222
dagelijks in praktijk brengen V#206 V#480 V#595 V#612
dingen anders zien V#658
door een slachtoffer van moord V#69
en iemand toch niet willen zien V#788 V#907
en oorlog V#239
en terugkerende lessen V#508
en vertrouwen V#529
gedachten verdwijnen V#883
gedeelde versus gescheiden belangen V#937 V#1289
gedrag en V#044 V#1008 V#1184 V#1188
geduld V#362
geen tijd meer hebben om het te leren V#094
gerechtelijk vervolgen V#79j0 V#1131 V#1264
het ego V#1080
het verleden V#332 V#361 V#487
het weer goed maken V#007 V#060
iemand missen nadat je hem vergeven hebt V#069
is het een proces of een eenmalige actie? V#258 V#528 V#745
is het mogelijk? V#631 V#1345
Jezus V#334 V#1335
kwaad/misbruik demonische entiteiten V#174 V#501 V#675 V#1059
V#1361
niet menselijke entiteiten V#234
oefenen we met een relatie of met meer? V#223 V#374 V#1168
oneerlijke zaken praktijken V#953
onopzettelijke vergissing V#1195
onszelf V#007 V#200 V#998 V#1242
ouder die een kind in de steek liet V#837
overgeven V#104
overleden persoon V#69 V#168
pijn veroorzaakt door gebrek aan V#142
rangorde V#443
regering corruptie en beleid V#928
roddelen V#711
schuld veroorzaakt door gebrek aan V#059
situaties buiten onze macht V#621
totale en volledige V#440 V#991
valse vergeving V#771 V#776
verbale aanvallen V#839
verschillende vormen van aanval V#317
verwachten van de andere persoon dat hij/zij verandert V#875 V#1169
waarnemen V#638
waarom geeft Jezus ons geen praktisch advies? V#050
waarom zijn lelies het symbool van V#298
wie neemt de laatste stap? V#1053
zonder contact met anderen V#078 V#079
zonder de theologie van de Cursus te aanvaarden V#177
zonder je een voetveeg te voelen V#1222

 

Verlichting (zie ook: Verzoening, Ontwaken)
bereiken V#1345
heeft een Cursus student of -leraar het bereikt? V#101 V#326 V#664 V#890
V#1269
Verlossing
“alleen verlossing kan…. genezen” V#229
betekenis van V#862 V#1007
kan oorlog een middel tot verlossing zijn? V#237
niet in staat het te bereiken V#155
onmiddellijkheid van V#155
willen is verlossing V#018

Verslavingen (zie ook Afleidingen)
als verlichting van schuld V#007
bevrijding van V#466 V#598
ermee omgaan in het licht van de Cursus V#246
onwilligheid om het los te laten V#30
te veel eten V#84 V#338 V#950
twaalf-stappen programma’s V#57 V#60

Verzoek om passages over
dood V#68
God is zich niet bewust van ons bestaan in de wereld V#157
Gulden Regel V#467
keuzemaker V#157
vergeving tegenover overgeven V#104
wereld bestaat niet V#194

Verzoening (zie ook Ontwaken, Verlichting)
aanvaarding door allen of door één V#98 V#205
angst voor V#152 (i) V#1069
betekenis van V#856 V#1263
doe wat je wilt, in afwachting V#138
hetzelfde als één-wording? V#245
lichaam, denkgeest en geest V#109
onwaardig zijn voor V#721

Visie
kiezen voor V#107

Voeding (zie ook: Verslavingen)
gewichtsverlies en de principes van de Cursus V#283 V#655 V#736 V#950
overgewicht V#099
te veel eten V#084
vlees eten/vegetarisme V#120 V#448 V#989

Vorm en inhoud
baan als verkoper V#1352
betekenis van V#665
boodschapper zijn V#1317
dingen in de wereld in strijd met leringen van ECIW V#522
dingen veranderen op vormniveau V#873 V#130
doel van eetbuien V#655
gelukkige droom V#1322
goddelijk doel voor illusie V#564
heeft elk afzonderlijk ding in de vorm een denkgeest? V#221
in een illusoire wereld verblijven V#1297
kan tegen iemand schreeuwen voortkomen uit liefde? V#452
muziek V#1033
onderscheid tussen V#777
onderwijzen/leren V#1291
onze functie vervullen V#1324
relaties V#1149 V#1293 V#1325 V#1338
stem van de Heilige Geest horen V#945
verenigd doel V#401
verschillende spirituele wegen V#526 V#624
vorm versus content: seks en geld V#139
vrede V#1243
wereldse problemen V#132
zicht/zien V#1236

Vrede
als doel van de Cursus V#1312
als onze ware identiteit V#980
altijd in vrede zijn V#101 V#255 V#684
angst voor V#1174
en stilte V#090
in vrede zijn en toch ziek V#182 V#1100
kiezen voor vrede als vorm van ontkenning V#324
mogelijk als je in de wereld wilt blijven? V#767
naar een ander brengen V#147
onder moeilijke omstandigheden V#076 V#1288
schommelen tussen schuld en V#216
verlies ervan nooit veroorzaakt door uiterlijke omstandigheden V#542 V#1089 V#1307
vorm en inhoud van V#1243
waarnemingen als obstakels voor V#237 V#1176
zonder doden/oorlog V#1237

Weerstand (zie: Een cursus in wonderen: Studie en
toepassing van; zie ook: proces/vooruitgang

Werk
boosheid en schuld op de werkplek V#107 V#102
concurrentie op het V#195
en drukdoenerij als verdediging tegen Jezus V#074
gebruik ervan voor speciaalheid V#140
kiezen voor een richting in V#282 V#284 V#524 V#887
moeilijkheden met de baas over compensatie V#256
onderscheid tussen het ego en de Heilige Geest over V#169 V#700
ons werk in deze wereld en de Cursus V#003 V#706
onvermogen genoeg werk te krijgen V#113 V#169 V#700
plannen voor de toekomst V#758

Werkboek (zie: Een cursus in wonderen: passages,
Werkboek

Werkboeklessen
agressiever worden sinds de toepassing ervan V#878
blijven steken in de eerste les V#732
geen resultaat krijgen V#1254(ii)
herhaalde toepassing van V#64 V#92 V#648 V#770 V#1062
mis ik iets? V#503
terug gaan naar lessen die overgeslagen werden V#230
volmaakte toepassing van V#820
wanneer te beginnen V#1348
ziekte als reactie op V#1273

Wereld, de
activiteiten in en principes van de Cursus V#053 V#283 V#447 V#530
V#560 V#567 V#869 V#1064
V#1207
als aanval op God V#049 V#1173
als klaslokaal V#969 V#971 V#1020 V#1088
V#1173 V#1192 V#1262 V#1331
V#1337 V#1356 V#1369 V#1371
als miscreatie V#151
als neutraal V#049
als projectie V#086 V#1191 V#1253
compassie in V#425
Cursus kan het beter maken V#081
deel van God? V#1031
en de Big Bang V#1060
en de hemel V#082
functioneren in een wereld van misleiding V#897 V#1374
gebruik van de wereld om terug te keren naar de denkgeest V#831 V#964 V#1331
genezen denkgeest en in de wereld leven V#03
Gods gewaar zijn van V#072 V#157 V#161 V#616
V#1278
heeft iedereen een rol te vervullen in V#311 V#353
heilige, speciale plaatsen in V#1243
hel als een Bijbels symbool voor V#273
illusoire aard van V#111 V#185 V#194 V#1000
V#1003 V#1337
indien het al ‘voorbij ’is, zijn wij machteloos? V#224
indien het illusoir is, bestaat de Cursus dan? V#328 V#544
Jezus’ tussenkomst in V#235
niets doen versus activiteiten en plannen in V#28 V#293 V#305
onwerkelijkheid van, inclusief mensen V#185 V#194 V#1337
‘Onze Vader’ gebed impliceert werkelijkheid van V#193
schepping van: God of ons? V#121 V#151 V#904 V#1231
V#1278 V#1287
schoonheid in V#070 V#121 V#1052
schuld/depressie over gebeurtenissen in de wereld V#052 V#143
sociale orden in, evaluatie V#794
vergeving van V#1030 V#1264 V#1320
werken aan onszelf om de wereld te veranderen V#053
zonder oordeel kijken naar problemen in V#008 V#455 V#807 V#907
V#928

 

Werkelijke wereld
angst voor V#028
eenzaamheid in V#028
en gescheiden belangen V#017
en Jezus V#571
ervaring van V#080 V#976 V#1367
geen behoeften in V#034
hoe weet ik of ik ben overgestoken naar de V#296
terugkeer naar deze wereld na verblijf in V#097
waarheid van V#446

Wonder/wonderen
angst om er een te ervaren V#590
beschikbaar voor iedereen V#997
betekenis van ‘wonderen aan anderen aanbieden’ V#407
eerst Jezus vragen voordat ik er een verricht V#1357
kunnen wij ze in deze wereld verrichten? V#407 V#548
kunnen we ze weerspreken? V#549
maken ze ons gelukkig en lossen ze problemen op? V#235
omschrijving van V#288 V#559 V#876 V#912
V#958 V#1206 V#1373

Zelf/zelf
aanval op het zelf V#118 V#313
angst voor verlies van V#1217
en solipsisme V#900
oorzaak of gevolg V#1086
rol van het zelf bij het kiezen van een leraar V#226
wat ben ik? V#174 V#1327
zelfbevestiging V#1355
Zelfconcept versus Zelf: “rol van de aanklager” V#186
zelfconcept voortkomend uit schuld V#1334
zelfhaat V#099 V#608 V#865 V#1099
zelfwaardering, zelfbeeld V#315 V#751 V#1241

Zelfmoord (zie: Dood)

Ziekte en gezondheid (zie ook: verslavingen)
aantrekkingskracht van lijden V#827
als aanval op het zelf V#061 V#117
Alzheimer V#469
betekenis van syndroom van Gilles de la Tourette V#133
chronisch lijden van een kind V#1305
depressie, medicatie, genezing V#128 V#229 V#257
doden van ziektekiemen als vorm van aanval V#300
en baby’s of dieren V#117 V#1196
en martelaarschap V#716
en niveau verwarring V#1185
ernstige verwonding V#174
genezen denkgeest en pijn V#149
genezing van V#126
kind met Gilles de la Tourette V#1041
krijgen van een onbekende ziekte V#211
menopauze V#115
mentale ziekte, schizofrenie V#759
paniek aanvallen V#155 V#1138
pijn die onbewuste overtuigingen blootlegt V#142 V#1045 V#1344
pijn niet echt V#1138
pijn vanwege mislukking in het leven V#1001
psychologische gezondheid, waarde hechten aan V#460
rol van de Heilige Geest V#393 V#1100
schuld als oorzaak van V#182 V#1111 V#1187 V#1219
schuld over het creëren van je eigen ziekte V#1045 V#1344
seksueel overdraagbare ziekte V#537
slapeloosheid V#238
specifieke ziektes die specifieke kwesties blootleggen V#123
tegen pijn beslissen V#073 V#502 V#607
verband van lichaam en geest V#1187
voorkomen van ziekte door me te verbinden V#1299
voortdurende pijn na vragen om hulp V#149 V#689 V#1067 V#1344

Ziel (zie: Geest/Ziel)

Zonde
definitie van V#031 V#389 V#1180
“geheime zonden” V#1153
“haat de zonde, maar heb de zondaar lief” V#800
Onvergeeflijke V#243

Zoonschap, het
dieren, maken ze er deel van uit? V#091 V#134 V#461 V#1214
V#1328
individualiteit in V#765 V#1179
kunnen niet-menselijke vormen vergeving beoefenen? V#234

Zuivering
betekenis van V#013

 

 

 

 

 

Index van trefwoorden

Een cursus in wonderen en
aanvaarding van het buiten tijd en ruimte zijn van denkgeest V#848
abortus V#741
agnostici, de relevantie V#1347
als een van de velen paden naar Huis V#954 V#985
als een reis V#679
beschrijving van V#356
biedt een werkelijk alternatief V#1150
concurrentie V#195 V#333
correctie van Christelijk onderricht V#539 V#707
dankbaarheid V#556
doel van V#204 V#235 V#429 V#885 V#941 V#1289 V#1308 V#1312
V#1341
familie en vrienden erover vertellen V#552 V#889 V#1022 V#1043
V#1271 V#1368
God, Jezus, Heilige Geest V#442 V#1252
hekserij V#1215
hoe kan hij bestaan als hij een illusie is V#328 V#544 V#1212
hoe weten we dat hij van Jezus afkomstig is V#110 V#156 V#922 V#932
humor V#1162
is het waar? V#694 V#1048
kan hij opnieuw verschijnen in een meer geavanceerde vorm V#252
kerkleiders erover vertellen V#1218
kwaad, bestaan van het V#219 V#693
kwantum fysica V#749 V#792 V#860
milieu, kwesties rond V#740 V#1082
muziek V#1033
natuurrampen V#080
negatieve krachten V#557 V#703
openbaring V#601
praktische toepassing van V#387 V#484 V#593 V#615
V#1094 V#1379
psychedelica V#432 V#1106
rechtszaken V#870 V#1264
relatie tussen Tekst- en Werkboek V#857 V#1341
relevantie als de Verzoening onvermijdelijk is V#138 V#744
richt zich tot de denkgeest niet tot het lichaam V#1229 V#1315
richtlijnen voor studie V#1385
solipsisme V#900
speciale relatie met V#81 V#241 V#483
studiegroepen V#012 V#968 V#987
toepasbaarheid voor geestelijk onbekwamen, onderontwikkeld
ego V868 V#895 V#1279
vermogens, de betekenis van V#682 V#1161
voorspellingen van rampen, de ondergang van de wereld V#1013
waarom bracht Jezus de Cursus niet persoonlijk? V#097
waarom is het een verplichte cursus? V#482
waarom zijn er verschillende versies? V#1386
wat vraagt het van ons? V#534
welk verschil maakt het als we het aanvaarden? V#098
wie voelt zich ertoe aangetrokken? V#836
zich in de wereld omhoogwerken V#942

En andere denksystemen; zie ook onder Godsdienst
Advaita Vedanta V#085 V#933 V#1249 V#1370
andere paden V#006 V#48 V#57 V#85 V#90
V#106 V#120 V#161 V#909
V#977 V#1058
Cayce, Edgar V#1205
chakra’s V#1329
Christendom, traditioneel V#161 V#193 V#243 V#273
V#373 V#439 V#546(i) V#546(ii)
V#1201 V#1218
Christian Science V#372 V#512 V#1075
Dale Carnegie V#222
duizenden andere vormen V#214 V#985
Essenen, evangelie V#120
Gandhi, Marten Luther King, Cesar Chavez V#106
geweldloosheid V#106
gnostiek V#993
god/godin (Shiva/Shakti) V#240
Goldsmith, Joel V#783 V#1373
Jodendom/Torah V#1047
Jonathan Edward V#091
Kabbalah V#515 V#727
Karma V#514(i) V#577 V#738 V#988
V#1160 V#1188
Krishnamurti V#331
Kundalini V#927
Mediums V#1125
New Age V#1123
non-dualisme V#1249
ongelovigen V#1388
Oosterse religies V#808
Oosterse vechtsporten V#225
opgestegen Meesters V#977
Padwerk V#291
positieve programmering V#824
Reiki V#1121 V#1194
Tolle, Eckhart. “De kracht van het nu” V#048
Transcendente meditatie V#830
Urantia V#413
Science of Mind V#1152
“What the Bleep Do You Know?” V#822
Yoga V#1186
verschillen V#687

Kenmerken van
academische context van V#1150
betekenis van bepaalde getallen V#1145
cultuurgebonden symbolen V#1347
intellectuele niveau van V#40 V#1170 V#1199 V#1341
logica V#1349
niveaus van onderwijs V#743 V#1327 V#1370
non-dualistische aard van V#6 V#85 V#105 V#923 V#1096iv
V#1118 V#1308
Nummering V#441
ontbreken van rituelen V#002
ontmoet ons waar we zijn V#328 V#544 V#810 V#1095
symfonisch model van V#1145
uniek V#006
verschil tussen gewoon en cursief gedrukte alinea’s in Werkboek V#527
ziet dat alle mensen liefde waard zijn V#936

Taal van
christelijke vormen, gebruik van V#1 V#1347
dubbelzinnigheden en tegenstrijdigheden V#217 V#1068 V#1208
irritatie met V#001 V#005 V#704
jambische pentameter, gebruik van V#330
mannelijke gender V#5 V#323
schuingedrukte woorden en woorden met een hoofdletter V#514ii

Passages uit

Het Tekstboek
In.1:8 “Het tegendeel van liefde is angst” V#1276
1.I.7:1 “eerst is zuivering noodzakelijk” V#013
1.I.32:3 “sfeer van de hemelse orde” V#1110
1.I.37:4 “Goddelijke Orde” V#1110
1.II.6:3 “omslag van horizontale naar verticale
waarneming” V#914
1.III.4:3 “Vraag mij welke wonderen je verrichten moet” V#1357
1.III.8:3 “Wonderen waarvan jou niet gevraagd wordt
ze te verrichten” V#966
1.III.9:1 “wonderen geleid naar degenen die ze kunnen
benutten voor zichzelf” V#997
1.V.6:4 “omkering van de Gulden Regel” V#369
1.VI “De illusie van behoeften” V#1340
1.VI.3:3 “correctie moet verticaal worden ingevoerd” V#375
1.VII.1 “verwarring van wonder impulsen met
lichamelijke impulsen” V#344
1.VII.5 “verwarring van angst met ontzag” V#1211 V#1348
2.III.3:3 “grens aan je vermogen tot miscreëren” V#921 V#1130
2.III.5:11 “God is eenzaam zonder Zijn Zonen” V#136
2.IV.2:10 “de denkgeest kan niet voorbij zichzelf scheppen” V#248
2.V.2:2 “medicaties zijn een soort ‘tovermiddelen’” V#939
2.VI.4:3 “hulp in de omstandigheden die de angst hebben
teweeggebracht” V#242
2.VI.4:9 “vraag mij voor je iets besluit te doen” V#208 V#242
2.VI.9:14 “produceert vorm op een of ander niveau” V#662
2.VII.5:14 “alzo lief heeft God de wereld gehad” V#583
3.I.1:2 “niet de kruisiging bracht de Verzoening… de
opstanding deed dat” V#597
4.I.1:4 “Een goede leraar moet geloven” V#617(iii) V#591
4.II.9:5 “De meer ‘religieus’ getinte egoaanhangers” V#318
4.IV.10:8 “als ik werkelijk ben, ben jij dat niet minder” V#1026
4.VI.6:3 “ik vergis me niet als ik Gods kanalen uitkies” V#192
4.VII.5:1 “God, die alle zijn omvat” V#327 V#395
5.IV.6:4 “Zoals je onderwijst, zo zul je leren” V#1291
5.IV.8:3-4 “Ik heb al je vriendelijkheden … bewaard” V#1281
5.VII.6:7-11 “Ik moet de verkeerde keuze hebben gemaakt” V#201
6.V.A.5:13 “Wil je hebben, geef alles aan allen.” V#189 V#1183
7.VII.8:1-3 “Een aanval zou nooit een aanval kunnen
uitlokken” V#158
9.V.6:3 “Kun je licht vinden door duisternis te analyseren” V#325
9.VIII.2:7 “Het ego schommelt tussen argwaan en
kwaadaardigheid” V#118
9.VIII.3:1-2 “geen onderscheid tussen wonderimpulsen en
egovreemde overtuigingen” V#929
11.IV.2:3-4 “Gods wetten gelden alleen om je te beschermen”V#543
11.V.1:3 “denksysteem van het ego nader te bekijken” V#1311
12.III “De investering in de werkelijkheid” V#541
12.III.4:1 “als je broeder jou iets ongehoords vraagt” V#465 V#692 V#695 V#889
12.VII.3-8 “Naar binnen kijken” V#678
13.IV.3:1 “wenselijker zijn dat je ongelijk had gehad” V#1301
13.VI.4 “verleden, heden en toekomst” V#535
15.I.3:3-4 “Het ego wil jou dood” V#561
16.IV.9:6 “In elke relatie … bereid bent compleetheid te
aanvaarden” V#137
16.VI.8:1-5 “Vrees niet dat je …de werkelijkheid in geslingerd” V#392
16.VI.12:1 “jouw gedachten naar een speciale relatie
afdwalen” V#377
17.III.1:2 “Heel de rest moet worden vergeten” V#361
17.IV “De twee schilderijen” V#562
17.IV.3:1 “relaties gemaakt die heel werkelijk zijn” V#1321
17.VII.4:1 “jij niet hebt gegeven … ontbreken” V#834
18.I.4:4 “Die ene dwaling, die waarheid naar illusie” V#828
18.VI.4:3 “De denkgeest kan niet aanvallen” V#162
18.VII “Ik hoef niets te doen.” V#090 V#114
19.IV.C.i.11:8-10 “de derde blokkade – gebed” V#237
19.IV.C.i “Het onvergankelijke lichaam” V#545
19.IV.D.1:4 “de Vader van het universum en van het
universum der universums” V#506
20.II.4:1-4 “Ik heb grote behoefte aan lelies” V#420
20.IV “Het betreden van de ark” V#223
21.in.1:7 “Probeer niet de wereld te veranderen” V#1191
21.II.2:3-5 “Ik ben verantwoordelijk voor wat ik zie” V#172 V#1254(i)
21.II.11:1-2 “Het is even noodzakelijk dat je inziet dat jij
de wereld geschapen hebt” V#322
22.III.9:2 “Onheilige waarden zullen verwarring
stichten” V#249
23.I.1:1 “De Godsherinnering komt toe een
denkgeest in rust” V#351
23.IV “Boven het slagveld.” V#063
24.III.8:13 “dat het niet Zijn Wil was dat jij
gekruisigd werd.” V#453 V#690
25.VI.6:8 “Zijn speciale haat werd zijn speciale
liefde” V#981
26.VII.13:2 “ideeën hun bron niet verlaten” V#610
26.VII.15:3 “God gaf alle illusies … een ander doel” V#1096(i)
26.IX “Want Zij zijn gekomen” V#1064
27.I.4:6 “Zie mij aan, broeder, door jou sterf ik.” V#817
27.VII.8:2; 28.II.4:1 “In de droom van iemand anders zijn.” V#1235
27.VIII “De ‘held’ van de droom.” V#677
27.VIII.6:2 “nietig, dwaas idee” V#100
28.III.2:5 “Je met de denkgeest van een broeder
verenigen voorkomt … ziekte” V#1299
29.VI.2:1 “Zweer niet dat je zult sterven…” V#087
30.I.17:1 “Er zijn er maar twee nodig … gelukkig
willen zijn” V#163
31.II.8:5 “de roep die nooit weerklonken heeft” V#038
31.IV.9:1-2 “Hij heeft Zijn Gedachten niet verlaten!” V#1151
31.V.16:5-6 “De rol van aanklager” V#186
31.VIII.7:1 “onzeker, eenzaam en in constante angst
door de wereld dwaalt” V#686

Het Werkboek
dI.1.3:5 “Probeer het niet toe te passen op alles
wat je ziet” V#753
dI.13.1:4 “iets waarneemt dat geen betekenis heeft” V#617
dI.15.3:1 “lichtmomenten” V#218 V#339 V#1227
dI.39 “Mijn heiligheid is mijn verlossing” V#166
dI.41 “God vergezelt me, waar ik ook ga.” V#854
dI.76 “Ik sta onder geen andere wetten dan die
van God.” V#1203 V#1225
dI.122.10:4 “…het vastgestelde eind van de droom.” V#685
dI.128 “De wereld die ik zie bevat niets wat ik
verlang.” V#217 V#918 V#1262
dI.133.11:2 “toegestaan dat de doelen van het ego” V#698
dI.135 “Als ik me verdedig, wordt ik aangevallen.” V#225
dI.135.11:2 “…luisteren naar wijsheid…” V#877
dI.136.19:2 “plannen laat smeden tegen toekomstige
onzekerheden” V#719
dI.140 “Alleen van de verlossing … geneest.” V#229
dI.152.1:4 “Niemand sterft zonder zijn instemming” V#1239 V#1332
dI.154 “dienaar van God.” V#1317
dI.157.7:3 “niet in dezelfde vorm terug zult keren” V#339
dI.158.4:5 “zien mentaal opnieuw…voorbijgegaan.” V#1142
dI.183 “Ik roep Gods Naam aan…” V#859
dI.184.8:1 “Denk niet dat jij de wereld hebt gemaakt” V#316
dI.193.4:1 “alle ellende … als niet-vergeven uitziet” V#142
dI.hVI.3:3-5 “Ik ben niet een lichaam.” V#142
dII.in.10:6; dI.71.9 “Gods Plan” V#072 V#116
dII.1.1:1 “Vergeving ziet in dat wat jij dacht… niet
heeft plaatsgevonden.” V#525
dII.1.4:3 “Ze kijkt alleen, en wacht en oordeelt niet.” V#362 V#499
dII.249.1:5 “De wereld wordt een oord van vreugde” V#488
dII.328 “Ik kies de tweede plaats om de eerste…” V#1224
dII.345 “Vandaag bied ik niets dan wonderen aan” V#670
dII.359.1:1 “vandaag zullen we Uw wereld vergeven” V#1049

Handboek voor leraren
1.4:3 “Ze besparen alleen tijd.” V#985
2.3:6-8 “Je bent niet vrij om de leerstof te kiezen” V#1245
3 “Wat zijn de niveaus van onderwijs?” V#778 V#1084
3.1:6-7 “Verlossing kent geen toeval.” V#250
9.1:3 “niemand is bij toeval waar hij is, en in
Gods plan speelt het lot geen rol.” V#250
11.1:9 “de wereld is slechts een feit.” V#1000
16.5:4-5 “Het is beter rechtop te zitten” V#1017
21 “de rol van woorden bij genezing.” V#399 V#574
21.1:9 “woorden zijn slechts symbolen van…” V#911
21.3:1-6 “Het gebed om dingen van deze wereld” V#495
23.4:1 “naam van Jezus is slechts een symbool” V#626
26.2:3 “En ze zullen verschijnen” V#451

Verklaring van termen
In.2:5 “een universele ervaring” V#973
1.1:1 “activerend beginsel van de geest” V#1105
1.3:2 “ziel” V#318

Aanval(len)
aanval gedachten V#162 V#335
antwoord op juist-gericht denken V#1255 (ii)
dynamiek V#569
en beschuldiging V#584
en lofprijzing zijn hetzelfde V#1272
in deze wereld leven als een aanval op de Zoon van God V#1173
laten we fysieke aanval toe? V#225 V#239 V#1124
mishandeling V#200
onherroepelijke pijn in een ander veroorzaakt V#150
onvermijdelijk bij fysieke genezing? V#300
oorzaak van V#982 V#1109 V#1339
op jezelf/sabotage V#118 V#255 V#313 V#419
op symbolen van liefde V#009 V#813
relatie tussen vormen van aanval en vergeving V#317 V#1167
roep om liefde V#507 V#587

Afleiding
als verdediging tegen Jezus V#074
als een ontsnapping uit onze juist-gerichte denkgeest V#030
verantwoordelijkheden als V#255
versus de vrede van God V#119

Afscheiding
als niet herinnerd en onbewust V#201
als we ons nooit werkelijk afgescheiden hebben, waarom
hebben we dan de Verzoening nodig? V#098
en de Big Bang V#1060
dissociatieve stoornissen V#1360
hoe kon het gebeuren? V#010 V#027 V#088 V#100
V#171 V#350 V#568 V#624
V#863 V#1042 V#1051 V#1090
V#1129 V#1282 V#1310 V#1363
hoe kon God het toelaten? V#1034
kan het opnieuw gebeuren? V#010 V#511 V#1103
kunnen we contact maken met de oorspronkelijke gedachte van V#263
leven in een wereld van V#724(ii) V#1088
Lucifer als symbool van V#273 V#1132
nieuwe splitsingen V#1
opvullen van de leegte V#470
uitgebeeld in ons leven V#722
verantwoordelijkheid voor keuze aanvaarden V#404 V#1197
vergeten te lachen om de gedachte aan V#100
versterken of ongedaan maken van V#145 V#1129
wat kwam eerst, schuld of afscheiding? V#017
wens om afgescheiden te zijn V#155
zelfhaat en V#724

Angst
en geen vertrouwen in je Leraar V#071 V#1230
en twijfel over de geldigheid van ECIW V#620
gebruik ervan om goed gedrag te stimuleren V#1029
in aanwezigheid van anderen V#209
Krishnamurti’s ideeën over V#331
niet bang zijn maar ook niet in vrede V#825
nooit gerechtvaardigd – rijmen met ervaring V#267
om hulp vragen bij V#242 V#355 V#579 V#1193
projectie van V#883
verwarring en V#095
voor betrokkenheid bij de wereld V#1302
voor ego gedachten V#992
voor Jezus V#146

voor ontwaken V#1303
voor verantwoordelijkheid nemen voor onze gedachten V#821
voor verlies van individualiteit V#995 V#1054 V#1217 V#1375
voor vrede V#1174 V#1302

Apocalyps (zie Laatste Oordeel)

Autoriteitsprobleem
wat is het? V#304 V#379 V#1351

Beetje bereidwilligheid
aard van V#129 V#1034
betekenis van V#1097
geven V#712
kleine irritaties als een roep om V#058
speciale en ‘echte’ V#108
tegen iemand schreeuwen vanuit de inhoud van V#452
uitgedrukt in de wereld V#723 V#1206
voor jezelf V#1300
waar richt ik intense gevoelens op? V#1036

Beslissingen (zie ook Kiezen/keuze, Keuzemaker, Regels voor beslissingen)

Bewustzijn
als deel van de illusie V#032
en de denkgeest V#065
individueel bewustzijn als illusie V#127 V#725 V#1327
niveaus van V#636
oorzaak van V#523
staat van de denkgeest voor bewustzijn V#027 V#1051
wat ben ik? V#174

Bijna dood ervaring
doel V#428

Boosheid (zie ook Aanval)
die Jezus liet zien in de tempel V#029
in je bewustzijn brengen V#913
is nooit gerechtvaardigd V#551 V#569 V#881 V#1216 V#1238 (ii)
kleine uitbarstingen tegenover ‘enorme’ V#058
omgaan met intense woede V#063 V#1222
op een kussen/boksbal slaan V#063
onvermogen om te vergeven vanwege V#314
opgeroepen door Tourette, epilepsie en dergelijke V#133
over de dood van huisdieren V#112
over gebrek aan vooruitgang V#143
over miskramen V#1006

Christus
een ‘Christus-figuur’ kiezen V#261
en Boeddha V#729
en vorm V#826
heelheid van V#847
Jezus of Christus as auteur van de Cursus V#110
stem van V#668
waar is Christus precies? V#089

Dankbaarheid
leringen over V#1226 V#1353

Denkgeest (zie ook: Keuzemaker)
aard/ervaring van V#065 V#1105
afgedwaalde denkgeest V#129
betekenis van ‘kan niet aanvallen’ V#162
betekenis van ‘kan niet scheppen buiten zichzelf’ V#248
buiten tijd en ruimte V#666 V#924
delen we allemaal dezelfde denkgeest? V#165 V#521
één denkgeest versus individuele gespleten denkgeesten V#946
een drukke denkgeest hebben V#035
en brein V#391 V#516 V#825(i) V#901
V#1156 V#1187
en drugs V#1106
en lichaam en ziel/geest V#849 V#109 V#1032 V#1038
V#1105
genezen denkgeest en genezing van het lichaam V#983
gespleten denkgeest V#176 V#632 V#853 V#975
V#1296 V#1309
heeft elke afgescheiden vorm zijn eigen denkgeest? V#221
hoe weerspiegelt ‘van gedachten veranderen’ zich in vorm? V#132 V#1307
juist-gerichte-denkgeest V#067 V#1189 V#1212
macht van de denkgeest V#611
observeren en mindfulness V#1098
onderbewust/onbewust V#1248
rol van de genezen denkgeest V#1018
splitsing tussen denkgeest en lichaam V#076 V#1378
vermogen om de waarheid te bevatten V#886
vrede brengend naar onze of die van anderen V#147
waarom is de denkgeest nodig? V#109

Dieren/huisdieren
deel van het Zoonschap V#134 V#340 V#1082 V#1214
V#1328 V#1377
dood van V#112 V#949
hoe keren ze naar God terug? V#269
ziekte in V#117

Doel (zie: Vorm en Inhoud)

Dood (zie ook Droefheid, Reïncarnatie)
aantrekkingskracht tot V#917
bidden voor overledenen V#096 V#1267
bijna-dood ervaring V#482 V#892
boosheid over dood van huisdieren V#112
brengt het vrede? V#175
communiceren met overledenen V#091
de dood misleiden V#153
ervaring van gelovigen versus niet-gelovigen V#1136
kan doden liefdevol zijn? V#239
lost niets op V#175
mensen helpen te sterven V#683
“niemand sterft zonder zijn eigen instemming” V#1239 V#1332
ontwaken we wanneer we overlijden? V#187 V#565 V#1198
sterft het lichaam of is dat een illusie? V#260
van een geliefde, wat schuld en zelfhaat oproept V#168
waarom sterven sommige verlichte zielen door geweld? V#262 V#1332
wat gebeurt er met de denkgeest na V#068 V#494 V#809 V#1071
V#1072 V#1074 V#1198 V#1209
wat gebeurt er met het ego na V#068 V#604
wat gebeurt er met zielen die de Verzoening niet hebben
aanvaard? V#205 V#1313
zelfmoord V#135 V#274 V#1316
“zweer niet dat je zult sterven” V#087

Draaiboek (zie ook: Tijd)
begrip van V489 V#1014 V#1109 V#1305
V#1318 V#1355
hoe maakt kiezen voor de Heilige Geest het ego ongedaan? V#409
kiezen, veranderen V#266 V#935 V#1288
“niets is toevallig” V#1096(ii)
profetieën V#497 V#623

Droom/dromen
doel van dromen V#804
heeft het ware Zelf weet van V#797
helder dromen V#1146
in de droom van iemand anders voorkomen V#1235
is er één dromer of zijn er vele V#165 V#277
is er hulp in de droom? V#437 V#1287
is God Degene die droomt? V#185 V#360
kunnen we de droom veranderen? V#037 V#485(i)
oorzaak van individuele V#807
rol van de genezen denkgeest in V#1018
vervulling van een geheime wens V#1035
waak- en slaapdromen V#041 V#160 V#961 V#1175
wat gebeurt er wanneer we ontwaken? V#185 V#960
wat zijn gelukkige dromen? V#299 V#1213 V#1322
wie is in de droom van wie? V#500 V#898

Eénheid
verheldering van V#327 V#1179
waarom schiep God Eénheid? V#198
waarom verlieten wij de Eénheid? V#148

Ego
aanval V#380
aard van V#735 V#747 V#769 V#796
V#858 V#V#1295 V#1376
begrijpen van V#354 V#723
denkgeest als slagveld V#1302
dingen serieus nemen om het ego in stand te houden V#188
dissociatieve stoornis V#1360
en dieren V#117
en meervoudige persoonlijkheidsstoornis V#609
en Satan V#1132
en werk V#169
en wiskunde V#517 (i)
geesten als afleiding V#671
geslacht van het ego V#1066
gewaarzijn van Gods Liefde V#777 (ii)
houdt onze behoefte aan antwoorden het ego in stand? V#207
idealen V#1358
identificatie met V#490
innerlijk kind V#757
investering in V#129 V#748 V#1182
kan het ego leren? V#1166 V#1376
kiezen voor het ego V#107 V#657
kijken naar V#650
kijken naar, met Jezus V#164 V#178 V#271 V#309
V#378 V#786 V#1127 V#1259
kijken naar, met nederigheid V#051 V#164
kijken naar, zonder oordeel V#008 V#51 V#164 V#178 V#720
V#906
kun je het ego vergeven? V#1080 V#1295
leren zonder ego te zijn V#815 V#871
luisteren naar V#438 V#1147 V#1202
macht van het ego in dromen V#160 V#278
niet nee zeggen V#383
oorsprong van V#010 V#270
pogingen om liefde te vernietigen V#009 V#055
projectie van V#858 V#1144
psychotherapie en ego blokkades V#102
reïncarnatie om het ego in stand te houden V#153
schommelen tussen argwaan en kwaadaardigheid V#118
sluiten van een deal met V#1120
terugkeren naar de oorspronkelijke vergissing V#201
versterken ervan door voor het lichaam te zorgen V#364
vindingrijkheid van V#100
wat heeft het ego geschapen? V#316
wat gebeurt er wanneer we het ego loslaten? V#187
werkelijker dan Jezus V#520
wonderimpulsen/ego-vreemde overtuigingen V#929
zoeken naar volmaaktheid V#013

Engelen
deel van de illusie of werkelijkheid V#036
hoe kijkt de Cursus naar de theorie van engelen op aarde? V#413 V#1075 V#1323

Freud, Sigmund
versus de Cursus V#032 V#1295
voorafgaand aan het verschijnen van de Cursus? V#848

Gebed
aan zichzelf V#554
beslissing voor God V#201
het ‘Onze Vader’ V#193
heilzaam? V#096 V#572
hoe moeten we bidden? V#096 V#193 V#215 V#388
V#592 V#628 V#926 V#1085
in scene zetten van onze eigen antwoorden? V#994
om het ego te verdrijven V#178
voor anderen V#1238
voor genezing van kanker V#818
voor speciale dingen V#215 V#390 V#538 V#555
V#1330
waarom bidden als God geen weet heeft van ons bestaan? V#328

Gedachte, denken
aard van V#173 V#1178
alleen onze eigen gedachten kunnen ons pijn doen V#842
analyseren of overgeven? V#652
dingen minder serieus nemen V#188
en het heilig ogenblik V#062
hoe worden ze waargenomen V#629
lezen van gedachten van anderen V#1009(ii)
liefdevolle gedachten, betekenis V#297
niveau Een, niveau Twee V#1031
positieve versus negatieve V#062
voorafgaan aan emoties V#133
wensdenken V#215
wetten van chaos V#1178

Gedrag
bij fysieke aanval van iemand V#225 V#239
destructief V#084 V#239 V#1343
effect van waarneming V#1379
en de wetten van God V#1225
hamsteren V#1240
in afwachting van de Verzoening V#138
juridische stappen ondernemen vanwege V#768
niets doen V#289 V#293 V#305 V#635
normaal zijn V#1309 (i)
onderscheid tussen juist en onjuist V#637 V#1137
proberen ‘goed’ te zijn V#256 V#1358
wanneer in onvrede V#44
witte lelies V#60

Geest/Ziel
als we de aarde vernietigen, zouden we leven in de V#251
definitie van V#17 V#1119
“Eenheid als Een verbonden” V#1309(iii)
en fysiek gevaar V#183
lichaam, geest en ziel V#109 V#699 V#1032 V#1038
wonen in een wereld van haat V#174

Geld
moeilijkheden met werkgever over V#256
onvermogen om het te verdienen V#113 V#169 V#799
oorzaak van economische moeilijkheden V#756 V#605
overtuigingen over geld projecteren V#139
overtuigingen over geld veranderen V#139 V#947
schuld over het niet geven van V#1039
tienden afdragen V#475

Geluk/Plezier
kiezen voor een gelukkiger leven V#056 V#086 V#132 V#172
V#1213
najagen van plezier in een illusoire wereld V#231
volgens de Cursus V#1154

Genade
wat is het? V#303

Genezing
aard van genezing volgens ECIW V#681 V#840 V#972 V#988
V#1021 V#1037 V#1111 V#1120
afhankelijk van iemand anders V#674
belemmerd door haat en boosheid V#1216
de Cursus volgen, maar niet genezen V#142 V#149 V#155
dromen van een genezen denkgeest V#160
emotionele pijn V#1001 V#1004 V#1221
en medicatie V#128 V#229 V#1359 (ii)
gebedsgenezers en ECIW V#219
gebruik van ECIW om anderen te genezen V#112
genas Jezus door de Christus in anderen te zien? V#126
lichaam met de denkgeest V#014
symbolen van V#669
trouw zijn aan het klaslokaal V#1275

Gevechtsporten
gevechtsporten V#225

Gevoelens (zie ook: Boosheid, Angst, Verdriet,
Ziekte/Gezondheid kwesties)
Alsof ik altijd in afwachting ben V#125
belang ervan in het genezingsproces V#888 V#1063 V#1384
depressie V#128 V#143 V#1221
dissociatie om angst te minimaliseren V#079
eenzaamheid V#292
intensiteit ervan tijdens de menopauze V#115
is het verkeerd als je iemand mist V#069
mislukking in het leven V#1001
negativiteit V#908
onderdrukking en ontkenning van V#015 V#046
onwaardigheid en zelfhaat V#099 V#916 V#1241
oorzaak van negatieve gevoelens V#811
realisatie van geluk V#235 V#244
verwarring en angst V#095 V#249
voortdurende angst V#144 V#155 V#851 V#1219

Geweldloosheid
en principes van de Cursus V#106

Gezondheid (zie Ziekte en gezondheid)

“Gifts of God, The”
“Wat je van de ene wegneemt…” V#531

God
aanstoot aan Hem nemen omdat Hij “meer” is V#094
affirmaties en V#728
als absoluut V#761
beperkingen stellen aan onze mogelijkheid tot miscreëren V#921
compleetheid van God en Zijn Zoon V#137
definitie/omschrijving van V#625 V#1252
Drie-eenheid V#1159
eenzaam zonder Zijn Zonen, betekenis ervan V#136 V#171
en schepping van de fysieke aarde V#121 V#764 V#904 V#1053
V#1231 V#1278
en schepping van het Zoonschap V#1233
enige vraag die we Hem moeten stellen V#1056
ervaring van, of biochemische toestand van hersenen? V#959
ervaring van Hem willen terughalen V#1223
ervaring van Zijn Liefde voelen als iets sensueels V#181
hoe kan Hij, Die niet geschapen is, wezens scheppen die
kunnen scheppen? V#321
in alles zien V#1262
in de steek gelaten voelen door Hem V#131 V#1028
is het voldoende om te zeggen “God is”? V#171
is iemand in absolute verbinding met V#101 V#1101
miscreatie, afscheiding toelaten V#151 V#1034
om Zijn leiding vragen V#754
onwaardig voelen voor Zijn Liefde V#1241
oplossen in V#152
rechtstreekse toegang tot V#958 V#1101
seksuele behoefte als verlangen om Hem te vermoorden V#170
straffen van de ontrouwen V#161
taal gebruikt om te beschrijven V#743 V#773
van ECIW niet dezelfde als van de Bijbel V#637 V#1201
verlangen naar God of naar een substituut V#710
verlossing V#731
waarom eiste Hij de kruisiging? V#220
waarom weet Hij niets van Jezus? V#550
waarom schiep Hij Eenheid? V#198
wat schiep Hij? V#316
wij zijn een gedachte in de Denkgeest van V#1309 (iii)
willen geloven dat Hij helpt V#643
Zijn betrokkenheid bij onze wereld V#042 V#072 V#116 V#131
V#157
Zijn bewustzijn van ons bestaan V#157 V#161 V#819 V#952
V#990 V#994 V#1085 V#1118
V#1203
Zijn “Naam” V#083
Zijn “plan” V#072 V#116 V#250
Zijn vrede willen V#119
Zijn Wil V#171 V#1081 V#1282

Grieven (zie ook: Vergeving
vasthouden aan V#033 V#481

Grote Stralen
aard van V#075

Haat
gevoeld naar ‘betere’ of liefdevollere mensen V#009 V#055 (i)
de mensen haten die wij helpen V#159
God haten omdat Hij mij geschapen heeft V#1099
hatelijke gedachten V#162 V#1025
onvermogen om te vergeten vanwege V#314
speciale haat en broers/zussen V#079
voortdurende haat nadat om hulp is gevraagd V#213

Handboek voor leraren see Een cursus in wonderen en
Passages uit het handboek voor leraren

Heilige Geest
behoeften overlaten aan V#289 V#293
betekent schepping van HG dat God van ons bestaan weet? V#328 V#459 V#616 V#1210
V#1252 V#1263
dwingt nooit V#967
en correctie van de vergissing V#337 V#630
en werk V#169
“er zijn er maar twee nodig” V#163
gebruik van onze verdedigingen V#1117
heeft HG controle over hoe lang we in het lichaam blijven? V#1136
hoe brengen we problemen bij? V#867
hoe kunnen we vertrouwen? V#071
moeite om hem als persoon te zien V#1112
moeite om hem als totale abstractie te zien V#199
naar het ego/schuld kijken met V#076 V#271 V#491 V#603
V#642
om hulp vragen V#390 V#532 V#696 V#864
V#1364
onderscheiden van het ego V#043 V#285 V#309 V#486
V#498 V#536 V#654 V#763
V#1140 V#1171 V#1266
onvergeeflijke zonde tegen V#243
relatie met God en de ene Zoon V#1159 V#1252
tweede beoordeling V#702
uitnodigen bij alles wat we doen V#084
werkt in de wereld V#250 V#286 V#336 V#746
V#1087 V#1210 V#1255
Wie is? V#197 V#264 V#513 V#566
V#941 V#1190
Zijn leiding volgen V#772 V#945 V#1027 V#1124
Zijn Stem horen V#011 V#043 V#077 V#457
V#570 V#581 V#688 V#1009 (iii)
V#1257

 

Heilig ogenblik
aard van V#026 V#912
en onze gedachten V#062
heeft iemand dat ervaren tijdens een jaar studie van de Cursus? V#326

Hel
definitie van V#273 V#592 V#707 V#900
V#1132

Helen Schucman (zie Schucman, Helen)

Helpen van anderen
bidden voor anderen V#096 V#1238
om speciaalheid te versterken V#159 V#647
via de Cursus V#045 V#717 V#844 V#1037

Hemel
bang voor de V#588 V#1141
is deze wereld de hemel? V#082
niemand kan alleen de hemel binnengaan V#205
waarom verlieten we de V#010 V#504

Homosexualiteit (zie Relaties: speciaal; sexualiteit)

Individualiteit (zie Relaties: speciaal)

Inleving
ware versus onware V#114 V#130 V#1138

Intelligentie
aard van V#054
ego of goddelijk V#054
intellectuele versus “werkelijke” ervaring V#080
vereist? V#040

Jezus
actief in de wereld? V#424 V#437
als stem van de Cursus V#110 V#156 V#479 V#940
V#1009 (iii) V#1096
als symbool V#626 V#1252
ambivalentie naar hem V#146 V#1181
angst voor V#146 V#315
auteur van de Cursus versus Christus V#110
boodschap anders dan die van Maria V#161
de ene leraar nodig om de wereld te redden? V#430 V#456 V#550 V#585
V#1172
door zijn ogen kijken V#093
en de Bijbel V#473 V#972 V#1064 V#1116
V#1201
en de hanger met gouden ster V#122
en het Onze Vader V#193
en vlees eten V#120
geloofde hij in illusies? V#473 V#576 V#1060
genezing door het zien van de Christus V#126
hem om hulp vragen V#140 V#242 V#477 V#1193
V#1330
hem vragen alvorens te kiezen V#208 V#1357
historische en ECIW V#902 V#1234 V#1246
hoe kunnen we hem vertrouwen? V#)71 V#184 V#1181 V#1230
hoe kunnen we weten of we ons met hem verbinden? V#309
is hij de ziel? V#197
kruisiging V#219 V#220 V#401 V#505
V#510 V#563 V#789 V#1116
V#1206 V#1244
menselijke vorm V#709
met hem naar binnen kijken V#093 V#474
noodzaak van Jezus voor de Verzoening V#1263
onbevlekte ontvangenis V#116
uitdrukking geven aan liefde voor V#742
vergeven van V#334 V#492 V#1335
vragen om zijn vrede voor anderen V#147
woede in de tempel V#029

Kerstmis
verzoening met de Cursus V#347

Keuzemaker
bevindt zich in waarheid of illusie? V#264
ervaring weerspiegelt beslissing van V#680 V#791
herkenning, vereenzelviging met V#893 V#1040
uitleg over V#663 V#713 V#715 V#814
V#1071 V#1086 V#1098 V#1166
V#1292 V#1354
waar spreekt de Cursus over V#157

Kiezen/keuze (zie ook Keuzemaker, Regels voor beslissingen)
afscheiding versterken of ongedaan maken V#145
een gelukkiger leven V#056 V#086 #132 V#172
V#1087
een spiritueel pad V#284
en draaiboeken V#266 V#935
fysiek niveau versus niveau van de denkgeest V#022
Jezus eerst vragen V#208 V#1357 V#1358
juist-gerichte denkgeest V#153 V#653 V#803 V#1070
macht van V#676 V#781
monastiek tegenover ‘normaal’ leven V#282
rol van de juist-gerichte denkgeest bij het kiezen voor een leven V#190
spijt van keuzes uit het verleden V#047
tegen pijn V#073 V#607
tegenover lot V#037 V#190 V#224 V#266
wie of wat we zijn V#056 V#190 V#389
wij weerspiegelen wat we kiezen V#107

Kinderen (zie ook Relaties: ouderschap)
de Cursus gebruiken in werken met V#202 V#454
Indigo kinderen V#1041
is het hebben van kinderen ‘verkeerd’? V#232 V#411 V#1171
over de Cursus vertellen aan V#179 V#802
vereenvoudigde Cursus voor V#294

Kruisiging (zie Jezus)

Kunst, schoonheid
als roep voor liefde/uitdrukking van liefde V#021
als uitdrukking van de goddelijke denkgeest V#070 V#151
als speciale relatie V#021
‘doorgegeven’ V#021
in ‘ontwaakte’ staat V#034
is het alleen afleiding van het ego? V#236

Laatste Oordeel
zitten we op dit moment in het proces van V#841

Leraar van God
gevorderde V#1290
kwalificaties van V#805

Lichaam (zie ook Ziekte, Gezondheidskwesties, Voedselkwesties)
behoefte aan slapen en dromen V#673
behoeften van V#1340
fysiek gevaar V#183 V#225
gebruik van ‘naar binnen kijken’ V#915 V#1016 V#1077
geen gedachten over V#594
genezing van V#014 V#385 V#386
gezond lichaam om het ego te overstijgen V#76
het begrijpen van lichaam, denkgeest, ziel V#109
het haten V#608 V#1378
identificatie met V#780
lichaamsactiviteiten in overeenstemming brengen met ECIW V#426
lichamelijk genieten opgeven V#345
lichamen als neutraal zien V#049
marionet van de denkgeest V#1005
niet identificeren met V#1005
onaanvaardbare lichaamsimpulsen, betekenis van V#290
onszelf als lichaam zien V#016
onze staat voordat we een lichaam hadden V#089
problemen in, als afleiding/verdediging V#925
reden voor ongelukken V#416
splitsing tussen lichaam en denkgeest V#016 V#076 V#596 V#1046
V#1378
versterken van het ego door te zorgen voor V#364 V#410
ware Zelf en het lichaam V#089
wat ben ik? V#174
werkelijkheid van V#302 V#1192

Liefde
aard van V#129 V#1034
betekenis van V#1097
geven V#712
kleine irritaties als een roep om V#058
speciale en ‘echte’ V#108
tegen iemand schreeuwen vanuit de inhoud van V#452
uitgedrukt in de wereld V#723 V#1206
voor jezelf V#1300
waar richt ik intense gevoelens op? V#1036

Lot, lotsbestemming
kunnen we het veranderen? V#037 V#132 V#190 V#224
kunnen we stukken overslaan? V#037

Magie
en drugs V#476
en medicijnen/pijnstillers V#128 V#142 V#149 V#939
en psychologie V#1073
verklaring van V#124 V#1215 V#1332

Maria
verschijning van V#161

Meditatie (zie ook: Een cursus in wonderen en andere
denksystemen
als middel voor focussen V#1186
fysieke sensaties tijdens V#307
identificatie met het lichaam overstijgen V#016
‘juiste-gerichtheid-van-denken’ bereiken in V#067
nodig om de ware Stem te horen? V#394
nodig voor vrede? V#090
ongewone ervaring tijdens V#615

Moeder Theresa
inhoud van liefde V#009

Naam
betekenis van ‘de naam van Jezus-Christus is een symbool’ V#626
macht van naamgeving V#301

Natuur
splitsing tussen mens en natuur V#076

Ontkenning/onderdrukking
kan ontkenning ooit positief zijn? V#280
omschreven V#1153 V#1185
van gevoelens V#015 V#046

Ontwaken (zie ook Verzoening, Verlichting)
angst als vooravond van V#449
angst voor het ‘niets’ V#152
belemmeringen om te V#1320
bereidheid om anders te kiezen V#880
onvermijdelijkheid van V#138
onwil om te V#025 V#028 V#039 V#094
V#152 V#187 V#188 V#1069
V#1303
opstanding V#645
verliezen we onze individuele herinneringen? V#456
we ‘verdwijnen’ niet V#039

Onveranderlijkheid
zijn we onveranderlijk of niet? V#042

Oorlog
definitie van V#018
doel van V#018
Gods V#478 V#1081
en vorm V#132

Ouderschap (zie: Relaties: ouderschap)

Paragnostische ervaringen
aanwezigheid van anderen voelen V#209
bovennatuurlijke krachten V#589 V#623 V#644 V#858
V#1014 V#1122
déja vu, toeval, synchroniciteit, intuïtie, V#167 V#672
energie van de godin V#240
stigmata V#219

‘Parel van onschatbare waarde’
betekenis ervan V#055(ii)

Pijn (zie: Ziekte en gezondheid)

Plezier (zie: Geluk/Plezier)

Problemen
lossen wonderen problemen op? V#235
problemen in de vorm oplossen V#132 V#253
terugkerende patronen van problemen V#313 V#1065

Proces/Vooruitgang (zie ook: Een cursus in wonderen:
Studie en toepassing van; Ontwaken; Vergeven
begrip van concepten, niet meer vrede voelen V#268 V#1256
eindresultaat van V#172
evalueren V#035 V#047 V#142 V#845
V#903 V#1050 V#1115
V#1258 V#1288 V#1379
V#1380
ervaring van het niets V#708 V#1155
hoe kan de Cursus algemene uitspraken doen over vooruitgang? V#259
langzame voortgang bij de studie V#035 V#125 V#129 V#141
V#755 V#1108 V#1258
V#1320
maak ik de vergissing werkelijk? V#436
niet meer vereenzelvigen met het lichaam V#1005
overgewicht maakt vooruitgang moeilijk V#736
saboteren van onze vrede V#255 V#957
schommelen tussen licht en duisternis V#216 V#434
strijd tussen ego en Godbewustzijn V#210 V#775
symbolen/verandering in vorm V#785
uit elkaar groeien V#1133
uiterlijke veranderingen, zijn ze behulpzaam? V#1304
vastzitten in slachtofferschap V#956
verminderde belangstelling voor dagelijkse ervaringen V#1177 V#1342
vooruitgang en overgave V#614
vooruitgang die plaatsvindt onder bewust gewaarzijn V#766
waarom specifieke patronen? V#1213
weerstand V#730 V#1182 V#1274
V#1303 V#1350
wereldlijke verplichtingen V#253

Projectie (zie ook: Schuld, Relaties)
en speciale relaties V#1187
en wereldrampen V#277 V#661
en zelfconcept V#1334 V#1362
en ziekte V#1187
van het ego V#858 V#1144
verklaring van V#1387

Psychotherapie/coaching
angst, ermee omgaan V#144
behulpzaamheid van psychotherapie V#102 V#962
Cursus gebaseerd V#032 V#310 V#659 V#872
V#930 V#948 V#1295
dissociatieve stoornis V#1360
gebruik van klinisch psychologische modellen met de Cursus V#310
mediums V#1125
obsessieve dwangstoornis V#974 V#1240
onderbewustzijn/onbewustzijn V#1248
zelfhulp boeken V#102

Regels voor beslissingen
begin de dag met V#092 V#184
“er zijn er maar twee nodig” V#163
praktische toepassing V#376
spijt van vroegere beslissingen V#047
vorm versus inhoud V#879 V#1165
wat zijn ze? V#022

Reïncarnatie
standpunt van de Cursus over V#024 V#091 V#094 V#097
V#153 V#291 V#341 V#958
V#1158 V#1209 V#1314

Relaties
afhankelijkheid in relaties V#1339
alleen blijven uiteindelijk V071
anderen als zondeloos zien V#1345
angst dat liefde onbeantwoord blijft V793
autoriteit figuren, relatie met V#1298
beledigend/misbruik V#200 V#1361
bezorgd over reactie van anderen V#1171
bezorgd over volwassen kind V#894
conflicten in relaties V#079 V#346 V#618 V#1169
V#1326
en beloften V#1148
en Gods plan V#250
geen behoeften hebben in relaties V#1009 (ii) V#1346
goedmaken in relaties V#060 V#071 V#866
heiligheid van relaties V#1168 V#1293 V#1338
V#1346
homoseksuele relaties V#247 V#705
intieme relaties V#312 V#1294
inwisselen van de een voor de ander V#037
irritaties in relaties V#058
leugentjes om bestwil in relaties V#060 V#1143
niveaus in relaties V#978 V#1084 V#1321
onbeantwoorde vriendschap of liefde V#066 V#180
onschuld stelen V#651
onvermogen om relaties vast te houden V#020 V#200
ouders kiezen V#056
overleden persoon, relatie met V#1267
partner die de cursus niet doet, relatie met V#191 V#223 V#357 V#433
V#1149 V#1168
persoon die de cursus anders interpreteert, relatie met V#1285
problemen met het omgaan met mensen V#314 V#315
speciale liefde versus werkelijke liefde V#108 V#1134 V#1261
‘specifieke broeder’ die ik moet genezen V#227 V#1164
terugkerende patronen in relaties V#071 V#359 V#660 V#1143
V#1220 V#1228
sabotage van relatie vanwege overgewicht V#099
verkeerd toepassen van de Cursus in relaties V#1270
vorm en inhoud van relaties V#1149
wederkerigheid in relaties V#398

Relaties en ouderschap
afwijzing door dochter V#1326
in lijn met de Cursus V#179 V#600 V#1089
strijd om voogdij V#823
zorgen voor een moeilijk of ziek kind V#806 V#1041 V#1266 V#1305

Seksuele relaties
als wens om God te vermoorden V#170
en het celibaat V#989
en trouw V#417 V#622 V#920
homoseksuele relaties V#247 V#705
overweldigende seksuele impuls V#697
wens voor seks als heilig V#170

Speciale relaties
aanhouden of loslaten van V#701 V#948 V#1232 V#1270
als oorzaak van ziekte V#061
als ruilhandeltje V#370 V#486
angst/weerstand voor het loslaten van V#025 V#028 V#039 V#152
V#331 V#366 V#1139 V#1141
en eerlijkheid V#159
en gedeelde belangen V#553
en genezing V#523 V#795
en iedereen haten V#910
en jaloezie V#464
en liever alleen wonen V#1261
en scheiding V#367 V#1338
en wens voor huwelijk en gezin V#737 V#1280
en zelfliefde V#1300
en zielsmaatjes V#320 V#1160
gebaseerd op afhankelijkheid V#1268
gebaseerd op het lichaam V#184
houdt me af van relatie met God V#519
huwelijk, speciaal of heilig V#329
leerpartner in V#874 V#1113
met de Cursus/Jezus V#081 V#241 V#396 V#580
V#1247 V#1286
met dingen: verzamelwoede V#1240
met onze kinderen V#191
met een plaats V#348
met een therapeut V#726
niet langer speciaal V#617 (ii)
onvermijdelijk conflict in V#640 V#1143 V#1200
opoffering in V#1346
overdragen aan de Heilige Geest V#471 V#641 V#1315
projectie in V#061 V#468 V#605
rol op je werk gebruiken om het te versterken V#159
speciaal versus “anders” V#1093
speciale haat naar broers en zussen V#079
terugkerende patronen van conflict in V#1019 V#1220
vorm versus inhoud, doel van V#899 V#987 V#1307 V#1315
V#1338 V#1383
wanneer te beëindigen V#639
zijn alle relaties speciaal? V#191 V#1268 V#1383
zoeken naar completering in V#137

Religie (zie ook: Een cursus in wonderen: en andere
Denksystemen)
kiezen voor een kloosterleven V#282 V#284
missen van religieuze rituelen V#002
religieuze paden V#214 V#547
volgen van de Cursus naast andere paden V#023 V#284

 


Schepping/scheppingen
betekenis van onze scheppingen V#103 V#456 V#769 V#1128
V#1277
en creativiteit V#236
en medeschepping V#151
hoe kan schepping bestaan als tijd illusoir is V#228
hoe kan schepping komen van Iemand die zelf niet geschapen is V#321
van het Zoonschap V#1233

Schucman, Helen
betekenis van haar dood V#850
conflict met Jezus V#1044
en publicatie van de Cursus V#787
en Stem van de Cursus V#156 V#691
en winkelen V#030 V#074
genezen of niet genezen denkgeest V#1024
hemelse versnelling V#251
“Ik vergis me niet als ik Gods kanalen uitkies” V#192
Jezus en de hanger met ster V#122
specifieke leiding van Jezus V#1330
symbool van de wimper V#132 V#184
toepassen van het Werkboek V#064
vragen over Jezus’ leven op aarde V#1055
waarom liet Jezus haar de Cursus optekenen? V#097
ziekte beïnvloedt haar gedrag V#1079

Schuld
aard van V#019 V#444
als oorzaak van eetbuien V#084
doelbewuste V#888
en afscheiding V#017
en assertief zijn V#905 V#1362
en boosheid V#445 V#551
en geld V#113 V#1039
en laag gevoel van eigenwaarde V#582 V#1241
en menopauze V#115
gevolg van het zien van gescheiden belangen V#762
het goed maken V#007 V#060
in ouder-kind relatie V#1298
op het werk V#107 V#1352
opgeroepen door de dood van een geliefde V#168 V#1242
over het beëindigen van een relatie V#1280
over het ervaren van de Liefde van God als sensueel V#181
over het stellen van wereldlijke doelen V#1207
over iemand pijn doen V#007 V#1107
over miskraam V#1006
over oordelen V#059
over tragische wereld gebeurtenissen V#052
projectie van, en rampen in de wereld V#277 V#661
projectie van, en zelfconcept V#1334 V#1362
relatie tot ziekte en vrede V#182 V#1359 (ii)
voortdurende V#144
wat kwam eerst: schuld of afscheiding V#017
wens eraan vast te houden/investering V#155 V#159 V#358

Seks (zie relaties: seksuele)

Slachtoffers/Daders
principes over V#007 V#196 V#365 V#371
V#381 V#415 V#509 V#517(ii)
V#575 V#1008 V#1352
wanneer anderen zichzelf als slachtoffer zien V#295

Speciaalheid (zie: relaties, speciale)

Speciale relaties (zie relaties, speciale)

Studie en toepassing van; zie ook Proces/voortgang
aanval of geprezen worden niet persoonlijk opvatten V#1272
afgod van de Cursus maken V#1286
agressie veroorzaakt door V#1333
alles anders zien V#1204 V#1342
bereidwilligheid is het enige dat gevraagd wordt V#1034
beste studiemethoden V#105 V#203 V#782(ii) V#1163
V#1385
bevoegdheid of opleiding op basis van de Cursus V#45
bevrijding, is het niet onmogelijk? V#779
conflicten over God V#990
dagelijks leven als leerplan van de Heilige Geest V#1177 V#1327
denkgeest, alles waarnemen als V#1251 V#1299
denkgeest tot rust brengen V#896
doelen verenigen V#855
duisternis naar het licht brengen V#648 V#750 V#846 V#1311
dwang, niet V#1002 V#1230 V#1274
effect van angst V#1258 V#1375
effect van een slechte jeugd V#861
functie vervullen V#1324
gebrek aan betekenis en passie in mijn leven V#1356
geleidelijk ontwaken V#1223
gevoel van synchroniciteit met het Tekstboek en de lessen V#259
gevoel van vervreemding/afwijzing V#423 V#435
gevoel dat vrede onmogelijk is V#1256
groepen faciliteren V#12 V#105 V#276 V#493 V#968
V#987
haatgevoelens, je er meer bewust van zijn V#1025
hoe lang duurt het voordat het ‘samen komt?’ V#125 V#343 V#405 V#412
V#1050 V#1108
hoe weet ik of het ego genoeg is ontwikkeld om de Cursus te
kunnen doen V#1147 V#1279
houding ten opzichte van de studie V#1348
illusies naar de waarheid brengen V#884
interne dialoog V#431
juryplicht vervullen V#484 V#1306
kijken zonder oordeel V#400 V#1151(ii)
‘leeromstandigheden’ V#242
leven in de illusoire wereld V#363 V#599 V#1011 V#1115
V#1204 V#1297 V#1327 /V#1331
V#1342 V#1356
levensstijl, veranderingen in V#989
lichtjes zien V#1227
luisteren naar ECIW op geluidsdragers tijdens slaap V#160
mediteren als je de Cursus doet V#833 V#1265
methoden die helpen om de Heilige Geest of God te horen V#11 V#401(i) V#401(iii) V#934
motivatie voor verandering V#891
na eenheidservaringen met God V#1012 V#1223 V#1269
niveau verwarring V#1185
noodzaak voor een speciale leerpartner V#223
normaal doen V#634
omgaan met/vragen naar specifieke gebeurtenissen V#538 V#555 V#1104 V#1229
V#1257
omgaan met lichamelijke/wereldlijke problemen V#349 V#397 V#455 V#462
V#951 V#1023 V#1065 V#1191
V#1371
omgaan met confrontaties V#1092
omgaan met behoeften V#1340
omgaan met onheilsvoorspellingen V#798
omgaan met onethisch gedrag V#953 V#979 V#1306
‘omweg naar het slagveld’ V#999
principes ervan toepassen zonder contact met anderen V#78 V#342
proces gaat aan de geboorte vooraf en aan de dood voorbij V#1074
proces lijkt langdurig V#606 V#1331
richtlijnen voor studie V#1385
rol van dankbaarheid V#1353
rol van emoties V#1384
rol van humor V#1162
rol van lijden, ziekte V#1322
stappen overslaan V#895 V#1340
strijd tussen ego en Godsbewustzijn V#210
studie terwijl je tot een Christelijke kerk behoort V#23 V#154 V#1091
tijdelijk wegleggen van de Cursus V#944
te hard je best doen V#784 V#1251
terwijl ik een ander pad volg V#1002
toepassing veroorzaakt angst en ongemak V#95 V#352 V#812 V#843 V#943
V#963 V#986 V#1020 V#1094
V#1120 V#1141 V#1155 V#1250
V#1256 V#1260 V#1273 V#1336
V#1350 V#1359 V#1375
toepassing vereenvoudigen V#1319
toepassing veroorzaakt boosheid V#913
toepassing zonder de principes ervan te aanvaarden V#177
‘trouw’ zijn aan het klaslokaal V#1275
vereist een gezond ego V#1279
verkeerde toepassing/verkeerd begrip V#656 V#1270
verkiezingen V#578
verleden loslaten V#402 V#406 V#774
verlies van gevoel van liefde V#965
vermogen om ermee om te gaan V#558 V#1279
vervreemding van anderen V#1133
voorbereiding op de latere fasen van de training V#1348
waarom oefenen als het door het zelf gedaan wordt? V#226
wanneer ik niet meer in fysieke vorm ben V#458 V#1072
wat doe ik als ik het boek uit heb? V#408
wat moet ik lezen en wanneer? V#627 V#1348
weerstand tegen toepassing V#92 V#1015 V#1028 V#1074
zonder speciaalheid te versterken V#825 V#1200

Tekens
hebben ze waarde? V#382

Tekstboek (zie: Een cursus in wonderen, passages Tekstboek

Termen gebruikt in
beelden en visioenen V#540
beetje bereidwilligheid V#129 V#1034
bijbelse versus Een cursus in wonderen V#573
broeder V#1164
denkgeest en denken V#422
denkgeesten zijn verbonden V#1315
Drie-eenheid V#1159
Getuige en getuige van V#586 V#752
grootheid en kleinheid V#1208
Grote Stralen V#75
hart, denkgeest, wijsheid V#955
heilig ogenblik en wonder V#450
ideeën verlaten niet hun bron V#1114
kennis V#1157
kleinheid V#1042
laatste Oordeel V#841
magie V#124 V#1215
maken en scheppen V#427
mus en adelaar V#1078
oorzaak en gevolg V#829 V#1381
overtuiging en geloof V#414
reuzenschreden V#1061
scheppingen V#103 V#456(ii) V#769 V#1128
V#1277
specifieke zaken V#941
uitbreiding V#275 V#667
universele ervaring V#973
weerspiegeling van Liefde V#418
zelfconcept tegenover Zelf V#1217
zonde V#1153 V#1180

Terrorisme (zie: oorlog)

Tienden (zie: Geld)

Tijd (zie ook Een cursus in wonderen en andere denksystemen,
karma, reïncarnatie, draaiboek)
besparen van tijd V#037 V#958
déjà vu en synchroniciteit V#167
en afscheiding V#1141
geen kloof tussen gedachten en gevolgen V#1366
hemelse versnelling V#251
indien illusoir, hoe is schepping mogelijk? V#215
lineair in de wereld V#14
oorzaak en gevolg tussen levens V#1011
verlossers in elke dimensie van tijd? V#252

Tolle, Eckhart
Eckhart Tolle V#048

Twaalf-stappen programma (zie: verslavingen)

Uitbreiding
betekenis van V#275 V#667

Verantwoordelijkheid (zie ook: Kiezen/keuze)
voor ons leven en onze keuzes V#056 V#172 V#1254
voor verontrustende gebeurtenissen V#281
zijn we verantwoordelijk voor hoe anderen ons behandelen? V#233

Vegetarisme (zie: voeding)

Verdedigingen
vereenzelvigen, terugvoeren V#1117

Verdriet (zie ook: Dood)
gebruik van de Cursus als hulp bij V#112
onderdrukking en ontkenning van V#015
over de dood van geliefden V#015 V#938 V#984 V#1325
V#1359 (ii)
over verlies van huisdieren V#112

Vergeven/Vergeving
aanval tegen een kind V#835
aanvallen tegen geliefden V#1167
aard van V#059 V#272 V#403 V#760
V#1176 V#1284 V#1381 V#1382
afschuwelijke daden door anderen V#028
als basis van de Cursus V#050
als een ander me niet wil vergeven V#150
als een vorm van interpersoonlijke relatietechnieken V#222
als proces van de ziel V#197
bedrog V#1374
belemmerd door boosheid en haat V#314 V#368 V#472 V#1222
dagelijks in praktijk brengen V#206 V#480 V#595 V#612
dingen anders zien V#658
door een slachtoffer van moord V#69
en iemand toch niet willen zien V#788 V#907
en oorlog V#239
en terugkerende lessen V#508
en vertrouwen V#529
gedachten verdwijnen V#883
gedeelde versus gescheiden belangen V#937 V#1289
gedrag en V#044 V#1008 V#1184 V#1188
geduld V#362
geen tijd meer hebben om het te leren V#094
gerechtelijk vervolgen V#79j0 V#1131 V#1264
het ego V#1080
het verleden V#332 V#361 V#487
het weer goed maken V#007 V#060
iemand missen nadat je hem vergeven hebt V#069
is het een proces of een eenmalige actie? V#258 V#528 V#745
is het mogelijk? V#631 V#1345
Jezus V#334 V#1335
kwaad/misbruik demonische entiteiten V#174 V#501 V#675 V#1059
V#1361
niet menselijke entiteiten V#234
oefenen we met een relatie of met meer? V#223 V#374 V#1168
oneerlijke zaken praktijken V#953
onopzettelijke vergissing V#1195
onszelf V#007 V#200 V#998 V#1242
ouder die een kind in de steek liet V#837
overgeven V#104
overleden persoon V#69 V#168
pijn veroorzaakt door gebrek aan V#142
rangorde V#443
regering corruptie en beleid V#928
roddelen V#711
schuld veroorzaakt door gebrek aan V#059
situaties buiten onze macht V#621
totale en volledige V#440 V#991
valse vergeving V#771 V#776
verbale aanvallen V#839
verschillende vormen van aanval V#317
verwachten van de andere persoon dat hij/zij verandert V#875 V#1169
waarnemen V#638
waarom geeft Jezus ons geen praktisch advies? V#050
waarom zijn lelies het symbool van V#298
wie neemt de laatste stap? V#1053
zonder contact met anderen V#078 V#079
zonder de theologie van de Cursus te aanvaarden V#177
zonder je een voetveeg te voelen V#1222

 

Verlichting (zie ook: Verzoening, Ontwaken)
bereiken V#1345
heeft een Cursus student of -leraar het bereikt? V#101 V#326 V#664 V#890
V#1269
Verlossing
“alleen verlossing kan…. genezen” V#229
betekenis van V#862 V#1007
kan oorlog een middel tot verlossing zijn? V#237
niet in staat het te bereiken V#155
onmiddellijkheid van V#155
willen is verlossing V#018

Verslavingen (zie ook Afleidingen)
als verlichting van schuld V#007
bevrijding van V#466 V#598
ermee omgaan in het licht van de Cursus V#246
onwilligheid om het los te laten V#30
te veel eten V#84 V#338 V#950
twaalf-stappen programma’s V#57 V#60

Verzoek om passages over
dood V#68
God is zich niet bewust van ons bestaan in de wereld V#157
Gulden Regel V#467
keuzemaker V#157
vergeving tegenover overgeven V#104
wereld bestaat niet V#194

Verzoening (zie ook Ontwaken, Verlichting)
aanvaarding door allen of door één V#98 V#205
angst voor V#152 (i) V#1069
betekenis van V#856 V#1263
doe wat je wilt, in afwachting V#138
hetzelfde als één-wording? V#245
lichaam, denkgeest en geest V#109
onwaardig zijn voor V#721

Visie
kiezen voor V#107

Voeding (zie ook: Verslavingen)
gewichtsverlies en de principes van de Cursus V#283 V#655 V#736 V#950
overgewicht V#099
te veel eten V#084
vlees eten/vegetarisme V#120 V#448 V#989

Vorm en inhoud
baan als verkoper V#1352
betekenis van V#665
boodschapper zijn V#1317
dingen in de wereld in strijd met leringen van ECIW V#522
dingen veranderen op vormniveau V#873 V#130
doel van eetbuien V#655
gelukkige droom V#1322
goddelijk doel voor illusie V#564
heeft elk afzonderlijk ding in de vorm een denkgeest? V#221
in een illusoire wereld verblijven V#1297
kan tegen iemand schreeuwen voortkomen uit liefde? V#452
muziek V#1033
onderscheid tussen V#777
onderwijzen/leren V#1291
onze functie vervullen V#1324
relaties V#1149 V#1293 V#1325 V#1338
stem van de Heilige Geest horen V#945
verenigd doel V#401
verschillende spirituele wegen V#526 V#624
vorm versus content: seks en geld V#139
vrede V#1243
wereldse problemen V#132
zicht/zien V#1236

Vrede
als doel van de Cursus V#1312
als onze ware identiteit V#980
altijd in vrede zijn V#101 V#255 V#684
angst voor V#1174
en stilte V#090
in vrede zijn en toch ziek V#182 V#1100
kiezen voor vrede als vorm van ontkenning V#324
mogelijk als je in de wereld wilt blijven? V#767
naar een ander brengen V#147
onder moeilijke omstandigheden V#076 V#1288
schommelen tussen schuld en V#216
verlies ervan nooit veroorzaakt door uiterlijke omstandigheden V#542 V#1089 V#1307
vorm en inhoud van V#1243
waarnemingen als obstakels voor V#237 V#1176
zonder doden/oorlog V#1237

Weerstand (zie: Een cursus in wonderen: Studie en
toepassing van; zie ook: proces/vooruitgang

Werk
boosheid en schuld op de werkplek V#107 V#102
concurrentie op het V#195
en drukdoenerij als verdediging tegen Jezus V#074
gebruik ervan voor speciaalheid V#140
kiezen voor een richting in V#282 V#284 V#524 V#887
moeilijkheden met de baas over compensatie V#256
onderscheid tussen het ego en de Heilige Geest over V#169 V#700
ons werk in deze wereld en de Cursus V#003 V#706
onvermogen genoeg werk te krijgen V#113 V#169 V#700
plannen voor de toekomst V#758

Werkboek (zie: Een cursus in wonderen: passages,
Werkboek

Werkboeklessen
agressiever worden sinds de toepassing ervan V#878
blijven steken in de eerste les V#732
geen resultaat krijgen V#1254(ii)
herhaalde toepassing van V#64 V#92 V#648 V#770 V#1062
mis ik iets? V#503
terug gaan naar lessen die overgeslagen werden V#230
volmaakte toepassing van V#820
wanneer te beginnen V#1348
ziekte als reactie op V#1273

Wereld, de
activiteiten in en principes van de Cursus V#053 V#283 V#447 V#530
V#560 V#567 V#869 V#1064
V#1207
als aanval op God V#049 V#1173
als klaslokaal V#969 V#971 V#1020 V#1088
V#1173 V#1192 V#1262 V#1331
V#1337 V#1356 V#1369 V#1371
als miscreatie V#151
als neutraal V#049
als projectie V#086 V#1191 V#1253
compassie in V#425
Cursus kan het beter maken V#081
deel van God? V#1031
en de Big Bang V#1060
en de hemel V#082
functioneren in een wereld van misleiding V#897 V#1374
gebruik van de wereld om terug te keren naar de denkgeest V#831 V#964 V#1331
genezen denkgeest en in de wereld leven V#03
Gods gewaar zijn van V#072 V#157 V#161 V#616
V#1278
heeft iedereen een rol te vervullen in V#311 V#353
heilige, speciale plaatsen in V#1243
hel als een Bijbels symbool voor V#273
illusoire aard van V#111 V#185 V#194 V#1000
V#1003 V#1337
indien het al ‘voorbij ’is, zijn wij machteloos? V#224
indien het illusoir is, bestaat de Cursus dan? V#328 V#544
Jezus’ tussenkomst in V#235
niets doen versus activiteiten en plannen in V#28 V#293 V#305
onwerkelijkheid van, inclusief mensen V#185 V#194 V#1337
‘Onze Vader’ gebed impliceert werkelijkheid van V#193
schepping van: God of ons? V#121 V#151 V#904 V#1231
V#1278 V#1287
schoonheid in V#070 V#121 V#1052
schuld/depressie over gebeurtenissen in de wereld V#052 V#143
sociale orden in, evaluatie V#794
vergeving van V#1030 V#1264 V#1320
werken aan onszelf om de wereld te veranderen V#053
zonder oordeel kijken naar problemen in V#008 V#455 V#807 V#907
V#928

 

Werkelijke wereld
angst voor V#028
eenzaamheid in V#028
en gescheiden belangen V#017
en Jezus V#571
ervaring van V#080 V#976 V#1367
geen behoeften in V#034
hoe weet ik of ik ben overgestoken naar de V#296
terugkeer naar deze wereld na verblijf in V#097
waarheid van V#446

Wonder/wonderen
angst om er een te ervaren V#590
beschikbaar voor iedereen V#997
betekenis van ‘wonderen aan anderen aanbieden’ V#407
eerst Jezus vragen voordat ik er een verricht V#1357
kunnen wij ze in deze wereld verrichten? V#407 V#548
kunnen we ze weerspreken? V#549
maken ze ons gelukkig en lossen ze problemen op? V#235
omschrijving van V#288 V#559 V#876 V#912
V#958 V#1206 V#1373

Zelf/zelf
aanval op het zelf V#118 V#313
angst voor verlies van V#1217
en solipsisme V#900
oorzaak of gevolg V#1086
rol van het zelf bij het kiezen van een leraar V#226
wat ben ik? V#174 V#1327
zelfbevestiging V#1355
Zelfconcept versus Zelf: “rol van de aanklager” V#186
zelfconcept voortkomend uit schuld V#1334
zelfhaat V#099 V#608 V#865 V#1099
zelfwaardering, zelfbeeld V#315 V#751 V#1241

Zelfmoord (zie: Dood)

Ziekte en gezondheid (zie ook: verslavingen)
aantrekkingskracht van lijden V#827
als aanval op het zelf V#061 V#117
Alzheimer V#469
betekenis van syndroom van Gilles de la Tourette V#133
chronisch lijden van een kind V#1305
depressie, medicatie, genezing V#128 V#229 V#257
doden van ziektekiemen als vorm van aanval V#300
en baby’s of dieren V#117 V#1196
en martelaarschap V#716
en niveau verwarring V#1185
ernstige verwonding V#174
genezen denkgeest en pijn V#149
genezing van V#126
kind met Gilles de la Tourette V#1041
krijgen van een onbekende ziekte V#211
menopauze V#115
mentale ziekte, schizofrenie V#759
paniek aanvallen V#155 V#1138
pijn die onbewuste overtuigingen blootlegt V#142 V#1045 V#1344
pijn niet echt V#1138
pijn vanwege mislukking in het leven V#1001
psychologische gezondheid, waarde hechten aan V#460
rol van de Heilige Geest V#393 V#1100
schuld als oorzaak van V#182 V#1111 V#1187 V#1219
schuld over het creëren van je eigen ziekte V#1045 V#1344
seksueel overdraagbare ziekte V#537
slapeloosheid V#238
specifieke ziektes die specifieke kwesties blootleggen V#123
tegen pijn beslissen V#073 V#502 V#607
verband van lichaam en geest V#1187
voorkomen van ziekte door me te verbinden V#1299
voortdurende pijn na vragen om hulp V#149 V#689 V#1067 V#1344

Ziel (zie: Geest/Ziel)

Zonde
definitie van V#031 V#389 V#1180
“geheime zonden” V#1153
“haat de zonde, maar heb de zondaar lief” V#800
Onvergeeflijke V#243

Zoonschap, het
dieren, maken ze er deel van uit? V#091 V#134 V#461 V#1214
V#1328
individualiteit in V#765 V#1179
kunnen niet-menselijke vormen vergeving beoefenen? V#234

Zuivering
betekenis van V#013

 

 

 

 

 

 

 

 

Miracles in Contact Facebook Page  Miracles in Contact YouTube Page  Miracles in Contact Instagram Pagina